Prevencia a PZS

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Štruktúra centra

Preventívne centrum

Preventívne centrum sa skladá z 11-tich ambulancií a to z internej a posudkovej, internej-pneumologickej, gynekologickej, internej-gastroenterologickej, ambulancie praktického lekára, očnej, kožnej, ORL, mamodiagnostickej, ambulancie ultrazvukovej diagnostiky a urologickej ambulancie.

Personálne obsadenie

Primár    MUDr. Alena Kállayová

Lekári

 • Interná ambulancia  a ambulancia praktického lekára  MUDr. Zuzana Mistríková
 • Interná-pneumologická ambulancia  MUDr. Ivana Kuderjava
 • Gynekologická ambulancia  MUDr. Mária Hronská
 • Interná-gastroenterologická ambulancia   MUDr. Milan Cubínek
 • Kožná ambulancia   MUDr. Katarína Poláková, PhD.
 • Ambulancia ultrazvukovej diagnostiky   MUDr. Miriam Pleváková, MUDr. Andrea Dancsová, MUDr. Jana Stanová
 • ORL ambulancia    MUDr. Juraj Bečer
 • Urologická ambulancia  MUDr. Katarína Szoldová
 • Mamodiagnostická ambulancia  MUDr. Alena Kállayová
 • Očná ambulancia   MUDr. Barbora Novotná


Preventívno-liečebná starostlivosť

 • V interných ambulanciách sa vykonávajú komplexné interné vyšetrenia a venuje sa pozornosť včasnému odhaľovaniu interných, onkologických a kardiovaskulárnych ochorení.
 • Ambulancia praktického lekára slúži ako ambulancia prvého kontaktu a zabezpečuje kontinuálnu zdravotnú starostlivosť. Zároveň sa v ambulancii vykonávajú komplexné interné vyšetrenia a venuje sa pozornosť včasnému odhaľovaniu interných, onkologických a kardiovaskulárnych ochorení.
 • ORL ambulancia sa zameriava na včasnú diagnostiku ochorení dutiny ústnej, ucha, nosa, hltana a hrtana a poskytuje diagnosticko-liečebnú starostlivosť pacientom OÚSA.
 • V kožnej ambulancii sa vykonáva včasná diagnostika malígnych a nemalígnych kožných lézií a poskytuje sa diagnosticko-liečebná starostlivosť pacientom OÚSA.
 • Očná ambulancia slúži včasnému odhaľovaniu očných ochorení a poskytuje konziliárnu starostlivosť pacientom OÚSA.
 • Gastroenterologická ambulancia vykonáva včasnú diagnostiku ochorení tráviaceho traktu. Klientom nad 50 rokov sa robia aj rektoskopické a kolonoskopické vyšetrenia s prípadným odstraňovaním polypov.
 • V urologickej ambulancii sa vykonáva včasná diagnostika  urologických ochorení a poskytuje sa liečebná starostlivosť a konziliárne služby pacientom OÚSA.
 • Gynekologická ambulancia sa zameriava na včasnú diagnostiku gynekologických ochorení a pracuje aj ako ambulancia prvého kontaktu.
 • Mamodiagnostická ambulancia  slúži včasnej diagnostike prsníkových lézií USG s mamografickými postupmi. Vykonávajú sa tu aj preventívne vyšetrenia prsníkov.
 • V ambulancii ultrazvukovej diagnostiky sa vykonávajú ultrazvukové vyšetrenia brušnej dutiny, prsníkov, štítnej žľazy a mäkkých tkanív.
 • Interná-pneumologická ambulancia sa zameriava na diagnostiku a liečbu pľúcnych ochorení so zameraním na onkologické choroby.

 

Od 01.01.2009 Onkologický ústav sv.  Alžbety, s.r.o. otvoril novú prevádzku na Heydukovej ul. č. 14 (3. posch.) v Bratislave, pod názvom Pracovné preventívne centrum .

Pracovné preventívne centrum ,

poskytuje zdravotnícku starostlivosť v nasledujúcich odboroch:

•ambulancia praktického lekára pre dospelých

•špecializované ambulancie v odboroch:

 • vnútorné lekárstvo
 • urológia
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • otorinolaryngológia
 • oftalmológia
 • dermatovenerológia
 • pracovné lekárstvo

Pracovné preventívne centrum OUSA poskytuje zdravotnú starostlivosť všeobecnú a špecializovanú, pričom hlavný dôraz kladie na prevenciu, ktorá je väčšinou najúčinnejším prostriedkom pri udržaní pevného zdravia, a tým aj zárukou plnohodnotného života človeka.

Rozšírenie aktivít spoločnosti, aplikácia najnovších trendov v medicíne, nadštandardný prístup vysokokvalifikovaných odborníkov a ich profesionalita, to všetko je zárukou kvality služieb Pracovného preventívneho centra OUSA, ktoré klientom ponúka k ich celkovej spokojnosti

Výhody pre klienta:

 • celoročná zdravotná starostlivosť všeobecná a špecializovaná,
 • možnosť individuálneho harmonogramu vyšetrenia,
 • vysoko kvalitný preventívno - liečebný program pre jednotlivcov i skupiny,
 • individuálny prístup vysoko kvalifikovaných lekárov,
 • profesionálny prístup a komplexné riešenie problémov
 • starostlivosť "pod jednou strechou " - odborné vyšetrenia zabezpečené
  prostredníctvom zmluvných pracovísk priamo v objekte nášho zariadenia,
 • maximálna diskrétnosť, pružnosť a flexibilita,
 • objednávanie - osobne, telefonicky, elektronicky
 • aktívny prístup k zdravotnej starostlivosti
 • vstupná lekárska prehliadka
 • objednávanie vyšetrení na stanovený čas cez recepciu
 • zabezpečenie očkovania
 • konzultačná a poradenská služba lekárom prvého kontaktu
 • preventívne prehliadky vo vzťahu k práci


Dosiahnuté výsledky

Preventívne centrum OÚSA patrí medzi špičkové pracoviská tohto druhu v SR. Zameriava sa na včasné odhaľovanie onkologických a kardiovaskulárnych, ale aj mnohých iných ochorení u preventívne vyšetrovaných osôb. Najčastejšie sa u týchto osôb zisťujú ochorenia kardiovaskulárneho systému a poruchy metabolizmu tukov. Signifikantná je aj záchytnosť onkologických ochorení, ktoré sa často zisťujú vo včasných štádiách, s možnosťou účinnej a ekonomicky menej náročnej liečby.