Štruktúra oddelenia

Pozostáva z dvoch pracovísk, z endoskopického a z rtg pracoviska lokalizovaného na Rádiodiagnostickej klinike.

Personálne obsadenie

Primár Doc. MUDr. Peter Makovník, CSc.


Lekári

MUDr. Juraj Májek, PhD.


Sestry

Helena Slezáková - vrchná sestra
Erika Klebercová
Erika Ondrejová


Liečebno-preventívna činnosť

Na dvoch pracoviskách vybavených kvalitnými gastroskopmi, kolonoskopmi, duedonoskopmi sa realizuje endoskopická diagnostika ochorení hornej i dolnej časti GIT-u. Na endoskopickom úseku sa vykonáva sledovanie pacientov po operáciách ezofagu, žalúdka a kolorekta s cieľom včasného záchytu progresie. Oddelenie sa zúčastňuje celoslovenského skríningu rakoviny hrubého čreva endoskopickým vyšetrovaním pacientov pozitívnych na okultné krvácanie. Vykonávajú sa endoskopické liečebné zákroky, ako sú odstraňovanie polypov, zastavovanie krvácania, dilatácia stenóz, implantácia endoprotéz, drenáž pseudocýst, endoskopická perkutána gastrostómia.
Na rtg úseku sa pod skiagrafickou kontrolou robia vyšetrenia pankreasu a žlčových ciest endoskopickou retrográdnou cholangiopankreatografiou (ERCP), ako aj liečebné endoskopické výkony ako sú extrakcie konkrementov zo žlčovodov, implantácie žlčových stentov aj stentov do pažeráka, duodena a kolonu.


Pedagogická činnosť:

Pracovisko je školiaca  báza pre postgraduálnu výchovu atestantov z gastroenterológie pre LFUK.


Dosiahnuté výsledky

Oddelenie patrí medzi popredné slovenské endoskopické pracoviská zamerané na onkologické ochorenia. Taktiež je centrom pre zavádzanie stentov pri malígnych ochoreniach pažeráka, žlčových ciest a pankreasu a ďalšie endoskopické terapeutické výkony.


Ordinačné hodiny:

Po- Str- Pia 7-14 hod - gastroskopie, kolonoskopie, konzília
Ut, Št 7-14 hod - ERCP


Kontakt:

Telefón 02/ 3224 9296