Ambulancia lekárskej genetiky

Ambulancia lekárskej genetiky poskytuje pacientom genetické  konzultácie a poradenstvo zamerané na dedičné nádorové choroby. Na genetickú konzultáciu odporúča pacienta lekár prvého kontaktu, príp. lekár špecialista (napr. klinický onkológ, gynekológ, radiológ, gastroenterológ, chirurg atď.).

Lekár genetik v ambulancii zhodnotí osobnú a rodinnú anamnézu pacienta a v prípade ak pacient spĺňa indikačné kritéria odporúča molekulárno-genetické testovanie na úrovni DNA. Po ukončení analýzy DNA je pacient opäť pozvaný na konzultáciu, kde je oboznámený s výsledkami laboratórnych analýz a lekár genetik odporučí ďalšie kroky v manažmente liečby pacienta, resp. celej rodiny.

Úlohou lekára genetika je aj spolupráca s inými odbornými lekármi, ktorí zabezpečujú ďalšiu lekársku starostlivosť o onkologického pacienta ako napr. klinický onkológ, gynekológ, chirurg, radiológ.

Ambulancia: MUDr. Eva Fialková, MUDr.Denisa Timková, MUDr. Iveta Mĺkva

objednávanie denne od 7:30 - 15:00 na tel. č.: +421 2 3224 8576, 8575, 8574,

mobil: +421 905 326 030