Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Štruktúra kliniky

Klinika má v súčasnosti oddelenie s 38 lôžkami a operačný trakt s dvomi operačnými sálami. Ambulantný úsek má dve odborné ambulancie a samostatnú ambulantnú operačnú sálu.


Personálne obsadenie

Prednosta kliniky:

prof. MUDr. DURDÍK Štefan, PhD., MHA


Primár  :

MUDr. SABOL Martin, PhD.


Lekári:

MUDr. ARCINIEGAS RODRIGUEZ Luis Miguel
MUDr. DONÁT Róbert, PhD.
MUDr. DYTTERT Daniel, PhD.
MUDr. GOCKÝ Lukáš
MUDr. CHVALNÝ Peter, PhD.
MUDr. KRÁLIK Róbert, PhD.
MUDr. MAREK Vítězslav, PhD.
MUDr. MRAČNA Peter, PhD.
MUDr. NEMERGUT Štefan
MUDr. PALAJ Július, PhD.
MUDr. REKEŇ Viktor
MUDr. ŠINTÁL Daniel


Vrchná sestra:

Mgr. OLÁHOVÁ Silvia


Staničné sestry:

Mgr. KAUZALOVÁ Andrea – chirurgické oddelenie 1. poschodie
Mgr. VALOVÁ Lada - chirurgické oddelenie 3. poschodie
Mgr. ORTOVÁ Iveta - operačné sály

 

Sekretariát:


KASMANOVÁ Petra
Tel.č.:02/32249231Liečebno preventívna činnosť

Lôžková časť

Nachádza sa na 1. poschodí v pavilóne A. (17 lôžok) a 3. poschodí v pavilóne B (21 lôžok)

Návštevné hodiny:             Pondelok-Piatok                    15:00-19:00 hod.

                                         Sobota, Nedeľa, sviatok        10:00-12:00, 14:00-19:00 hod.                            


Ambulantná časť

Nachádza sa na prízemí v pavilóne B. Je zameraná na predoperačnú diagnostiku a prípravu predovšetkým pacientov so zhubnými ochoreniami a pravidelné pooperačné kontroly pacientov. Najčastejšie sa vyšetrujú a liečia pacienti s ochoreniami prsníka, štítnej žľazy, tráviaceho traktu, kože a mäkkých tkanív.  Vykonávajú sa jednodňové chirurgické výkony, najmä u lézií kože a mäkkých tkanív.

Na ambulantnej operačnej sále sa vykonávajú aj platené operačné zákroky podľa platného cenníka – odstraňovanie kožných, resp. podkožných nádorov/napr. pigmentových a iných kožných lézií/ podľa odporúčania onkodermatológa OÚSA.

Ambulancia 1- všeobecná onkochirurgická ambulancia (tel. č.: 02/39249266)

   Pondelok- Piatok  08:00-15:00  MUDr. V. Marek, PhD.

-      príjem pacientov na hospitalizáciu
-      konziliárne vyšetrenia
-      kontroly po operáciách
-      ambulantné operácie

Ambulancia 2- odborné ambulancie (tel. č.: 02/39249215)

-     predoperačné konziliárne vyšetrenia
-     konzultácie
-     kontroly po operáciách

 

Pondelok   8:30-13:00
Ochorenia prsníka, nadobličiek MUDr. D. Dyttert, PhD.
Utorok      8:30-13:00

Hepatopatopankreatobiliárna chirurgia,

ochorenia prsníka, hrubého čreva a konečníka

MUDr. M. Sabol, PhD.

Primár KOCH

Streda      8:30-13:00
Ochorenia hrubého čreva a konečníka MUDr. P. Mračna, PhD.
Štvrtok     8:30-13:00 Ochorenia prsníka MUDr. P. Chvalný, PhD.
Piatok      8:30-13:00 Ochorenia štítnej žľazy a prištítnych teliesok MUDr. R. Králik, PhD.

 

 

 

 

Klinika onkologickej chirurgie zabezpečuje komplexnú onkochirurgickú starostlivosť pacientom  s nádorovými ochoreniami tráviaceho traktu, dutiny brušnej, retroperitonea,  prsníkov, štítnej žľazy, nadobličiek, příštítných teliesok a kože. Vykonávajú sa tu kuratívne (radikálne ) operácie ako aj paliatívne operácie (cieľom ktorých je zlepšiť prognózu pacientov alebo kvalitu ich života). Klinika úzko spolupracuje aj s ostatnými pracoviskami onkologického ústavu v rámci multimodálnej liečby nádorových ochorení. Vykonávajú sa operácie pacientov s malígnymi (zhubnými), benígnymi (nezhubnými) nádormi a s prekancerózami (stavmi, ktoré sa môžu časom vyvinúť v rakovinu- napr. črevné polypy, rôzne kožné zmeny, dysplázia mliečnej žľazy).

Typy operácií:

-     operácie prsníka- najmä prsník záchovné operácie, biopsia sentinelovej (strážnej) uzliny kombinovanou metódou, radikálne operácie prsníka
-     operácie štítnej žľazy a příštítných teliesok, disekcie (ostraňovanie ) lymfatických uzlín na krku pri zhubných ochoreniach, neuromonitoring (na zmenšenie rizika poranenia hlasivkového nervu)
-     operácie žalúdka, dvanástnika, tenkého a hrubého čreva, konečníka
-     peranálne mini invazívne - rektoskopické operácie
-     operácie pečene- malé aj veľké resekcie, rádiofrekvenčná ablácia metastáz, operácie žlčových ciest a pankreasu
-     operácie sleziny
-     operácie nadobličiek- pre hormonálne aktívne aj inaktívne nádory
-     operácie kožných nádorov -  tiež používáme biopsiu sentinelovej uzliny kombinovanou metódou pri malígnom melanóme .

Pri výkonoch v dutine brušnej využívame metódy mini invazívnej chirurgie. Používame moderný laparoskop s vysokým rozlíšením 4K a operačný rektoskop. Laparoskopicky operujeme hrubé črevo a konečník, žlčník, slezinu a nadobličky.  Vykonávajú sa tiež stagingové (diagnostické) laparoskopie. Na operačnej sále využívame intraoperačné sonografické vyšetrenie, robíme klasické aj laparoskopiské sonografie.


Pedagogická činnosť

Na klinike sa venujeme pregraduálnej aj postgraduálnej výuke.

V rámci pregraduálnej výuky vyučujeme študentov LFUK, vedieme diplomové práce študentov LFUK, vysokej školy sv. Alžbety, Slovenskej zdravotníckej univerzity a UCM Trnava-IFBLR Piešťany.

Postgraduálne štúdium- vedieme doktorandov LFUK, vysokej školy sv. Alžbety, Slovenskej zdravotníckej univerzity a UCM Trnava-IFBLR Piešťany.

Sme členmi skúšobných atestačných komisií z chirurgie LFUK a SZU.

Vykonáva sa súdnoznalecká činnosť a znalecká činnosť pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

V roku 2009 sme vydali knihu pre študentov medicíny Vybrané kapitoly z onkologickej chirurgie, autorov doc. MUDr. Štefan Durdík, PhD. a kolektív. Pripravujeme aj ďalšie odborné monografie.