Kontakt a objednávanie

 

Korešpodenčná adresa:

Preventívne centrum Onkologického ústavu sv. Alžbety
Heydukova 10,
812 50 Bratislava


Korešpondenčná adresa:

Preventívne centrum Onkologického ústavu sv. Alžbety
Heydukova 10,
812 50 Bratislava


Miesta prevádzky Preventívneho centra:

Pavilón P

Heydukova 10
812 50 Bratislava


Pavilón R - prízemie

Kolárska 12
811 06  Bratislava


Pavilón K

Heydukova 10
812 50 Bratislava


Na mieste prevádzky Heydukova 10, Pavilón P  sa nachádza:

 • Interná ambulancia + sonografická miestnosť – MUDr. Roland Wittgruber
 • Ambulancia pracovného lekára – MUDr. Katarína Kanovská Pašková
 • Dermatologická ambulancia – MUDr. Simoneta Hatiarová.
 • Dermatologická ambulancia – MUDr. Zoltán Szép, PhD.
 • Dermatologická ambulancia – MUDr. Monika Štítna, PhD.
 • Oftalmologická ambulancia – MUDr . Barbora Novotná
 • Otorinolaryngologická ambulancia - MUDr. Juraj Bečer
 • Dermatovenerologická ambulancia - MUDr. Katarína Poláková, PhD.
 • Gynekologická ambulancia - MUDr. Mária Hronská
 • Rádiodiagnostika, modiagnostika mamodiagnostika - MUDr. Alena Kállayová
 • Rádiodiagnostika, modiagnostika mamodiagnostika a sonografia - MUDr. Miriam Pleváková
 • Rádiodiagnostika, modiagnostika mamodiagnostika a sonografia - MUDr. Jana Stanová
 • Pneumologická a interná ambulancia - MUDr. Ivana Kuderjavá
 • Urologická ambulancia - MUDr. Katarína Szoldová


Na mieste prevádzky Kolárska ulica č. 12, prízemie, Pavilón R sa nachádzajú:

 • Ambulancia praktického lekára II. - nadštandardná platená celoročná zdravotná starostlivosť – MUDr. Marcela Horak Takácsová
 • Ambulancia praktického lekára I. – MUDr. Anton Zaťko
 • Otorinolaryngologická ambulancia - MUDr. Róbert Podivinský  
 • Audiometria
 • Recepcia

 

Na mieste prevádzky Heydukova 10, Pavilón K  sa nachádzajú:

 

 • Gynekologická ambulancia – MUDr. Ivan Vážny
 • Gynekologická ambulancia – MUDr. Lucia Blašková
 • Oftalmologická ambulancia – MUDr . Dana Hrušovská


Recepcie Preventívneho centra:


Recepcia Preventívneho centra v pavilóne R – recepcia pre zdravotnú starostlivosť pre klientov s platenou celoročnou zdravotnou starostlivosťou:

 • objednávanie termínov špecializovaných vyšetrení
 • objednávanie termínov vyšetrení k praktickému lekárovi
 • Mobil: 0918 637 252
 • Tel.: +421/2/3224 8811


Recepcia Preventívneho centra v pavilóne P – recepcia pre preventívne prehliadky:

 

 • Recepcia Preventívneho centra OÚSA : +421/2/3224 9450


Samoplatci: Objednávanie na jednotlivé vyšetrenia a komplexné preventívne prehliadky podľa platného cenníka:

 • Telefonicky: +421/2/3224 9478
 • Prostredníctvom e- mailu: prevencie[at]ousa.sk


Kontakt na primára Preventívneho centra OÚSA:  roland.wittgruber[at]ousa.sk

Bežná pracovná doba: pondelok až piatok od 07:00 do 15:00 h

Pracovná doba po dohode neohraničená, vrátane voľných dní a sviatkov.


Objednávanie vyšetrení vo vzťahu k práci (PZS):

 • Mobil: 0918 678 915
 • e-mail: zuzana.marakyova[at]ousa.sk