Oddelenie mamológie

(Oddelenie pre ochorenia prsníkovej žľazy)


Primár:
doc. MUDr. Bella Vladimír, PhD.

Vedúca sestra: PhDr. Zámečníková Erika


Lekári:

MUDr. Borská Zuzana, MUDr. Časnocha Vladimír, MUDr. Mináriková Eva,


Sestry:

Mgr. Mináriková Andrea, Pástiová Ingrid, Papánkova Lenka


Rozpis prevádzky počas letného obdobia 2019
Mamologické oddelenie OÚSA
________________________________________
8. - 12.7:        - MUDr. Andrezálová, sestra: Pástiová, (klp. 9615)
                       - MUDr. Časnocha, (klp. 9489)
                       - MUDr. Borská, sestra: Papánková, dipl.s., (klp. 9620)
15.7. - 19.7.:   - Doc. Bella, sestra: PhDr. Zámečníková, (klp. 9608)
                       - MUDr. Andrezálová, sestra: Pástiová, (klp. 9615)
                       - MUDr. Časnocha, (klp. 9489)
22.7. - 26.7:     Doc. Bella, sestra: PhDr. Zámečníková, (klp. 9608)
                       - MUDr. Andrezálová, sestra: Pástiová, (klp. 9615)
                       - MUDr. Časnocha, sestra: Hricová, dipl.s. (klp. 9467)
29.7. - 2.8.:    - Doc. Bella, sestra: PhDr. Zámečníková, (klp. 9608)
                       - MUDr. Andrezálová, sestra: Pástiová, (klp. 9615)
                       - MUDr. Časnocha, sestra: Hricová, dipl.s., (klp. 9467)
5.8. – 9.8.:      - Doc. Bella, sestra: PhDr. Zámečníková, (klp. 9608)
                       - MUDr. Andrezálová, sestra: Pástiová, (klp. 9615)
                       - MUDr. Borská, sestra: Papánková, dipl.s., (klp. 9620)
                       - MUDr. Časnocha, sestra: Hricová, dipl.s., (klp. 9467)
12.8. - 16.8.:    MUDr. Borská, sestra: Papánková, dipl.s., (klp. 9620)
                       - MUDr. Časnocha, sestra: Hricová, dipl.s., (klp. 9467)
19.8. - 23.8.:   - MUDr. Borská, sestra: Papánková, dipl.s., (klp. 9620)
                       - MUDr. Časnocha, sestra: Hricová, dipl.s., (klp. 9467
26.8. - 30.8.:   - MUDr. Andrezálová, sestra: Pástiová, (klp. 9615)
                       - MUDr. Časnocha, sestra: Hricová, dipl.s. (klp. 9467)
                       - MUDr. Borská, (klp. 9620)
 
30.4.2019, vypracovala: PhDr. Erika Zámečníková
30.4.2019, schválil: Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.Liečebno - preventívna činnosť

Oddelenie mamológie pozostáva zo štyroch ambulancií. Na oddelení sa vyšetrujú ženy bez príznakov ako i ženy s príznakmi ochorenia prsníkov.


V ambulanciách sa vykonáva:

  • prevencia, diagnostika a diferenciálna diagnostika prsníkových ochorení,
  • dlhodobo sa sledujú pacientky so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka, hlavne s výskytom rakoviny prsníka v rodine a po operácii prsníka,
  • dlhodobo sa sledujú pacienti s rakovinou prsníka.

 

Na oddelení mamológie sa zabezpečujú:

  • konziliárne vyšetrenia pacientov s rôznymi ochoreniami prsníkov z celého Slovenska
  • ultrasonografické vyšetrenia prsníkov, ako i tenkoihlový odber z prsníkov a tiež náter sekrétu z prsníkov za účelom spresnenia diagnózy ochorenia prsníkovej žľazy
  • liečba nezhubných ochorení, hlavne bolestivosti a sekrécie z prsníkov, ako i hormonálna liečba onkologických ochorení
  • predoperačná diagnostika pacientov s karcinómom prsníka za účelom určenia štádia ochorenia a následná indikácia terapie
  • dispenzarizácia pacientov s potvrdenou diagnózou karcinómu prsníka
  • prísne sledovanie pacientov s vysokým rizikom vzniku karcinómu prsníka, na základe Clausovho modelu.

 

Dosiahnuté výsledky

U žien s príznakmi ochorenia prsníkovej žľazy sa včas vykonáva diagnostika nezhubných a zhubných ochorení. V spolupráci s inými oddeleniami sa diagnostikujú včasné štádiá karcinómu prsníka a nasadenie včasnej liečby pri tomto ochorení.

Dosiahnuté výsledky sú každoročne prezentované na celoštátnych konferenciách ako i v odborných časopisoch na Slovensku i v zahraničí.

 

OBJEDNÁVANIE  PACIENTOV

SA ZABEZPEČUJE TELEFONICKY PODĽA ABECEDY.

 

Noví pacienti s priezviskom začínajúcim na písmeno A- F:

Mamologická ambulancia I (doc. MUDr. Bella Vladimír., PhD., PhDr. Zámečníková Erika.),

telefónne číslo: 02/32249 608

 

Noví pacienti s priezviskom začínajúcim na písmeno G- K:

Mamologická ambulancia II (MUDr. Mináriková Eva., Pástiová Ingrid.),

telefónne číslo: 02/32249 615

 

Noví pacienti s priezviskom začínajúcim na písmeno L- P:

Mamologická ambulancia III (MUDr. Časnocha Vladimír., Mgr. Mináriková Andrea),

telefónne číslo: 02/32249 467

 

Noví pacienti s priezviskom začínajúcim na písmeno R- Ž:

Mamologická ambulancia IV (MUDr. Borská Zuzana., Papánková Lenka.),

telefónne číslo: 02/32249 620