V nasledujúcich odsekoch Vám vymenúvame jednotlivé vyšetrenia dostupné v PC OÚSA s výstižným popisom, čo konkrétne znamenajú a obsahujú.

1. Interné vyšetrenie

 • komplexné klinické vyšetrenie internistom zahŕňa anamnézu, interné vyšetrenie jednotlivých orgánov poklepom, pohmatom a posluchom, vyšetrenie konečníka, posúdenie stavu výživy, zmeranie krvného tlaku, vypočítanie BMI

2. Klinická biochémia a hematológia, vyšetrenie onkomarkerov


 • vyšetrenie onkomarkerov, t.j. vyšetrenie na záchyt možných rakovinových buniek v tele: u žien onkomarker Ca 125 a onkomarker CEA od 45 roku života, u mužov onkomarker CEA a PSA od 45 roku života
 • hematologické vyšetrenia, sedimentácia erytrocytov, vyšetrenie krvného obrazu

3. Kardiológia - EKG a funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému a pľúc

 • preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, komplexné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému, s radami a dokumentáciou
 • EKG (dvanásťzvodové) záznam s vyhodnotením lekárom
 • ergometrické vyšetrenie - EKG vyšetrenie počas fyzikálne definovanej a reprodukovateľnej záťaže s nepretržitou kontrolou EKG krivky a opakovaného merania krvného tlaku na bicyklovom ergometri s kompletnou dokumentáciou s popisom nálezu a vyhodnotením (len na základe indikácie internistu)
 • echokardiografické vyšetrenie - ultrazvukové vyšetrenie srdca a veľkých ciev jedno a dvojrozmerným spôsobom, pulzným a kontinuálnym zobrazením dopplerovského prietoku s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu (odporúčané každému mužovi nad 45 rokov a každej žene nad 50 rokov) RTG pľúc - v prípade, kde indikácia vyplynie z anamnézy alebo z klinického vyšetrenia, resp. u dlhodobých fajčiarov röntgenologické vyšetrenie hrudníka - RTG pľúc, vyhodnotí sa srdce, pľúca, vnútrohrudné lymfatické uzliny a kosti tvoriace hrudný kôš
 • spirometria - vyšetrenie dychovej kapacity pľúc a odhalenie možných skrytých ochorení pľúc

4. Sonografické vyšetrenie

 • sonografické vyšetrenie orgánov dutiny brušnej: pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, slezina
 • sonografické vyšetrenie obličiek, močového mechúra a abdominálnych lymfatických uzlín
 • sonografické vyšetrenie prostaty u mužov nad 50 rokov
 • sonografické vyšetrenie štítnej žľazy

5. Gynekológia

 • preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, palpačné vyšetrenie malej panvy, vrátane transabdominálnej a transvaginálnej sonografie, kolposkopiu, onkocytológiu a palpačné vyšetrenie prsníkov a podpazušia.

6. Sonografické alebo mamografické vyšetrenie prsníkov

 • u žien do 40 rokov sonografické vyšetrenie, kde indikácia vyplynie z anamnézy alebo klinického vyšetrenie bude doplnené aj mamografické vyšetrenie
 • u žien nad 40 rokov mamografické vyšetrenie prsníkov, kde indikácia vyplynie z mamografického nálezu bude doplnené aj sonografické vyšetrenie

7. Urologické vyšetrenie

 • preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, klinické vyšetrenie, vyšetrenie moču chemicky a močového sedimentu mikroskopicky, vyšetrenie močových a pohlavných orgánov a palpačné vyšetrenie prostaty per rectum s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu
 • sonografické vyšetrenie prostaty u mužov nad 50 rokov, alebo kde indikácia vyplynie z anamnézy alebo z klinického obrazu

8. Krčné, nosné, ušné vyšetrenie - ORL

 • otorhinolaryngológ vyšetrí stav uší, nosa, hrtanu a ústnej dutiny z hľadiska podozrivých nálezov, ktoré by sa mohli v budúcnosti zhubne zvrhnúť
 • v prípade poruchy sluchu je možné doplniť' audiometrické vyšetrenie

9. Kožné vyšetrenie - dermatovenerológia

 • preventívna prehliadka špeciálne zameraná na záchyt prekarceróz a rizikových pigmentových névov, ako aj iných kožných ochorení, v prípade podozrenia na odchýlky, odber vzorky na podrobnejšie histologické vyšetrenie

10. Rektosigmoidoskopické vyšetrenie - endoskopia

 • vyšetrenie dostupného dolného úseku hrubého čreva so zameraním na polypy, nádory a iné zmeny u klientov nad 50 rokov, v prípade, kde indikácia vyplynie z anamnézy alebo z klinického vyšetrenia sa vykoná aj u klientov mladších ako 50 rokov (vždy po špeciálnej príprave - v neskoršom termíne)

11. Očné vyšetrenie

 • vyšetrenie zrakovej ostrosti, vnútroočného tlaku, optických médií a očného pozadia, vyšetrenie automatickej refrakcie (optickej mohutnosti oka) v prípade poruchy zraku je možné doplniť aj počítačovú perimetriu

12. Záverečná správa z preventívnej prehliadky

 • obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou a odporúčania lekárov na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu

13. Test Hexagon OBTI

 • vyšetrenie skrytého krvácania z tráviaceho traktu (možný prvý príznak onkologického ochorenia v tejto oblasti)

14. HIV - test

 • na zistenie syndrómu získanej nedostatočnosti imunitného systému - AIDS

15. HBsAg

 • na zistenie infekčného zápalu pečene - sérový typ

16. Krvný test na syfilis

 • TPHA a RRR : na zistenie prítomnosti infekcie pôvodcom syfilisu

17. Vyšetrenie jednotlivých doplnkových onkomarkerov

18. Screening onkomarkerov - prehľad pre muža

 • CEA, CAl9-9, CY21-1, NSE, Beta2M, AFP, CA125, PSA

19. Screening onkomarkerov - prehľad pre ženu

 • CEA, CA19-9, CY21-1, NSE, Beta2M, AFP, CA125, Cal5-3

20. Vyšetrenie štítnej žľazy

 • komplexné vyšetrenie: hormóny štítnej žľazy, sonografia štítnej žľazy, interné vyšetrenie

21. Osteodenzitometria

 • USG stanovenie hustoty kostí

22. Predpísanie okuliarov na základe zistenia zrakovej ostrosti

23. Gastrofibroskopia a vyhodnotenie gastroenterológom

24. Vyšetrenie neurológom

25. Helicobacter pylori - sérum (vyšetrenie protilátok proti H.pylori v sére)

26. Helicobacter pylori - zo stolice (vyšetrenie antigénu H.pylori v stolici)