Kontakty


Pracovník Funkcia Telefón Poznámka
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD. primár 02/3224 9610 Klinická interpretácia výsledkov na vyžiadanie
MUDr. Lucia Bellová lekár 02/3224 9610
MUDr. Júlia Michaličková lekár 02/3224 9611
MUDr. Lívia Hronská lekár 02/3224 9611
Ing. Mária Zuzulová Vedúci laborátoria 02/3224 9595 Konzultácie k výsledkom laboratórnych metód