Preventívne prehliadky

Typy programov preventívnych prehliadok sú rozdelené hlavne podľa pohlavia a veku, ktorý je pre daný typ programu najvhodnejší . V nadväznosti na ochorenia diagnostikované počas prehliadky poskytujeme následnú diagnostickú a terapeutickú starostlivosť.


Väčšina z programov prehliadok trvá jeden pracovný deň - resp. „poldeň“ (Univerzal, Standard – oba sú odporúčané vo vekových kategóriách hlavne do 45 rokov). Niektoré vyžadujú dostavenie sa na konkrétne vyšetrenie dodatočne po náležitej príprave, a to v prípade, že obsahujú rektosigmoidoskopické vyšetrenie a vyšetrenie srdca. (Program Manager a Eva – je vhodnejší pre klientov nad 45 rokov). Ak sa v rámci preventívnej prehliadky ukáže potreba doplňujúceho diagnostického vyšetrenia, je pravdepodobné, že sa bude konať v iný deň, než je deň preventívnej prehliadky (Program Harmonia je odporúčaný klientom do 50 rokov. Teto program je doplnený o konzultáciu s lekárom – internistom, zväčša 14 dní od preventívnej prehliadky). K programom Univerzal, Standard, Manager a Eva je možné doplniť aj konzultácie týkajúce sa dosiahnutých výsledkov vyšetrení, a to v deň preventívnej prehliadky s lekárom- internistom.

  • možnosť dohovoriť sa anglicky a nemecky


Aby bola Vaša preventívna prehliadka v konkrétny deň čo najdôslednejšia je vhodné, aby ste dodržali niekoľko zásad v rámci predprípravy v deň vyšetrenia , ako aj deň pred vyšetrením.
Kliknite, prosím, na adresu nižšie, kde nájdete podrobné informácie, ako sa pripraviť na preventívnu prehliadku

Pokyny pred absolvovaním preventívnej prehliadky


Naša adresa:

Heydukova 10, 812 50 Bratislava

Objednávanie na preventívne prehliadky:

Telefonicky:   +421/2/3224 9478

Prostredníctvom e- mailu: prevencie[at]ousa.sk

Recepcia Preventívneho centra OÚSA : +421/2/322 49 450

Kontakt na primára Preventívneho centra OÚSA :  roland.wittgruber[at]ousa.sk

Bežná pracovná doba: pondelok až piatok, 7:00 – 15:00 h

Pracovná doba po dohode neohraničená, vrátane voľných dní a sviatkov.


Typy preventívnych prehliadok


    Univerzal - preventívna onkologicko-kardiovaskulárna prehliadka pre mladých do 45 rokov

                        program Univerzal (PDF)


    Standard - preventívna onkologicko-kardiovaskulárna prehliadka pre ľudí nad 45 rokov

                        program Standard (PDF)


    Eva- preventívna onkologicko-kardiovaskulárna prehliadka pre pracovne vyťažené manažérky

                        program Eva (PDF)


    Manager- preventívna onkologicko-kardiovaskulárna prehliadka pre pracovne vyťažených manažérov

                        program Manager (PDF)


    Harmonia - komplexná preventívna onkologicko-kardiovaskulárna prehliadka pre pracovne vyťažených ľudí
                        do 50 rokov
                        program Harmonia (PDF)