Stručná charakteristika oddelenia


Oddelenie klinickej imunológie a alergológie (OKIA) vzniklo v Onkologickom ústave sv. Alžbety v roku 2006. Nadväzujúc na dlhoročnú prácu OKIA v Národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach patrí medzi najstaršiue oddelenie svojho druhu na Slovensku. Portfólio poskytovaných služieb sa postupne vyvinulo od bežnej rutinnej diagnostiky alergií a porúch imunity k diagnostike imunopatologických stavov v celej svojej šírke, vrátane onkologických ochorení. V súčasnosti na ambulanciách OKIA OÚSA pracujú 4 lekári a v laboratórnej časti 8 laboratórnych pracovníkov, z toho 4 s VŠ vzdelaním.

Charakter práce OKIA OÚSA vychádza zo základnej koncepcie klinickej imunológie a alergológie ako klinicko - laboratórneho odboru. Znamená to, že spája klinickú prácu s pacientmi na ambulancii, indikáciu, realizáciu, aj interpretáciu špecifických laboratórnych vyšetrení. Pod OKIA OÚSA patria 3 ambulancie, z toho jedna špecializovaná na detskú klientelu. V ambulanciách pracujú vysoko špecializovaní odborníci na dospelú aj detskú alergologickú - imunologickú problematiku. V ambulanciách sa vykonáva klasická diagnostika od anamnézy, cez fyzické vyšetrenie pacienta a indikáciu jednotlivých vyšetrení až po ich interpretáciu, a samozrejme liečba. Diagnostikujeme, liečime a  dispenzarizujeme pacientov s  respiračnej alergie (alergická nádcha a astma), kožnej alergie (atopický ekzém, urtikária a angioedém), pacientov s rôznymi poruchami imunity (primárne a sekundárne poruchy imunity, vrátane porúch imunity pri onkologických diagnózach) a pacientov so systémovými spojivovými ochoreniami (rôzne prejavy autoimunitných a autozápalových ochorení). Venujeme sa aj in vivo (kožné testy) a in vitro (laboratórne testy) diagnostike liekovej a potravinovej alergie. Naše pracovisko patrí medzi priekopníkov diagnostiky a liečby hereditárneho angioedému a histamínovej intolerancie. OKIA OÚSA je od roku 2010 akreditovaným školiacim pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity  (pozri sekciu →pedagogická činnosť).

Spádovú oblasť našej liečebno - preventívnej starostlivosti tvoria okresy Pezinok a Senec, ale konziliárnu a vysoko špecializovanú činnosť poskytujeme pacientom aj z  Bratislavy a okolia, resp. po dohovore z celého Slovenska.

Laboratórium OKIA OÚSA poskytuje špecializované imunologické vyšetrenia pre naše ambulancie, celú nemocnicu, ako aj klientov z imunologických - alergologických, pneumologických, otorinolaryngologických dermatologických, gastroenterologických, reumatologických, neurologických a ďalších špecializovaných ambulancií z veľkej spádovej oblasti (bývalý Západoslovenský kraj), konziliárne služby poskytujeme v celoslovenskej pôsobnosti.

Analýzy sa uskutočňujú na moderných prístrojoch - 6 farebné 2 laserové prietokové cytometre s IVD certifikátom, Phadia CAP250 IVD , CAP100, ELISA automat DSX, HYTEC 288, Dynablot a iné zariadenia využívané k diagnostike a prenosu dát do informačného systému.

Akreditácia.
V roku 2015 laboratórium získalo akreditáciu podľa novej medzinárodnej akreditačnej normy STN EN ISO 15189:2013 Medicínske laboratóriá. Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť