Ambulancia lekárskej genetiky

MUDr. Olívia Hamidová
Olivia Hamidova

MUDr. Lucia Labašová

Ordinačné dni

Pondelok - Piatok - len objednaní pacienti

Objednávanie pacientov na genetickú konzultáciu na tel. čísle 0905 326 030, 02/3224 8575-6, denne od 7:30 do 15:30.


Zameranie ambulancie

Činnosť pracoviska je zameraná na poskytovanie komplexnej genetickej konzultácie hlavne pre pacientov s výskytom onkologických ochorení v rodine.
Cieľom genetickej konzultácie je na základe všetkých získaných údajov odporučiť vhodné genetické laboratórne vyšetrenie, zostaviť plán pre prípadné ďalšie potrebné vyšetrenia a dispenzarizáciu, čo najlepšie objasniť súvislosti medzi nádorovými ochoreniami v rodine a dedičnosťou.
Súčasťou samotnej genetickej konzultácie je analýza rodokmeňa, indikácia a odber krvi na molekulárno- genetické vyšetrenie, vyhodnotenie laboratórnych výsledkov, odporúčanie ďalšej zdravotnej starostlivosti a podrobné vysvetlenie problematiky pacientovi. Genetickú konzultáciu a poradenstvo poskytujeme aj všetkým pokrvným príbuzným v riziku prípadného dedičného nádorového ochorenia.
Nespornou výhodou pracoviska je priama prepojenosť s genetickým laboratóriom OÚSA, v ktorom sa indikované vyšetrenia realizujú.

Vyšetrenie začína od pacienta s ochorením, u ktorého hľadáme predispozíciu a až v prípade  nálezu patologickej mutácie vieme vyšetriť  aj ďalších príbuzných, u ktorých hľadáme už konkrétnu zistenú poruchu. Ak konkrétnym ochorením netrpíte práve vy,  najideálnejšie je objednať sa na vyšetrenie spolu s príbuzným, ktorý sa na dané onkologické ochorenie lieči alebo v minulosti liečil. Na prvú konzultáciu odporúčame priniesť so sebou dokumentáciu- histologický nález ochorenia, taktiež je dobré dopredu si zistiť údaje z rodiny-ktorí príbuzní a v akom veku sa liečili pre ochorenie (súrodenci, rodičia, súrodenci rodičov, ich deti- bratranci a sesternice, starí rodičia).

Na odber krvi netreba byť nalačno.