Ambulancie OKIA OÚSAAmbulancia OKIA I. (telefón 02/3224 9610)

Ambulancia sa zameriava na diagnostiku a liečbu alergie a porúch imunity prevažne u dospelých pacientov.
Lekár: Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., MUDr. Lucia Bellová
Sestra: Edita Halászová
Ordinačné hodiny: pondelok - piatok
7,15-8,00 - odbery krvi
8,00 – 12,30 - ambulancia
13,00 – 15,00 - konzíliá, hodnotenie výsledkov, administratíva


Ambulancia OKIA II. (telefón 02/3224 9611)

Ambulancia sa zameriava na diagnostiku a liečbu alergie a porúch imunity u detských aj u dospelých pacientov.
Lekár: MUDr. Júlia Michaličková, MUDr. Lívia Hronská
Sestra: Zuzana Falbová
Ordinačné hodiny:
MUDr. Lívia Hronská (ambulancia pre deti aj dospelých)
Utorok: 7,00-12,30  ... 12,30-13,00 obedná prestávka   ... 13,00-14,00 konzíliá
Streda:  7-12,30       ... 12,30-13,00 obedná prestávka   ... 13,00-14,00 konzíliá
Piatok:  7-12,30       ... 12,30-13,00 obedná prestávka   ... 13,00-14,00 konzíliá
MUDr. Júlia Michaličková
Pondelok: 7,00-12,30 ambulancia pre dospelých... 12,30-13,00 obedná prestávka   ... 13,00-14,00 konzíliá
Štvrtok: 7,00-12,30 ambulancia pre deti... 12,30-13,00 obedná prestávka   ... 13,00-14,00 konzíliá