Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

ŠTRUKTÚRA KLINIKY

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA má päť oddelení :

 • Oddelenie terapeutického zubného lekárstva
 • Oddelenie oro-maxilofaciálnej chirurgie
 • Oddelenie zubnej protetiky
 • Oddelenie čeľustnej ortopédie
 • Oddelenie predklinického zubného lekárstva


Oddelenie terapeutického zubného lekárstva tvorí :

 • úsek konzervačnej , dorastovej a detskej stomatológie s 11 ambulanciami
 • úsek parodontológie a ochorení ústnych slizníc s 5 ambulanciami


Úsek konzervačnej , dorastovej a detskej stomatológie:

Amb. Z203 - MDDr. Sangalli, MDDr. Margariti
Amb. Z204 - MUDr. Tomandlová
Amb. Z205 - MUDr. Šuteková
Amb. Z206 - MUDr. Prachár, MDDr. Kundisová
Amb. Z207 - MUDr. Feitscherová
Amb. Z210 - MDDr. Matajs
Amb. Z211 - MUDr. Nováková
Amb. Z212 - MUDr. Novák
Amb. Z213 - MUDr. Edelstein
Objednávanie pacientov na vyšetrenie - telefonicky alebo osobne:
Pondelok – Piatok od 10:00 do 11:00hod.

Amb. Z305 - MUDr. Kačeriaková
Objednávanie pacientov na vyšetrenie - telefonicky alebo osobne:
Pondelok – Piatok od 13:30 do 14:30 hod.

Amb. Z307 - MUDr. Kováč Ján
Objednávanie pacientov na vyšetrenie - telefonicky alebo osobne:
Pondelok – Utorok od 10:00 do 11:00 hod.


Úsek parodontológie a ochorení ústnych slizníc:

Amb. Z114 - MDDr. Držíková Borovanová, MUDr. Amirymanesh
Amb. Z155 - doc. Vodrážka, MDDr. Bich
Objednávanie pacientov na vyšetrenie - telefonicky alebo osobne:
Pondelok – Piatok od 10:00 do 11:00 hod.


Oddelenie oro-maxilofaciálnej chirurgie tvorí :

 • úsek ambulantnej stomatologickej chirurgie so 6 ambulanciami a 1 malou operačnou sálou
 • operačný trakt s dvomi veľkými operačnými sálami
 • posteľové oddelenie s 20-timi lôžkami
 • úsek ORL s jednou ambulanciou

 

Oddelenie zubnej protetiky tvorí :

 • úsek protetického zubného lekárstva s 9 ambulanciami
 • zubná technika s 9 pracovnými miestami

Objednávanie pacientov na vyšetrenie - telefonicky alebo osobne:
MUDr. Kyselicová Uto-Pia 10-11 hod.
MUDr. Verešová Po-Pia 10-11 hod.
MUDr. Holíková Po-Pia 10-11.hod
MDDr. Kapetanakis Po-Štv 10-11 hod.
MDDr. Korpášová  Po-Štv 10-11 hod.
MDDr. Leptos  Po-Pia 10-11hod.
MDDr. Lifková Po-Pia 10-11 hod.
MUDr. Prutz Po-Pia 10-11hod.

Oddelenie čeľustnej ortopédie má :

 • 4 ambulancie

Objednávanie pacientov na vyšetrenie - telefonicky alebo osobne:
MUDr. Lysý Po-Pia 13-14 hod.
MUDr. Pintešová Štvr.-Pia 13-14 hod.

Dentálna hygiena:
Objednávanie pacientov na vyšetrenie - telefonicky alebo osobne:

Dibúzová Po-Str 14-15hod.

Oddelenie predklinického zubného lekárstva tvorí :

 • dve fantómové učebne s 24 pracovnými miestami a so 4 zubnými súpravami
 • zubná technika so 4 pracovnými miestami

Objednávanie pacientov na vyšetrenie - telefonicky alebo osobne :
Pondelok - Piatok od 10:00 do 11:00 hod.

Personálne obsadenie kliniky :

Prednosta kliniky : prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.

Primári oddelení :
Oddelenie terapeutického zubného lekárstva a oddelenie zubnej protetiky - MUDr. Bohuslav Novák, PhD.
Oddelenie oro-maxilofaciálnej chirurgie - MUDr. Taras Feltsan, PhD., MPH.
Oddelenie predklinického zubného lekárstva - MUDr. Lea Csicsayová, CSc.


