Prečo preventívna prehliadka?

 1. Aký je môj zdravotný stav?
 2. Zvláda môj organizmus moje pracovné vypätie?
 3. Nemám skryté príznaky závažných ochorení?
 4. Čo môžem urobiť pre svoje zdravie?

 

Na tieto a na mnoho iných otázok nájdete odpoveď, ak u nás absolvujete

PREVENTÍVNU PREHLIADKU

V priebehu pol dňa absolvujete vyšetrenia, ktoré komplexne zhodnotia váš celkový stav.

Stále viac ľudí si uvedomuje, že medzi rôznymi hodnotami je zdravie to najcennejšie. Nechýbajú medzi nimi najvyšší predstavitelia podnikov, firiem a inštitúcií, ktorých pracovníci sa u nás dali vyšetriť. Už jednoduchá kalkulácia potvrdzuje, že samotným účastníkom takýchto preventívnych lekárskych vyšetrení, alebo zamestnávateľom, ktorí ich na ne vyslali sa rýchlo a niekoľkonásobne vyplatia.

 • pracovné vypätie
 • zvraty udalostí, stres
 • náročný spôsob života
 • nesprávne stravovanie
 • chemikálie a karcinogény v životnom prostredí
 • ozónová diera
 • elektrosmog
 • narušený rytmus života
 • a ďalšie riziká ohrozujú ľudské zdravie

Aj napriek rastúcim rizikám však svojmu zdraviu zväčša venujeme málo pozornosti. Prostriedky, ktoré na to treba vynaložiť sú často menšie, ako obdobná údržba motorového vozidla.

Vyšetrenia v Preventívnom centre sa spravidla uskutočňujú počas poldenných programov. Programy zahŕňajú, okrem základných odborných vyšetrení a testov, špeciálne vyšetrenie onkomarkerov na zistenie prítomnosti rakovinových buniek v tele a kardiovaskulárnu prehliadku. Pre ženy je určená navyše komplexná gynekologická prehliadka, vyšetrenie prsníkov a od určitého veku je aktuálne aj stanovenie hustoty kostí.

Viac infromácií hľadajte v zóne Prevencia a PZS...