Personálne obsadenie

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Personálne obsadenie


Prednosta kliniky :
Doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.

Primári:
Oddelenie terapeutické :
MUDr. Eva Takácsová, PhD.
Oddelenie diagnostické : MUDr. Zuzana Tomišková

Sekundárni lekári:

Doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc.
MUDr. Jana Tomeková
MUDr. Jaroslav Veselý
MUDr. Silvia Šenkeriová
MUDr. Silvia Cseriová - materská dovolenka
MUDr. Marek Bartovic
MUDr. Dušan Cích
MUDr. Lucia Noskovičová
MUDr. Olga Raneta, PhD. (úv.) - materská dovolenka
MUDr. Slávka Perháčová
MUDr. Petra Klepancová (úv. - rádiológ)
MUDr. Silvia Kopecká (úv. - rádiológ)
MUDr. Marianna Trnovcová - materská dovolenka

Rádiofarmaceuti:
PharmDr. Roman Staník, PhD.
Ing. Soňa Skrášková

Rádiofyzici:
RNDr. Soňa Kováčová, CSc.
Ing. Peter Bánki

Odborný zástupca pre radiačnú ochranu OUSA:
Mgr. Žaneta Kantová