Endokrinologická klinika SZU a OÚSA

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Endokrinologická klinika SZU a OÚSA


Personálne obsadenie:

Prednosta:  doc. MUDr. Podoba Ján, CSc.


Lekári:

MUDr. Mojtová Emília, PhD.
MUDr. Grigerová Marianna
MUDr. Trejbalová ĽudmilaZdravotné sestry:

Hluzinová Beata
Mgr. Škrabáková Miroslava


Endokrinologická klinika SZU a OÚSA sa v prvom rade zaoberá diagnostikou, liečbou a celoživotným manažmentom pacientov s onkologickými ochoreniami endokrinného systému, najmä rôznymi formami karcinómu štítnej žľazy a neuroendokrinnými nádormi. Druhú skupinu ochorení predstavujú hormonálne aktívne a inaktívne benígne tumory endokrinných žliaz. Na interdisciplinárnom manažmente endokrinologických pacientov sa podieľajú viaceré pracoviská OÚSA (Klinika endokrinológie, Klinika nukleárnej medicíny, Klinika onkologickej chirurgie, Oddelenie lekárskej genetiky, Klinika radiačnej onkológie, Interná – onkologická klinika  a ďalšie), čím sa OÚSA stal  centrom pre liečbu pacientov s diferencovaným a medulárnym karcinómom štítnej žľazy z celého Slovenska. Vzhľadom na onkologické zameranie endokrinologických ambulancií nie je priestor pre manažment bežných endokrinopatií.  Pacienti s týmito diagnózami sú v OÚSA dispenzarizovaní iba výnimočne, v problémových prípadoch, na požiadanie ošetrujúceho endokrinológa. Na vyšetrenie sa prijímajú iba pacienti odosielaní špecialistami: v prvom rade endokrinológom, chirurgom, onkológom,  ďalej kardiológom, internistom, gynekológom a urológom.

Endokrinologická klinika SZU a OÚSA popri liečebno-preventívnej činnosti zabezpečuje postgraduálne vzdelávanie lekárov v odbore a kontinuálne vzdelávanie endokrinológov.

Lekári pracujú na dvoch endokrinologických ambulanciách:


Endokrinologická ambulancia I., doc. MUDr. PODOBA Ján , CSc.

Číslo ambulancie: K106

Ordinačné hodiny

Denne 7:00 - 14:30,

Odbery 7:00 - 8:00

Objednávanie pacientov na vyšetrenie - telefonicy, osobne alebo e-mailom:

Pondelok - Piatok od 13:00 do 14:00 hod.

Kontaktné údaje

Tel:02/3224 9263, e-mail: jan.podoba[at]ousa.sk

Informácie:

Sestra: Hluzinová Beáta


Endokrinologická ambulancia II., MUDr. GRIGEROVÁ Marianna, MUDr. TREJBALOVÁ Ľudmila, MUDr. MOJTOVÁ Emília, PhD.

Číslo ambulancie: K101

Ordinačné hodiny
Pondelok-utorok: 07:00-15:00 (MUDr. Grigerová)
Streda: 07:00-15:00 (MUDr. Trejbalová)
Streda-piatok: 08:00-16:00 (MUDr. Mojtová, PhD.)

Objednávanie pacientov na vyšetrenie - telefonicy, osobne alebo e-mailom:

Pondelok - Piatok od 14:00 do 15:00 hod.

Kontaktné údaje
Tel. 02/3224 9573, e-mail: marianna.grigerova@ousa.sk
Tel. 02/3224 9573, e-mail: emilia.mojtova@ousa.sk

Informácie:
Mgr.Škrabáková Miroslava