Personálne obsadenie

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Personálne obsadenie


Prednosta kliniky :
Doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.

Primári:
Oddelenie terapeutické :
MUDr. Eva Takácsová, PhD.
Oddelenie diagnostické : MUDr. Zuzana Tomišková

Sekundárni lekári:

Doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc.
MUDr. Jana Tomeková
MUDr. Jaroslav Veselý
MUDr. Silvia Šenkeriová
MUDr. Silvia Cseriová
MUDr. Marek Bartovic
MUDr. Dušan Cích
MUDr. Lucia Noskovičová
MUDr. Olga Raneta, PhD. (úv.)
MUDr. Slávka Perháčová
MUDr. Petra Klepancová (úv. - rádiológ)
MUDr. Silvia Kopecká (úv. - rádiológ)
MUDr. Marianna Trnovcová - materská dovolenka

Rádiofarmaceuti:
PharmDr. Roman Staník, PhD.
Ing. Soňa Skrášková

Rádiofyzici:
RNDr. Soňa Kováčová, CSc.
Ing. Peter Bánki

Odborný zástupca pre radiačnú ochranu OUSA:
Mgr. Žaneta Kantová