Ambulantná (diagnostická) časť:

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Klinická činnosť:


Ambulantná časť:

Ambulancia - miesto prvého kontaktu s pacientom, kde sa uskutočňuje poučenie o príprave pacienta pred vyšetrením, o zásadách radiačnej ochrany, príjem, evidencia a analýza žiadaniek a následné plánovanie a objednávanie jednotlivých vyšetrení, odber anamnézy, ordinácia rádiofarmák a podľa potreby  odbery krvi a zavádzanie i.v. kanýl pred vyšetrením. Taktiež poskytuje konzultácie a informácie o vyšetreniach odosielajúcim lekárom ako aj pacientom.Objednávanie pacientov na rádionuklidovú liečbu:

Osobne: každý piatok od 10,00 do 12,00 hod., 4. poschodie v hlavnej budove – Pavilón A
e-mailom: eva.takacsova[at]ousa.sk
Telefonicky: každý deň, okrem pondelka, medzi 13-14,00 hod. na tel. č. :

  • 02/3224 9138 (MUDr. Takácsová Eva, PhD.) alebo
  • 02/3224 9137 (MUDr . Bartovic Marek) alebo
  • 02/3224 9136 (vyšetrovňa – sestry)Diagnostická časť:

Vyšetrenia sú realizované na diagnostických zariadeniach, ktoré umožňujú záznam a vyhodnotenie vyšetrení rôznych orgánov a systémov pomocou dynamických, statických, celotelových a tomografických metód. Okrem konvenčných scintigrafických vyšetrení ako je gamagrafia skeletu, obličiek, pľúc, srdca, endokrinného systému, zápalová diagnostika, atď.,  od roku 2013 využívame modernú PET/CT kameru na diagnostiku najmä onkologických ochorení s 18F-DG, 18F-Cholínom, 18F-DOPA a 18F-fluoroetyltyrozínom a 18F-flutemeta-molom (Vizamyl).

a/ Prehľad rutinne vykonávaných diagnostických vyšetrení
b/ ŽiadankyVyšetrenia je možné objednať na našej ambulancii:
-  zaslaním originálu žiadanky poštou
-  emailom knma@ousa.sk - originál prinesie pacient na vyšetrenie.
-  telefonicky   (Po - Pia  9:00-11:00) 02/32 24 91 02 - originál prinesie pacient na vyšetrenie.
-  faxom   02/32 24 91 31 - originál prinesie pacient na vyšetrenie.
-  osobným doručením originálu žiadanky na našu ambulanciu


Žiadanky sú ihneď po doručení zaraďované do programu vyšetrení, vyšetrenia sú vykonávané v čo najkratšom čase od doručenia žiadanky. Termín vyšetrenia oznámime pacientovi alebo  indikujúcemu lekárovi (podľa dohovoru).

Výsledok vyšetrenia bude zaslaný lekárovi, ktorý vyšetrenie požadoval.

O dátume zaslania výsledku sa môžete informovať na tel.č. 02/32 24 91 30.