Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

ŠTRUKTÚRA KLINIKY

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA má tri oddelenia :

 • Oddelenie zubného lekárstva
 • Oddelenie oro-maxilofaciálnej chirurgie
 • Oddelenie predklinického zubného lekárstva


Oddelenie zubného lekárstva tvorí :

 • Úsek terapeutického zubného lekárstva s 11 ambulanciami
 • Úsek parodontológie a ochorení ústnych slizníc s 3 ambulanciami
 • Úsek protetického zubného lekárstva s 8 ambulanciami a zubnou technikou s 2 miestami
 • Úsek čeľustnej ortopédie so 4 ambulanciami


Úsek terapeutického zubného lekárstva:

Amb. Z203 - MDDr. Sangalli, MDDr. Saridou 02/3224 9766
Amb. Z204 - MDDr. Koutsoukus 02/3224 9765
Amb. Z205 - MDDr. Držík 02/3224 9736
Amb. Z206 - MUDr. Nováková 02/3224 9738
Amb. Z207 - MUDr. Matajs 02/3224 9763
Amb. Z210 - MUDr. Pavleová 02/3224 9759
Amb. Z211 - MUDr. Feitscherová, MDDr. Geržová, MDDr. Pozsonyi 02/3224 9760
Amb. Z212 - MUDr. Novák 02/3224 9293

Objednávanie pacientov na vyšetrenie - telefonicky alebo osobne:
Pondelok – Piatok od 10:00 do 11:00hod.

Amb. Z305 - MUDr. Kačeriaková 02/3224 9764
Objednávanie pacientov na vyšetrenie - telefonicky alebo osobne:
Pondelok – Piatok od 13:30 do 14:30 hod.

Amb. Z307 - MUDr. Kováč Ján 02/3224 9761
Objednávanie pacientov na vyšetrenie - telefonicky alebo osobne:
Pondelok – Utorok od 10:00 do 11:00 hod.


Úsek parodontológie a ochorení ústnych slizníc:

Amb. Z213 - MUDr. Edelstein 02/3224 9701
Amb. Z114 - MDDr. Držíková Borovanová, MUDr. Amirymanesh, MDDr. Havranková 02/3224 9732
Amb. Z155 - MDDr. Bich 02/3224 9726
Objednávanie pacientov na vyšetrenie - telefonicky alebo osobne:
Pondelok – Piatok od 10:00 do 11:00 hod.

Úsek protetického zubného lekárstva:

Objednávanie pacientov na vyšetrenie - telefonicky alebo osobne:
MUDr. Verešová Po-Pia 10-11 hod. 02/3224 9721
MUDr. Majzlan Po-Pia 10-11.hod 02/3224 9716
MDDr. Kapetanakis Po-Štv 10-11 hod. 02/3224 9715
MDDr. Korpášová  Po-Štv 10-11 hod. 02/3224 9713
MDDr. Leptos  Po-Pia 10-11hod. 02/3224 9722
MDDr. Lifková Po-Pia 10-11 hod. 02/3224 9716
MUDr. Prutz Po-Pia 10-11hod. 02/3224 9714

Úsek čeľustnej ortopédie:

Objednávanie pacientov na vyšetrenie - telefonicky alebo osobne:
MUDr. Lysý Po-Pia 13-14 hod. 02/3224 9752
MUDr. Pintešová Štvr.-Pia 13-14 hod. 02/3224 9749
MDDr. Kelecsényiová, MDDr. Sirotková Po-Pia 13-14 hod. 02/3224 9750

Dentálna hygiena:

Objednávanie čeľustno-ortopedických pacientov na ošetrenie - telefonicky alebo osobne:
Dibúzová Po-Pia 14-15hod. 02/3224 9747

Oddelenie oro-maxilofaciálnej chirurgie tvorí :

 • úsek ambulantnej stomatologickej chirurgie so 6 ambulanciami a 1 malou operačnou sálou
 • operačný trakt s dvomi veľkými operačnými sálami
 • posteľové oddelenie s 20-timi lôžkami
 • úsek ORL s jednou ambulanciou


Oddelenie predklinického zubného lekárstva tvorí :

 • dve fantómové učebne s 24 pracovnými miestami a so 4 zubnými súpravami
 • zubná technika so 4 pracovnými miestami

Objednávanie pacientov na vyšetrenie - telefonicky alebo osobne :
Pondelok - Piatok od 10:00 do 11:00 hod. 02/3224 9749

Personálne obsadenie kliniky :

Prednosta kliniky : MUDr. Bohuslav Novák, PhD.

