MAMOLOGICKÉ ODDELENIE

(Oddelenie pre ochorenia prsníkovej žľazy)

Ordinačné hodiny:

Pondelok - piatok: 7.00- 13.30 hod.

Súčasná štruktúra oddelenia:

Primár: Doc. MUDr. Bella Vladimír, PhD.

Vedúca sestra: PhDr. Zámečníková Erika

Mamologické oddelenie pozostáva zo štyroch ambulancií. V Mamologickom (prsníkovom) oddelení sa na základe odporučenia od gynekológa, prípadne praktického lekára, poskytuje komplexná starostlivosť o pacientky/pacientov, s nálezmi suspektnými alebo potvrdenými na onkologické ochorenie prsníkov.

Mamologická ambulancia I:

Lekár: Doc. MUDr. Bella Vladimír, PhD.

Sestra: PhDr. Zámečníková Erika

Mamologická ambulancia II:

Lekár: MUDr. Nádaská Oľga

Sestra: Pástiová Ingrid

Mamologická ambulancia III:

Lekár: MUDr. Časnocha Vladimír

Sestra: PhDr. Zemanová Janka

Mamologická ambulancia IV: aktuálne v prevádzke len v utorok a v stredu

Lekár: MUDr. Andrezálová Vochyanová Iveta

            Doc. MUDr. Durdjaková Kukučková Eva, CSc.

Sestra: Papánková Lenka, dipl. s.

 

 

OBJEDNÁVANIE  PACIENTOV SA ZABEZPEČUJE TELEFONICKY PODĽA ABECEDY.

Pacienti sa objednávajú telefonicky alebo osobne v príslušnej ambulancii oddelenia.

Telefonické objednávky nových pacientov: denne, v čase od 14.00 hod. do 14.30 hod.

 Noví pacienti s priezviskom začínajúcim na písmeno A- F a Ť-Ž:

Mamologická ambulancia I (doc. MUDr. Bella V., PhD., PhDr. Zámečníková E.),

telefónne číslo: 02/32249 608

 Noví pacienti s priezviskom začínajúcim na písmeno G- K a R-T:

Mamologická ambulancia II (MUDr. Oľga Nádaská, Pástiová I.),

telefónne číslo: 02/32249 615

 Noví pacienti s priezviskom začínajúcim na písmeno L- P:

Mamologická ambulancia III (MUDr. Časnocha V., PhDr. Zemanová J.),

telefónne číslo: 02/32249 467


Zameranie Mamologického oddelenia:

V rámci Mamologického oddelenia sa v Onkologickom ústave sv. Alžbety zabezpečujú:

  • konziliárne vyšetrenia pacientov s rôznymi ochoreniami prsníkov z celého Slovenska,
  • dispenzarizácia pacientov s rakovinou prsníka ako i  hormonálna liečba onkologických ochorení prsníka,
  • komplexná starostlivosť o pacientov s potvrdenou genetickou mutáciou pre zvýšené riziko vzniku karcinómu prsníka,
  • starostlivosť o pacientky so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka, hlavne pre viacpočetný výskyt karcinómu prsníka v rodinnej anamnéze a o ženy po operácii prsníka,
  • diferenciálna diagnostika prsníkových ochorení,
  • liečba nezhubných ochorení, najmä sekrécie z prsníkov.

 

 

Dosiahnuté výsledky

U žien s príznakmi ochorenia prsníkovej žľazy sa včas vykonáva diagnostika nezhubných a zhubných ochorení. V spolupráci s inými oddeleniami sa diagnostikujú včasné štádiá karcinómu prsníka a nasadenie včasnej liečby pri tomto ochorení.

Dosiahnuté výsledky sú každoročne prezentované na celoštátnych konferenciách ako i v odborných časopisoch na Slovensku i v zahraničí.