Mamologické oddelenie

Súčasná štruktúra Mamologického oddelenia:

Primár: doc. MUDr. Bella Vladimír, PhD.

Vedúca sestra: PhDr. Zámečníková Erika

Mamologická ambulancia I:

Lekár: doc. MUDr. Bella Vladimír, PhD.

Sestra: PhDr. Zámečníková Erika

Mamologická ambulancia II:

Lekár: MUDr. Andrezálová Vochyanová Iveta

Sestra: Pástiová Ingrid

Mamologická ambulancia III:

Lekár: MUDr. Časnocha Vladimír

Sestra: Hricová Gabriela, diplomovaná sestra

Mamologická ambulancia IV:

Lekár: MUDr. Borská Zuzana

Sestra: Papánková Lenka, diplomovaná sestra

 

Abecedné prerozdelenie odoslaných nových pacientov:

Priezvisko pacienta:              Ambulancia Mamologického oddelenia:

 

A – F:                                     doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.

                                             Mamologická amb. I, č. dverí K 115, telefónne číslo: 02/ 3224 9608

 

G – K:                                    MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová

                                               Mamologická amb.II, č. dverí K 118, telefónne číslo: 02/3224 9615

 

L – P:                                     MUDr. Vladimír Časnocha

                                               Mamologická amb. III, č. dverí K 108, telefónne číslo: 02/3224 9467

 

R – Ž:                                     MUDr. Zuzana Borská

                                               Mamologická amb. IV, č. dverí K 119, telefónne číslo: 02/3224 9620

 

Ordinačné hodiny v Mamologickom oddelení:

Pondelok - piatok: 7.00 hod.- 13.30 hod.

Pacienti sa objednávajú telefonicky alebo osobne v príslušnej ambulancii oddelenia.

Telefonické objednávky nových pacientov: denne v čase od 14.00 hod. do 14.30 hod.

 

Zameranie Mamologického oddelenia:

  • prevencia, diagnostika a diferenciálna diagnostika prsníkových ochorení
  • dlhodobá starostlivosť o pacientky so zvýšeným rizikom zhubného nádoru prsníka, hlavne s výskytom tohto nádoru v rodine a po operácii prsníka
  • dlhodobá starostlivosť o pacientky s rakovinou prsníka ako aj hormonálna liečba onkologických ochorení
  • konziliárne vyšetrenia pacientov s rôznymi ochoreniami prsníkov z celého Slovenska
  • liečba nezhubných ochorení.

V Mamologickej ambulancii I sa vykonáva nadštandardné vyšetrenie elektromagnetickou impedanciou (MEIK), ktoré nie je hradené poisťovňou a vykonáva sa na žiadosť pacientky.

Dosiahnuté výsledky

U žien s príznakmi ochorenia prsníkovej žľazy sa včas vykonáva diagnostika nezhubného a zhubného ochorenia. V spolupráci s inými oddeleniami sa diagnostikujú včasné štádiá karcinómu prsníka a nasadenie včasnej liečby tohto ochorenia.

V prípade zistenia karcinómu prsníka, je na základe medziodborovej spolupráce zabezpečená kompletná diagnostika a komplexná starostlivosť o pacientku.