Lôžkové oddelenie

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Lôžková časť

Lôžkové oddelenie je najväčším slovenským centrom pre rádionuklidovú liečbu. Má k dispozícii 12 lôžok na piatich dvojlôžkových a dvoch jednolôžkových izbách. Hlavnou odbornou náplňou oddelenia je liečba karcinómov štítnej žľazy rádioaktívnym jódom (131I). Pacientom s touto diagnózou sa venuje komplexná starostlivosť v spolupráci s Klinikou onkologickej chirurgie a Klinikou endokrinológie. Na oddelení sa vykonáva aj analgetická liečba bolestivých kostných metastáz osteotropnými rádionuklidmi (napr.89Sr). Okrem onkologických ochorení sa v menšej miere vykonáva aj liečba benígnych ochorení štítnej žľazy rádioaktívnym jódom (131I).