Kontaktné informácie:


Korešpondenčná adresa:

Oddelenie lekárskej genetiky
Onkologický ústav sv. Alžbety
Heydukova 10
812 50 Bratislava

E-mail:

genetika[at]ousa.sk


Telefónne čísla:

+421 2 3224 8574 - Primár oddelenia: RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD.

+421 2 905 326 030, +421 2 3224 8575 - Ambulancia: MUDr. Eva Fialková, MUDr. Iveta Mĺkva, Dr. Med. Veronika Urbán, MUDr. Natália Gocká

+421 2 3224 8576 - Príjem materiálu, Dokumentácia: Ružena Kozlová

 

Kde nás nájdete:

Oddelenie sídli na Heydukovej 2 (vstup je z Heydukovej ulice, Kolárskej ulice alebo cez areál nemocnice (budova R)). Orientačná mapka (vchody sú naznačené červenými šípkami):

mapa

 

Vchody z Heydukovej a Kolárskej ulice: