Štruktúra oddelenia

 

Oddelenie sa člení na úsek nutričných terapeutov, úsek prípravy stravy pre pacientov, úsek prípravy stravy pre zamestnancov a sklad potravín.


Personálne obsadenie

Primár: MUDr. Böhmová Erika

Vedúci nutričný terapeut:
Mgr. Kristína Hrivniaková
Nutričný terapeut: 
Katarína Mayerová
                              
Petra Borbélyová
                              
Bc. Jana Hesterényiová, t. č. RD
Skladník:
Silvia Kucserová


Náplň činnosti

Oddelenie zabezpečuje prípravu stravy pre pacientov a zamestnancov ústavu. Cieľom oddelenia je zabezpečiť kvalitnú, energeticky i biologicky hodnotnú a hygienicky nezávadnú stravu, ktorá zodpovedá zásadám správnej výživy a je plne v súlade s diétnym systémom.

Úsek prípravy stravy pre pacientov zabezpečuje liečebnú výživu pre hospitalizovaných pacientov. Liečebná výživa je neoddeliteľnou súčasťou liečebno-preventívnej starostlivosti, ovplyvňuje liečebný proces, napomáha k upevneniu zdravia a skorému návratu pacienta do normálneho života. V procese zabezpečenia liečebnej výživy sa dbá na správny výber surovín, správne zloženie stravy, správnu technológiu prípravy stravy, primeranú chuť, estetickú úpravu. Diéty pre pacientov sa pripravujú plne v súlade s dodržiavaním zásad „Diétneho systému pre nemocnice“. Oddelenie poskytuje hospitalizovaným pacientom aj dietetické poradenstvo, edukáciu pacienta o stravovaní počas hospitalizácie ako aj po prepustení do domáceho prostredia. Zvýšená pozornosť je venovaná pacientom s individuálnymi diétami. V poslednom období vzrastá počet pacientov vyžadujúcich špeciálne diéty vzhľadom na prítomnosť rôznych alergií a intolerancie potravín (bezlaktózová, bezlepková, antihistamínová diéta). Na prípravu týchto diét sú zaobstarávané špeciálne potraviny a jedlá sú pripravované špeciálnymi postupmi. Pre hospitalizovaných pacientov sú pripravené informačné letáky o jednotlivých druhoch diét s vysvetlením určitých obmedzení týkajúcich sa výberu a úpravy potravín pri jednotlivých diétach. Sledovanie spokojnosti pacientov s podávanou stravou je zabezpečené pravidelnými osobnými pohovormi nutričných terapeutov s pacientami. Individuálne sa rieši každý nedostatok a oddelenie sa snaží v maximálnej možnej miere vychádzať v ústrety požiadavkám pacientov. Zavedené bolo i pravidelné sledovanie spokojnosti pacientov s podávanou stravou vypísaním dotazníka spokojnosti, na základe vyhodnotenia ktorých sa prijímajú opatrenia.

Úsek prípravy stravy pre zamestnancov zabezpečuje prípravu kvalitnej a hygienicky nezávadnej stravy pre zamestnancov ústavu (obedy i večere). Snahou je pripravovať stravu, ktorá je chutná, pestrá, vyvážená, pripravovaná čo najviac z čerstvých surovín. Pri príprave stravy sa dodržiavajú zásady správnej výrobnej praxe.