Ambulancie OKIA OÚSA


Alergologická - imunologická ambulancia I.

telefón: 02/32 24 96 10; číslo ambulancie: K117

lekár: Doc. MUDr. Martin HRUBIŠKO, PhD.

kontakt: martin.hrubisko[at]ousa.sk

sestra: Edita Halászová

Ambulancia sa zameriava na diagnostiku alergických ochorení (respiračné, kožné) a porúch imunity prevažne u dospelých pacientov.

Venujeme sa aj diagnostike niektorých typov liekovej alergie (diagnostika pomocou kožných testov - ak je liek dostupný v tekutej, roztokovej forme) a diagnostike sekundárnych porúch imunity onkologických pacientov.  

Ordinačné hodiny
utorok, streda a štvrtok
07:15-08:00 - odbery krvi
08:00–12:30 - ambulancia
13:00–15:00 - konzíliá, hodnotenie výsledkov, administratíva


Alergologická - imunologická ambulancia II.

telefón: 02/32 24 96 11; číslo ambulancie: K114

lekári: MUDr. Lívia HRONSKÁ

kontakt: livia.hronska[at]ousa.sk;

sestra: Zuzana Falbová   

Ambulancia sa zameriava na diagnostiku alergických ochorení a porúch imunity u detských aj dospelých pacientov.

Ordinačné hodiny
MUDr. Lívia Hronská (ambulancia pre deti aj dospelých)
Streda: 7,00-12,30 ambulancia; 13,00-14,00 konzíliá, hodnotenie výsledkov, administratíva
Štvrtok: 7-12,30 ambulancia; 13,00-14,00 konzíliá, hodnotenie výsledkov, administratíva
Piatok: 7-12,30 ambulancia; 13,00-14,00 konzíliá, hodnotenie výsledkov, administratíva


Alergologická - imunologická ambulancia III.

telefón: 02/32 24 96 21; číslo ambulancie: K105

lekár: MUDr. Lucia MÁJOVSKÁ

kontakt: lucia.majovska[at]ousa.sk

sestra: Mária Grambličková

Ambulancia sa zameriava na diagnostiku alergických ochorení a porúch imunity prevažne u dospelých pacientov. Venujeme sa aj diagnostike a liečbe sekundárnych porúch imunity onkologických pacientov.

Ordinačné hodiny
pondelok a utorok
07:15-08:00 - odbery krvi
08:00–12:30 - ambulancia
13,00–15:00 - konzíliá, hodnotenie výsledkov, administratíva

Vo všetkých ambulanciách sa diagnostika opiera o dôsledný anamnestický rozbor ťažkostí, podrobné predchorobie, realizáciu kožných testov včasnej precitlivenosti a podrobnú laboratórnu diagnostiku. Na základe syntézy anamnézy, objektívneho nálezu a výsledkov vyšetrení stanovuje liečebný plán. Štandardnú liečbu následne zabezpečuje všeobecný lekár, vybraným pacientom (podľa diagnózy, resp. závažnosti problému) poskytujeme dlhodobú, tzv. dispenzárnu starostlivosť.