Primári oddelení :
Oddelenie zubného lekárstva  - MUDr. Bohuslav Novák, PhD., zástupca primára: MDDr. Marek Matajs,
Oddelenie oro-maxilofaciálnej chirurgie - MUDr. Taras Feltsan, PhD., MPH.,
Oddelenie predklinického zubného lekárstva - MUDr. Lea Csicsayová, CSc.


Vedúci lekári odborných úsekov :

Úsek  terapeutického zubného lekárstva: MDDr. Marek Matajs
Úsek parodontológie a ochorení ústnych slizníc : MUDr. Rastislav Edelstein
Úsek protetického zubného lekárstva : MDDr. Anna Korpášová
Úsek čeľustnej ortopédie : MUDr. Juraj Lysý, PhD.
Predklinické zubné lekárstvo : MUDr. Lea Csicsayová, CSc.
Zubná technika - pacienti: Miriam Antalíková
Zubná technika : odd. predklinické zubné lekárstvo: Monika ZemanLekári :

OÚSA

MUDr. Bajsová Darina, PhD.
MUDr. Feltsan Taras PhD., MPH.
MUDr. Kačeriaková Angelika
MUDr. Kocsisová Klára
MDDr. Kovalyk Markijan
MDDr. Kútny Peter
MUDr. Oľga Majzlan
MUDr. Mazreku Merita
MDDr. Rožič Ľubomír
MUDr. Thalmeiner František
MUDr. Verešová Ľudmila

 

Úväzkoví lekári LF UK

MUDr. Amir Amirymanesh, PhD.
MDDr. Bich Pham Ngoc
MDDr. Držík Richard
MDDr. Držíková Borovanová Nikola
MUDr. Edelstein Rastislav
MUDr. Feitscherová Izabella, CSc.
MUDr. Gabániová Darina, PhD
MDDr. Geržová Michaela
MUDr. Hollý Dušan , PhD., MPH
MDDr. Hrdličková Kristína
MDDr. Kapetanakis Michail Vasileios
MDDr. Kelecsényiová Nora
MUDr. Kestlerová Zita, PhD.
MDDr. Korpášová Anna
MDDr. Koutsoukos Petros
MUDr. Kováč Ján, PhD., MPH
MDDr. Leptos Nikos
MDDr. Lifková Michaela
MUDr. Lysý Juraj, PhD.
MDDr. Malíček Ľubomír
MDDr. Matajs Marek
MDDr. Merdaa Šamseh
MUDr. Novák Bohuslav, PhD.
MUDr. Nováková Andrea, PhD.
MUDr. Novotňáková Daniela, PhD., MPH., MBA
MUDr. Pavleová Gabriela, PhD., MPH.
MUDr. Pecháň Roman
MDDr. Pintéšová Soňa
doc. MUDr. Plachý Peter, CSc.
MDDr. Podmanický Martin
MDDr. Polláková Lívia
doktor medicíny Pruts Halina
MDDr. Šupolíková Zuzana
MDDr. Sangalli Emanuele Alessandro
MDDr. Saridou Sofia
MDDr. Sirotková Martina
MDDr. Strunga Martin
MDDr. Tzigeris Alexandros


Na klinike pracuje 37 zdravotných sestier,  6 zubných asistentiek,  6 zubných techničiek a technikov, 2 administratívne pracovníčky.

 

