Oddelenie mamológie

(Oddelenie pre ochorenia prsníkovej žľazy)


Primár:
doc. MUDr. Bella Vladimír, PhD.

Vedúca sestra: PhDr. Zámečníková Erika


Lekári:

MUDr. Borská Zuzana, MUDr. Časnocha Vladimír, MUDr. Mináriková Eva,


Sestry:

Mgr. Mináriková Andrea, Pástiová Ingrid, Papánkova Lenka


Liečebno - preventívna činnosť

Oddelenie mamológie pozostáva zo štyroch ambulancií. Na oddelení sa vyšetrujú ženy bez príznakov ako i ženy s príznakmi ochorenia prsníkov.


V ambulanciách sa vykonáva:

  • prevencia, diagnostika a diferenciálna diagnostika prsníkových ochorení,
  • dlhodobo sa sledujú pacientky so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka, hlavne s výskytom rakoviny prsníka v rodine a po operácii prsníka,
  • dlhodobo sa sledujú pacienti s rakovinou prsníka.

 

Na oddelení mamológie sa zabezpečujú:


  • konziliárne vyšetrenia pacientov s rôznymi ochoreniami prsníkov z celého Slovenska
  • ultrasonografické vyšetrenia prsníkov, ako i tenkoihlový odber z prsníkov a tiež náter sekrétu z prsníkov za účelom spresnenia diagnózy ochorenia prsníkovej žľazy
  • liečba nezhubných ochorení, hlavne bolestivosti a sekrécie z prsníkov, ako i hormonálna liečba onkologických ochorení
  • predoperačná diagnostika pacientov s karcinómom prsníka za účelom určenia štádia ochorenia a následná indikácia terapie
  • dispenzarizácia pacientov s potvrdenou diagnózou karcinómu prsníka
  • prísne sledovanie pacientov s vysokým rizikom vzniku karcinómu prsníka, na základe Clausovho modelu.

 

Dosiahnuté výsledky

U žien s príznakmi ochorenia prsníkovej žľazy sa včas vykonáva diagnostika nezhubných a zhubných ochorení. V spolupráci s inými oddeleniami sa diagnostikujú včasné štádiá karcinómu prsníka a nasadenie včasnej liečby pri tomto ochorení.

Dosiahnuté výsledky sú každoročne prezentované na celoštátnych konferenciách ako i v odborných časopisoch na Slovensku i v zahraničí.

 

OBJEDNÁVANIE  PACIENTOV

SA ZABEZPEČUJE TELEFONICKY PODĽA ABECEDY.

 

Noví pacienti s priezviskom začínajúcim na písmeno A- F:

Mamologická ambulancia I (doc. MUDr. Bella Vladimír., PhD., PhDr. Zámečníková Erika.),

telefónne číslo: 02/32249 608

 

Noví pacienti s priezviskom začínajúcim na písmeno G- K:

Mamologická ambulancia II (MUDr. Mináriková Eva., Pástiová Ingrid.),

telefónne číslo: 02/32249 615

 

Noví pacienti s priezviskom začínajúcim na písmeno L- P:

Mamologická ambulancia III (MUDr. Časnocha Vladimír., Mgr. Mináriková Andrea),

telefónne číslo: 02/32249 467

 

Noví pacienti s priezviskom začínajúcim na písmeno R- Ž:

Mamologická ambulancia IV (MUDr. Borská Zuzana., Papánková Lenka.),

telefónne číslo: 02/32249 620