Vedúci lekári odborných úsekov :

úsek konzervačnej dorastovej a detskej stomatológie : doc.MUDr.Stanislava
Veselá, CSc.
úsek parodontológie a ochorení ústnych slizníc : doc. MUDr. Ján Vodrážka, CSc.
úsek zubná protetika : MDDr. Anna Korpášová
úsek čeľustnej ortopédie : MUDr. Juraj Lysý, PhD.
predklinické zubné lekárstvo : MUDr. Lea Csicsayová, CSc.
zubná technika - pacienti: Miriam Antalíková
zubná technika : odd. predklinické zubné lekárstvo: Monika Zeman

 

Lekári :

OÚSA

MUDr. Bajsová Darina, PhD.
MUDr. Feltsan Taras PhD., MPH.
MUDr. Halmová Kristína, PhD.
MUDr. Kačeriaková Angelika
MDDr. Kovalyk Markijan
MDDr. Kútny Peter
MUDr. Kyselicová Nadežda
MUDr. Mazreku Merita
MDDr. Rožič Ľubomír
MUDr. Thalmeiner František
MUDr. Verešová Ľudmila

 

Úväzkoví lekári LF UK

MDDr. Andromachi Margariti
MUDr. Amir Amirymanesh, PhD.
MDDr. Bačová Veronika
MDDr. Bich Pham Ngoc
MDDr. Držík Richard
MDDr. Držíková Nikola
MUDr. Edelstein Rastislav
MUDr. Feitscherová Izabela, CSc.
MUDr. Gabániová Darina, PhD
MDDr. Geržová Michaela
MDDr. Halás Adam
MUDr. Holíková Tatiana
MUDr. Hollý Dušan , PhD., MPH
MDDr. Hrdličková Kristína
MDDr. Kapetanakis Michail Vasileios
MDDr. Kelecsényiová Eleonóra
MUDr. Kestlerová Zita, PhD.
MDDr. Korpášová Anna
MUDr. Kováč Ján, PhD., MPH
MDDr. Kubec Filip
MDDr. Kundisová Miroslava
MDDr. Leptos Nikos
MDDr. Lifková Michaela
MUDr. Lysý Juraj, PhD.
MDDr. Malíček Ľubomír
MDDr. Matajs Marek
MDDr. Merdaa Šamseh
MUDr. Novák Bohuslav, PhD.
MUDr. Nováková Andrea, PhD.
MUDr. Novotňáková Daniela, PhD., MPH., MBA
MUDr. Pavleová Gabriela, PhD., MPH.
MUDr. Pecháň Roman
MDDr. Pintéšová Soňa
doc. MUDr. Plachý Peter, CSc.
MDDr. Polláková Lívia
MDDr. Prachár Vladimír
MUDr. Pruts Halina
MDDr. Sangalli Emanuele Alessandro
MDDr. Sirotková Martina
prof. MUDr. Stanko Peter, PhD.
MDDr. Strunga Martin
MUDr. Šuteková Daniela, CSc.
MUDr. Tomandlová Anna, CSc.
MDDr. Tzigeris Alexandros


Na klinike pracuje 37 zdravotných sestier,  6 zubných asistentiek,  7 zubných techničiek a technikov, 2 administratívne pracovníčky.

 

Liečebno-preventívna činnosť

Oddelenie stomatológie pozostáva z 32 ambulancií, na ktorých je jedna alebo dve stomatologické súpravy. Súčasťou oddelenia je zubná technika kompletne vybavené modernou prístrojovou technikou.
Na úseku konzervačného zubného lekárstva
sa vykonáva sanácia chrupu pacientov všetkých vekových kategórií. Ohľadom ošetrovania telesne a mentálne hendikepovaných detí (pacienti dispenzarizovaní na neurologickej alebo psychiatrickej ambulancii minimálne 1 rok)  v premedikácii poskytujeme bližšie informácie na tel. č. 02/32249764 denne v čase od 13:30 do 14:30.
Na protetickom oddelení sa ošetrujú pacienti vyžadujúci rekonštrukciu chrupu, úpravu zhryzu, medzičeľustných parametrov, rekonštrukciu tváre po úrazoch alebo ťažkých ochoreniach. Zhotovujú sa náhrady chýbajúcich zubov, resp. celého chrupu, čím sa zlepší, resp. obnoví žuvacia schopnosť pacienta. Vykonáva sa tu tiež protetická liečba na zavedené zubné implantáty.
Na parodontologickom úseku sa liečia pacienti s ochoreniami závesného aparátu zubov a s ochoreniami slizníc dutiny ústnej.
Na oddelení čeľustnej ortopédie sa liečia predovšetkým deti, ale aj dospelí pacienti s chybami zhryzu a medzičeľustných vzťahov. Čeľustnoortopedickou liečbou sa neovplyvňujú len zuby, ale aj čeľuste, rast a vývoj celého žuacieho komplexu tváre.
Na oddelení predklinického zubného lekárstva prebieha výučba základov zubného lekárstva modelovanie zubov, zhotovovania zubných náhrad a extrakcie zubov. Výkony sa realizujú na modeloch a fantomových hlavách podľa jednotlivých stomatologických odborov.
Na úseku zubnej techniky sa vyrábajú jednotlivé typy zubných náhrad, rekonštrukčné náhrady čeľustí, ortodontické aparáty a rôzne liečebné pomôcky.
Oddelenie oro-maxilofaciálnej chirurgie - má odborné ambulancie (vrátane ORL) s jednou malou operačnou sálou, 2 veľké operačné sály na výkony v celkovej anestézii a lôžkové oddelenie. Na lôžkovom oddelení a odborných ambulanciách sa vykonáva chirurgická liečba nádorových a ostatných ochorení v oblasti hlavy, tváre a krku, implantácia náhrad chýbajúcich zubov s úpravou kostných štruktúr.
V zubnej technike sa spracúvajú materiály na najmodernejších prístrojoch a zariadeniach, čím sa drží krok s najnovšími trrendami v stomatoprotetike so snahou poskytnúť našim klientom čo najkvalitnejšiu prácu.
Zhotovujú sa : kovokeramika, snímateľné náhrady, skeletové náhrady, teleskopické korunky, zásuvné spoje, ošetrenie na implantáty - fixné, snímateľné, hybridné náhrady, obturátory, dlahy /ochranné, náhryzové, chirurgické / a čeľustnoortopedické aparáty .

