Referencie

Preventívne centrum OÚSA patrí medzi špičkové pracoviská tohto druhu v SR. Zameriava sa na včasné odhaľovanie onkologických a kardiovaskulárnych, ale aj mnohých iných ochorení u preventívne vyšetrovaných osôb. Najčastejšie sa u týchto osôb zisťujú ochorenia kardiovaskulárneho systému a poruchy metabolizmu tukov. Signifikantná je aj záchytnosť onkologických ochorení, ktoré sa často zisťujú vo včasných štádiách, s možnosťou účinnej a ekonomicky menej náročnej liečby.

Referencie:

Ministerstvo financií SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Národná banka Slovenska
Tatra banka, a. s.
T-Mobile Slovensko, a. s.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
VÚB, a. s.
Hewlett Packard Slovakia, s.r.o.
SPP a. s.
SIEMENS, s.r.o
a ďalší