Duchovná služba

V Nemocničnej Duchovnej službe je hlavne pre hospitalizovaných pacientov podľa potreby k službe dosiahnuteľný ( Rím. kat. kňaz ) a okrem kňaza mimoriadni rozdávatelia Eucharistie a dobrovoľnícka skupina Vŕba.

K spolčenému sláveniu nám slúži nemocničná kaplnka sv. Alžbety býva prístupná mobilným pacientom a zamestnancom Onkologického ústavu svätej Alžbety (OÚSA) počas celého dna.

Sviatosti (Zmierenia /svätá spoveď, /Eucharistie a Pomazania chorých), ako podstatný, viditeľný znak Božej prítomnosti v živote kresťanov, sa primajú ako vrcholná služba Cirkvi. Hospitalizovaní a nemobilní pacienti majú možnosť prijať sviatosti v poobedňajších hodinách,  pri návšteve kňaza na jednotlivých oddeleniach alebo po telefonickom /tel. č. 0903 129 264/ či mailovom /duchovnasluzba[at]ousa.sk/ nahlásení pacienta.

V stanovenom čase sv. Omše majú k Sviatostiam alebo osobnému rozhovoru, v kaplnke prístup mobilní pacienti a zamestnanci (OÚSA) zväčša pred,  ale hlavne po svätej Omši, ktorá je slúžená v tomto čase počas pracovného týždňa:

Pondelok až piatok o 15:00 hod. a v nedele o 10:00 hod.

V sobotu duchovnú službu poskytujeme mimoriadne v situácii ohrozenia života, ak vopred nebola poskytnutá iná duchovná pomoc.