Upozornenie: Pacient má byť poukázaný na jednotlivé špecializované oddelenia s výmenným lístkom od svojho zubného lekára (stomatológa).

Pedagogická činnosť je ťažiskovou činnosťou kliniky

Na klinike prebieha kompletne predklinická aj klinická pregraduálna výučba všetkých predmetov zubného lekárstva a tiež poslucháčov všeobecného lekárstva LF UK v Bratislave.
Študentov vybavuje sekretárka kliniky pani Wernerová na tel.č. 02/3224 9711.
Vykonáva sa tiež postgraduálna výučba absolventov zubného lekárstva v rámci doktorandského štúdia a postpromočnej špecializačnej prípravy z maxilofaciálnej chirurgie, ako aj v rámci získavania certifikátov z dentoalveolárnej chirurgie.

 

Dosiahnuté výsledky

Klinika vykonáva všetky základné a špecializované diagnostické, preventívne a terapeutické výkony v odbore zubného lekárstva a maxilofaciálnej chirurgie.
Terapeutické oddelenie sa špecializuje na choroby tvrdých zubných tkanív a zubnej drene, vykonáva endodontické ošetrenie, rieši problematiku úrazov zubov, ošetrenie mliečneho chrupu, poskytuje špeciálne metódy ošetrenia mladých trvalých zubov s nedokončeným vývojom. Stanovuje kazovú aktivitu jedincov a vykonáva odborné poradenstvo v oblasti prevencie zubného kazu a chorôb závesného aparátu zubov.
Osobitná starostlivosť sa venuje na špecializovanej ambulancii ošetrovaniu ťažko ošetriteľných mentálne i telesne postihnutých pacientov všetkých vekových skupín.Vyšetrovanie a ošetrovanie sa realizuje bez alebo s medikáciou v lokálnej, ale i v celkovej anestézii. U detských pacientov do 12 rokov sa takéto ošetrenie realizuje v DFNsP.
Chirurgické zásahy na slizniciach ústnej dutiny a parodonte sa vykonávajú na parodontologickom úseku kliniky a zahŕňajú frenulektómie, gingivektómie, otvorenú a zatvorenú kyretáž parodontálnych vačkov, prehĺbenie horného a dolného ústneho vestibula a riadenú kostnú regeneráciu parodontu.
Na oddelení oro-maxilofaciálnej chirurgie sa vykonávajú operácie benígnych a malígnych novotvarov v oblasti hlavy a krku, patologických stavov veľkých slinných žliaz vrátane onkologických, okoločeľustných zápalov. Venujeme sa ochoreniam lymfatických uzlín, prínosových dutín, temporomandibularných kĺbov, operáciám cýst kostných a mäkkých tkanív, úrazom v ústnej a tvárovo-čeľustnej oblasti, ošetreniu nespolupracujúcich pacientov s rôznymi stupňami mentálnej retardácie, pacientom s alergiou na lokálne anestetiká, výkonom  preprotetickej chirurgie. Klinika sa významným spôsobom spolupodieľa na ošetrení detských pacientov v spolupráci s NÚDCH Bratislava.

Reklamačný poriadok - Zubná technika [.pdf, 257.2 kB