Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA a SZU a OÚSA

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA a SZU a OÚSAtitulka


Štruktúra kliniky


Klinika pozostáva z ambulancie, diagnostického oddelenia, lôžkového oddelenia a likvidačnej stanice rádioaktívneho odpadu.

Prehľad rutinne vykonávaných diagnostických vyšetrení (pdf, 385 Kb)