Oddelenie klinickej biochémie

OKB zabezpečuje kompletnú klinicko-biochemickú základnú a špeciálnu diagnostiku zo séra, moču, likvoru, stolice, ako aj iných biologických materiálov.
Okrem základných biochemických vyšetrení vykonáva tiež vyšetrenia špecifických proteínov a zápalových markerov, markerov kostného metabolizmu, kardiálnych markerov, komplexnú diagnostiku metabolizmu železa a hemopoézy, ďalej vyšetrenia rôznych hormónov, vitamínov ako aj diabetologickú diagnostiku.
Laboratórna diagnostika sa realizuje na najmodernejšom prístrojovom vybavení s využitím spektrofotometrických a nefelometrických metód, metód enzýmovej imunoanalýzy, elektroforetických a separačných HPLC metód.
Vysoká kvalita poskytovaných laboratórnych vyšetrovacích metód je zabezpečená zapojením sa OKB do uznávaných medzinárodných systémov externého hodnotenia kvality.
OKB ako súčasť Ústavu laboratórnej medicíny má od r.2002 zavedený systém manažérstva kvality pre medicínske laboratóriá podľa  ISO 17025, ako aj podľa ISO 9001 a od roku 2015 je držiteľom akreditácie podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 15189:2013 Medicínske laboratória. Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť.

Kvalita a certifikáty

Pracovníci OKB:

Vedúci oddelenia:     Mária Vargová, Ing.
Laboratórny diagnostik:
Edita Dobáková, Ing.
Laboratórny diagnostik: Beáta Slaniniaková, Ing.
Vedúci laborant:    
Zuzana PudmarčikováAktuálnu ponuku laboratórnych vyšetrení laboratória OKB nájdete TU.Kontakty:

Pracovník Funkcia Tel. č.: e-mail:
Mária Vargová, Ing. vedúci odd. (primár) 3224 9519 maria.vargova@ousa.sk
Edita Dobáková, Ing. laboratórny diagnostik
3224 9600 beata.dobakova@ousa.sk
Beáta Slaniniaková, Ing. laboratórny diagnostik
zástupca primára
3224 9600 beata.slaniniakova@ousa.sk
Zuzana Pudmarčíková
vedúca laborantka 32249600 zuzana.pudmarcikova@ousa.sk