Pedagogická činnosť

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Pedagogická činnosť


Klinika nukleárnej medicíny poskytuje výučbu poslucháčov LF UK v rámci predmetu rádiológia a nukleárna medicína v slovenskom a anglickom jazyku a v rámci postgraduálnej výučby je školiacim miestom doktorandov. Zároveň je klinika centrom pregraduálnej a postgraduálnej výučby nukleárnej medicíny pre lekárov, klinických fyzikov a diplomovaných rádiologických asistentov v rámci katedier SZU. Pregraduálnu výučbu klinika zabezpečuje aj na Katedre zdravotníctva a sociálnej práce na Vysokej škole sv. Alžbety a Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Piešťanoch.