Štruktúra oddelenia

Pracovisko je dislokované na Oddelení centrálnej sterilizácie Národného onkologického ústavu (NOÚ).


Personálne obsadenie

Primár: MUDr. Böhmová Erika


Náplň činnosti

Oddelenie centrálnej sterilizácie zabezpečuje proces prípravy sterilných zdravotníckych pomôcok na opakované použitie pre oddelenia a ambulancie ústavu.
Pracovníci oddelenia vykonávajú zber dekontaminovaných zdravotníckych pomôcok, ich odvoz v prepravných boxoch na Oddelenie centrálnej sterilizácie Národného onkologického ústavu. Posledná fáza predsterilizačnej prípravy, ako i vlastná sterilizácia, kontrola účinnosti procesu sterilizácie a dokumentácia prebieha v priestoroch Oddelenia centrálnej sterilizácie NOÚ. Vysterilizované zdravotnícke pomôcky sa následne expedujú na jednotlivé ambulancie a oddelenia Onkologického ústavu sv. Alžbety.