Oddelenia hematológie a transfuziológie  (OHT)

OHT zabezpečuje komplexnú hematologickú diagnostiku. V rámci kompletného hemokoagulačného vyšetrenia okrem výsledku OHT poskytuje na požiadanie aj interpretáciu a vyhodnotenie laboratórnych parametrov s odporučením ďalšieho postupu, prípadne liečby.

Konziliárne služby sa poskytujú telefonicky, pri lôžku pacienta, alebo v ambulancii OHT.

Vysoká kvalita poskytovaných laboratórnych vyšetrovacích metód je zabezpečená systémom internej kontroly kvality, zapojením sa OHT do medzinárodných systémov externého hodnotenia kvality a akreditáciou v SNAS. OHT má zavedený systém manažérstva kvality pre medicínske laboratóriá podľa ISO 15189 a laboratórium je tiež certifikované podľa ISO 9001.


Ambulancia OHT (Blok D OÚSA, prízemie)

Vyšetrenia laboratória OHT (Blok D OÚSA, III. poschodie):


 • Vyšetrenie krvného obrazu (vrátane diferenciálneho rozpočtu leukocytov, príp. retikulocytov)
 • Morfologické vyšetrenia periférnej krvi a kostnej drene
 • Hemostazeologické vyšetrenia (základné a špeciálne vrátane vyšetrenia anti-Xa aktivity)
 • Imunohematologické vyšetrenia (krvné skupiny, skríning anti-erytrocytových protilátok, skúška kompatibility)

Vyšetrenia pracoviska prietokovej cytometrie OHT (Blok D OÚSA, IV. poschodie):


 • Imunofenotypizácia periférnej krvi a kostnej drene (myelo- a lymfoproliferácie)
 • Vyšetrenie paroxyzmálnej nočnej hemoglobinúrie (PNH)
 • Stanovenie antitrombocytových protilátok
 • Stanovenie viazaných protilátok proti neutrofilným granulocytom
 • Angiogénne cytokíny, chemokíny a inflamatórne cytokíny
 • Vyšetrenie EMA pre dedičnú sférocytózu
 • Stanovenie fosforylácie VASP pri monitorovaní antitrombotickej liečby derivátmi tienopyridínov (klopidogrel).

Aktuálnu ponuku laboratórnych vyšetrení oddelenia hematológie nájdete TU.

 

Organizačná štruktúra – personál – kontakt


tel. +421 2 3224  + klapka

Pracovník Pracovisko klapka
MUDr. Zuzana Šimoníková (primár)
Ambulancia kl. 9521, 9525
MUDr. Štefan Kečkéš (lekár)
Laboratórium kl. 9505, 9619
Annamária Smutná (sestra)
Ambulancia kl. 9505, 9525
RNDr. Tatiana Železníková, PhD. (vedúci lab. diagnostik)
Prietoková cytometria
kl. 9534, 9537
Mgr. Peter Bartek, PhD. (lab. diagnostik)
Prietoková cytometria kl. 9537, 9619
Katarína Orgoňová (úsekový vedúci laborant)
Laboratórium kl. 9522
Úsek hematológie
Laboratórium kl. 9522
Úsek hemokoagulácie
Laboratórium kl. 9523
Úsek prietokovej cytometrie
Laboratórium kl. 9537
Úsek imunohematológie
Laboratórium kl. 9500
Pohotovostná služba
Laboratórium kl. 9500, 9522, 9523, 9524