Ústav laboratórnej medicíny SZU a OÚSA.

■ Klinické laboratóriá Ústavu laboratórnej medicíny (ÚLM) spolu s Ústavom patológie (ÚP) OÚSA sú najkomplexnejším pracoviskom v oblasti poskytovania klinických laboratórnych služieb v SR.

Skratka lab. Laboratórium Umiestnenie
OKPC Odd.klinickej patológie a cytológie Pavilón D, 1. a 2. poschodie
OHT Odd. hematológie a transfuziológie Pavilón D, 3. poschodie
OKF Odd. klinickej farmakológie Pavilón E, 2. poschodie
CP Úsek centrálneho príjmu biologického materiáu Pavilón K, 1. poschodie
OKB Odd. klinickej biochémie Pavilón K, 1. poschodie
OID Odd.imunodiagnostiky Pavilón K, 1. poschodie
OKIA Odd. klinikckej imunológie a alergológie Pavilón R, prízemie
OLG Odd. lekárskej genietiky Pavilón R, 1. poschodie■ Laboratória ÚLM  a ÚP poskytujú svojim partnerom laboratórne služby s dlhodobou tradíciou moderného špičkového zdravotníckeho zariadenia, s vysokou kvalitou,  v laboratóriách s certifikovaným systémom kvality podľa ISO 9001 a s akreditáciou podľa novej medzinárodnej akreditačnej normy STN EN ISO 15189:2013 Medicínske laboratóriá. Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť. (Výsledky získané akreditovanými postupmi sú na Výsledkovom liste označené).
Kvalita a certifikáty (http://www.ousa.sk/sk/odborna-verejnost/kvalita-a-certifikaty )

■ Ponúkame komplexné laboratórne služby v oblasti rutinnej, ako aj vysoko-špecializovanej modernej laboratórnej diagnostiky, ktoré sú garantované vysokokvalifikovaným personálom, špičkovou diagnostickou technikou a s nadväznosťou na základné i nadstavbové klinické služby OÚSA.

■ Laboratória OÚSA sú úzko prepojené s klinickým prostredím OÚSA čo im dáva schopnosť veľmi dobre rozumieť potrebám klinických pracovníkov.

■ ÚLM  a ÚP je bázou pre výučbu študentov SZU, VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave.

■ Oddelenie marketingu v spolupráci s laboratórnymi oddeleniami OÚSA zabezpečuje sústavnú starostlivosť o potreby klinických partnerov tak, aby prinášali maximálny prospech pre pacienta.

■ OÚSA zabezpečuje vlastný zvoz biologického materiálu a distribúciu odberového materiálu.


Druh klinických služieb ponúkaných laboratóriami OÚSA:

■ klinická biochémia, sérológia – Oddelenie klinickej biochémie - OKB
■ hormóny a iné biomarkery – Oddelenie imunodiagnostiky - OID
■ hematológia a tranfuziológia – Oddelenie hematológie a transfuziológie - OHT
■ klinická imunológia a alergiológia – Oddelenie klinickej imunológie a alergológie - OKIA
■ klinická patológia a cytológia – Ústav patológie -  ÚP
■ lekárska genetika – Oddelenie lekárskej genetiky -  OLG
■ klinická farmakológia – Oddelenie klinickej farmakológie - OKF


■ Široké spektrum laboratórnych vyšetrení sa každoročne rozširuje o ďalšie nové diagnosticky hodnotné vyšetrenia tak, aby pokryli všetky potreby klinických pracovníkov.

■ Naši partneri môžu využívať elektronický prístup k laboratórnym výsledkom cez zabezpečený internetový prístup.

■ Samozrejmosťou je možnosť využiť konzultácie k vykonávaným vyšetreniam, ako aj k interpretácii výsledkov vyšetrení.

V prípade Vášho záujmu o niektorú z týchto ponúkaných služieb alebo Vašich ďalších otázok kontaktujte pracovníkov marketingu:  e-mail: marketing[at]ousa.sk, www.ousa.sk

UPOZORNENIE!:


Pre efektívne využívanie laboratórnych vyšetrení je potrebné sa riadiť pokynmi uvedenými v publikácii LABORATÓRNE SLUŽBY, ktorá uvádza úplný zoznam poskytovaných laboratórnych vyšetrení, požiadavky na odber a transport biologického materiálu a ďalšie užitočné informácie.

Laboratória OÚSA  svojim klientom ponúkajú:
•    Stabilné a kvalitné partnerstvo
•    Sústavnú starostlivosť o Vaše potreby
•    Špičkovú kvalitu laboratórnej diagnostiky
•    Komplexnosť služieb
•    Široké spektrum laboratórnych vyšetrení
•    Odborné zázemie renomovaného ústavu
•    Dlhoročné skúsenosti
•    Orientáciu na maximálny prospech pre pacienta
•    Klinickú nadväznosť
•    Vlastný spoľahlivý zvoz biologického materiálu
•    Elektronický prístup k výsledkom
•    Kvalitný odberový materiál
•    Odborné semináre a konzultácie
•    Sústavnú inováciu podľa Vašich potrieb
•    Zmluvné partnerstvo so všetkými ZP

Laboratórium