Ako prebieha vyšetrenie pacienta


Každé klinické vyšetrenie, alergológiu - imunológiu nevynímajúc - má začínať anamnézou, čiže podrobným rozhovorom s pacientom, pri ktorom sa snažíme dozvedieť všetko o jeho ťažkostiach. Táto časť vyšetrenie zvyčajne trvá 20 minút, môže však trvať aj hodinu - podľa charakteru pacientovho problému - čo samozrejme nie je možné predom odhadnúť. Okrem problému, ktorý pacienta priviedol na vyšetrenie, sa pýtame na všetky ostatné zdravotné problémy od narodenia doteraz, na choroby v rodine, na charakter práce, kde pacient býva a podobne, pretože v ľudskom tele všetko so všetkým súvisí a alergológia - imunológia je ako detektívka, v ktorej len postupne skladáme výsledný obraz. Po odbere anamnézy zvyčajne nasleduje fyzické vyšetrenie pacienta (pozrieme oči, nos, hrdlo, krk, popočúvame pľúca...). Ďalším krokom vo väčšine prípadov sú kožné alergénové testy, ktoré sa vykonávajú na predlaktí, na ktoré aplikujeme roztoky alergénov v podobe kvapôčok, ktoré sa následne prepichnú. Na výsledok kožného testu sa čaká pred ambulanciou 15-20 minút. V prípade pozitívnej reakcie je výsledkom drobná svrbivá vyrážka ako uštipnutie od komára. Podľa typu predpokladanej diagnózy a podľa výsledku doterajšieho vyšetrenia sa v závere ešte zvyknú doplniť odbery krvi - nie je to však nevyhnutné pri každom vyšetrení. Ak pacient neprišiel v ranných hodinách, alebo neprišiel na lačno, na odber krvi ho objednáme na iný deň. Vstupné vyšetrenia v našich ambulanciách teda trvá minimálne 30-40 minút, zvyčajne však hodinu, niekedy aj viac (napríklad v prípade testovania liekovej alergie až 2 hodiny).

Základné výsledky odberu krvi máme k dispozícii už na 2.-3. deň, avšak na mnohé špeciálne vyšetrenia sa čaká 1-6 týždňov - je to dané tým, že niektoré menej časté vyšetrenia sa nevykonávajú každý deň a vyšetruje sa niekoľko desiatok vzoriek odrazu, niekedy sa preto musí počkať, kým sa nazbiera dostatočný počet vzoriek, aby sa príslušné vyšetrenie mohlo spraviť.

Spádovú oblasť našej liečebno - preventívnej starostlivosti tvoria stále okresy Pezinok a Senec, ale konziliárnu a vysoko špecializovanú činnosť poskytujeme pacientom z celej Bratislava a okolia, resp. po dohovore z celého Slovenska.