Liečebno-preventívna činnosť

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA pozostáva z 32 ambulancií, na ktorých je jedna alebo dve stomatologické súpravy. Súčasťou kliniky je zubná technika  vybavená modernou prístrojovou technikou.
Na úseku terapeutického zubného lekárstva
sa vykonávajú štandardné terapeutické výkony. Ohľadom ošetrovania telesne a mentálne hendikepovaných detí (pacienti dispenzarizovaní na neurologickej alebo psychiatrickej ambulancii minimálne 1 rok)  v premedikácii poskytujeme bližšie informácie na tel. č. 02/32249764 denne v čase od 13:30 do 14:30.
Na úseku protetického zubného lekárstva  sa ošetrujú pacienti vyžadujúci rekonštrukciu chrupu, úpravu zhryzu, medzičeľustných parametrov, rekonštrukciu tváre po úrazoch alebo ťažkých ochoreniach. Zhotovujú sa náhrady chýbajúcich zubov, resp. celého chrupu, čím sa zlepší, resp. obnoví žuvacia schopnosť pacienta. Vykonáva sa tu tiež protetická liečba na zavedené zubné implantáty.
Na úseku parodontológie a ochorení ústnych slizníc  sa liečia pacienti s ochoreniami závesného aparátu zubov a s ochoreniami slizníc dutiny ústnej.
Na úseku čeľustnej ortopédie sa liečia predovšetkým deti, ale aj dospelí pacienti s chybami zhryzu a medzičeľustných vzťahov. Čeľustnoortopedickou liečbou sa neovplyvňujú len zuby, ale aj čeľuste, rast a vývoj celého žuacieho komplexu tváre.
Na oddelení predklinického zubného lekárstva prebieha výučba základov zubného lekárstva modelovanie zubov, zhotovovania zubných náhrad a extrakcie zubov. Výkony sa realizujú na modeloch a fantomových hlavách podľa jednotlivých stomatologických odborov.
V zubnej technike sa vyrábajú jednotlivé typy zubných náhrad, rekonštrukčné náhrady čeľustí, ortodontické aparáty a rôzne liečebné pomôcky.
Oddelenie oro-maxilofaciálnej chirurgie - má odborné ambulancie (vrátane ORL) s jednou malou operačnou sálou, 2 veľké operačné sály na výkony v celkovej anestézii a lôžkové oddelenie. Na lôžkovom oddelení a odborných ambulanciách sa vykonáva chirurgická liečba nádorových a ostatných ochorení v oblasti hlavy, tváre a krku, implantácia náhrad chýbajúcich zubov s úpravou kostných štruktúr.

Upozornenie: Pacient má byť poukázaný na jednotlivé špecializované oddelenia s výmenným lístkom od svojho zubného lekára (stomatológa).

Pedagogická činnosť je ťažiskovou činnosťou kliniky

Na klinike prebieha kompletne predklinická aj klinická pregraduálna výučba všetkých predmetov zubného lekárstva a tiež poslucháčov všeobecného lekárstva LF UK v Bratislave.
Študentov vybavuje sekretárka kliniky pani Balážová na tel.č. 02/3224 9711.
Vykonáva sa tiež postgraduálna výučba absolventov zubného lekárstva v rámci doktorandského štúdia a postpromočnej špecializačnej prípravy z maxilofaciálnej chirurgie, ako aj v rámci získavania certifikátov z dentoalveolárnej chirurgie.

 

Dosiahnuté výsledky

Klinika vykonáva všetky základné a špecializované diagnostické, preventívne a terapeutické výkony v odbore zubného lekárstva a maxilofaciálnej chirurgie.
Úsek terapeutického zubného lekárstva  sa špecializuje na choroby tvrdých zubných tkanív a zubnej drene, vykonáva endodontické ošetrenie, rieši problematiku úrazov zubov, poskytuje špeciálne metódy ošetrenia mladých trvalých zubov s nedokončeným vývojom. Stanovuje kazovú aktivitu jedincov a vykonáva odborné poradenstvo v oblasti prevencie zubného kazu a chorôb závesného aparátu zubov.
Osobitná starostlivosť sa venuje na špecializovanej ambulancii ošetrovaniu ťažko ošetriteľných mentálne i telesne postihnutých pacientov všetkých vekových skupín.Vyšetrovanie a ošetrovanie sa realizuje bez alebo s medikáciou v lokálnej, ale i v celkovej anestézii. U detských pacientov do 12 rokov sa takéto ošetrenie realizuje v NÚDCH.
Chirurgické zásahy na slizniciach ústnej dutiny a parodonte sa vykonávajú na úseku parodontológie a ochorení ústnych slizníc a zahŕňajú frenulektómie, gingivektómie, otvorenú a zatvorenú kyretáž parodontálnych vačkov, prehĺbenie horného a dolného ústneho vestibula a riadenú kostnú regeneráciu parodontu.
Na oddelení oro-maxilofaciálnej chirurgie sa vykonávajú operácie benígnych a malígnych novotvarov v oblasti hlavy a krku, patologických stavov veľkých slinných žliaz vrátane onkologických, okoločeľustných zápalov. Venujeme sa ochoreniam lymfatických uzlín, prínosových dutín, temporomandibularných kĺbov, operáciám cýst kostných a mäkkých tkanív, úrazom v ústnej a tvárovo-čeľustnej oblasti, ošetreniu nespolupracujúcich pacientov s rôznymi stupňami mentálnej retardácie, pacientom s alergiou na lokálne anestetiká, výkonom  preprotetickej chirurgie. Klinika sa významným spôsobom spolupodieľa na ošetrení detských pacientov v spolupráci s NÚDCH Bratislava.

Reklamačný poriadok - Zubná technika [.pdf, 257.2 kB