Ďalšie typy ponúkaných čiastkových zdravotných prehliadok:

 

1. Vyšetrenie vodičov
a) Na posúdenie zdravotného stavu je potrebnáý kompletná výpis zo zdravotná ej dokumentáciae
b) Interné vyšetrenie vrátane antropometrického vyšetrenia (výška, hmotnosť, tlak, pulz)
c) Chemické vyšetrenie moču
d) ORL vyšetrenie
e) Komplexné očné vyšetrenie.

2. Screeningové vyšetrenie očí
Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vnútro-očného tlaku, optických médií a očného pozadia. Vyšetrenie automatickej refrakcie (optickej mohutnosti oka).

3. Zbrojný preukaz
a) Na posúdenie zdravotného stavu je potrebný výpis zo zdravotnej dokumentácie
b) Interné vyšetrenie vrátane antropometrického vyšetrenia (výška, hmotnosť, tlak, pulz)
c) Chemické vyšetrenie moču
d) ORL vyšetrenie
e) Komplexné očné vyšetrenie.