Štruktúra oddelenia

Pozostáva z dvoch endoskopických  pracovísk v hlavnej budove, z jedného v preventívnom centre, z rtg pracoviska lokalizovaného na Rádiodiagnostickej klinike a z pracoviska laserovej medicíny.

Personálne obsadenie

Primár Doc. MUDr. Peter Makovník, CSc.


Lekári

MUDr. Juraj Májek, PhD.
Prof. MUDr. Peter Mlkvý, CSc.
MUDr. Milan Cubínek


Sestry

Erika Kleberczová - manažérka dennej zmeny
Katarína Mierna
Erika Ondrejová
Zuzana Molnárová
Eva Martišová
Mgr. Magdaléna Potzyová


Liečebno-preventívna činnosť

Na dvoch pracoviskách vybavených kvalitnými gastroskopmi, kolonoskopmi, duedonoskopmi sa realizuje endoskopická diagnostika ochorení hornej i dolnej časti GIT-u. Na endoskopickom úseku sa vykonáva sledovanie pacientov po operáciách ezofagu, žalúdka a kolorekta s cieľom včasného záchytu progresie. Oddelenie sa zúčastňuje celoslovenského skríningu rakoviny hrubého čreva endoskopickým vyšetrovaním pacientov pozitívnych na okultné krvácanie. Vykonávajú sa endoskopické liečebné zákroky, ako sú polypektómie, endoskopické mukozálne resekcie, ampulektómie, zastavovanie krvácania, dilatácia stenóz, implantácia endoprotéz, drenáž pseudocýst, endoskopická perkutána gastrostómia.
Na rtg úseku sa pod skiagrafickou kontrolou robia vyšetrenia pankreasu a žlčových ciest endoskopickou retrográdnou cholangiopankreatografiou (ERCP), ako aj liečebné endoskopické výkony ako sú extrakcie konkrementov zo žlčovodov, implantácie žlčových stentov aj stentov do pažeráka, duodena a kolonu.


Pedagogická činnosť:

Pracovisko je školiaca  báza pre postgraduálnu výchovu atestantov z gastroenterológie pre LFUK.


Dosiahnuté výsledky

Oddelenie patrí medzi popredné slovenské endoskopické pracoviská zamerané na onkologické ochorenia. Taktiež je centrom pre zavádzanie stentov pri malígnych ochoreniach pažeráka, žlčových ciest a pankreasu a ďalšie endoskopické terapeutické výkony.


Ordinačné hodiny:

Po-Pia 7-14 hod - gastroskopie, kolonoskopie, konzília
Ut, Št  7-14 hod - ERCP, PEG, Stenty


Kontakt:

Telefón 02/ 3224 9296

 

Pracovisko laserovej medicíny


Liečebno-preventívna činnosť

Je prvým centrom laserovej medicíny na Slovensku. Na oddelení sa vykonáva fluorescenčná diagnostika rôznych nádorových lokalizácií pomocou fotodynamického fluorescenčného prístroja. Pomocou fotodynamickej metódy sa uskutočňuje po aplikácií fotosenzibilizátorov liečba nádorov tráviaceho traktu predovsšetkým v oblasti pažeráka, žalúdka dvanástorníka a kolorekta a tiež včasných nádorov kože a pokročilých nádorov oblasti hlavy a krku. Taktiež je tu realizovaná terapia včasných nádorov a prekanceróz tráviaceho traktu a paliatívna rekanalizácia nádorov GIT-u pomocou argón plazma koagulačného laserového prístroja a týmto prístrojom sa realizuje takisto liečba niektorých foriem akútneho krvácania v GIT-ako napr angiodysplázií, telaangiektázií a postaktinických proktitíd.


Laboratórny a experimentálny vyśkum

Oddelenie realizuje experimentálny výskum predovšetkým  v oblasti fotodiagnostiky a fotodynamickej  terapie.
Pokiaľ ide o klinický výskum je to problematika fotodiagnostiky a fotodynamickej terapie  pri prekancerózach tráviaceho traktu  a dutiny ústnej.

 

Dosiahnuté výsledky

Oddelenie je jediným centrom laserovej medicíny v SR. Oddelenie je vybavené špičkovou prístrojovou technikou a slúži pacientom z celého územia SR. Výsledky pilotných štúdií boli a sú prezentované na svetových, európskych ako aj celoštátnych kongresoch a publikované v odborných časopisoch.

 

Ordinačné hodiny:

Odbery: pondelok až piatok: 7:00 – 8:00
Endoskopické vyšetrenia: pondelok, utorok, štvrtok a piatok: 8:00 – 13:00
                                               streda: 8:00 – 10:00

Konzultácie: streda: 10:00 – 13:00