Pracovníci OLG


 

Pracovník:

Funkcia:

Tel. č.:

e-mail:

RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD.

primár odd.

3224 8574

regina.behulova[at]usa.sk

RNDr. Katarína Závodná, PhD.

laboratórny diagnostik

 

3224 8587

katarina.zavodna[at]ousa.sk

Ing. Ľudmila Vavrová, PhD.

laboratórny diagnostik

3224 8573

ludmila.vavrova[at]ousa.sk

 

Mgr. Tomáš Slamka

laboratórny diagnostik

3224 8585

tomas.slamka[at]ousa.sk

Mgr. Lenka Dolešová, PhD.

laboratórny diagnostik

 

3224 8583

 

lenka.dolesova[at]ousa.sk

RNDr. Aster Alemayehu, PhD.

laboratórny diagnostik

3224 8587

aster.alemayehu[at]ousa.sk

Mgr. Lukáš Šebest, PhD.

laboratórny diagnostik

3224 8582

lukas.sebest[at]ousa.sk

Mgr. Daniela Gréková

laboratórny diagnostik

3224 8580

daniela.grekova[at]ousa.sk

Mgr. Romana Valenčíková, PhD.

 

laboratórny diagnostik

3224 8584

romana.valencikova[at]ousa.sk

Mgr. Eva Krascsenitsová, PhD.
aboratórny diagnostik 3224 8580 eva.krascsenitsova@ousa.sk

MUDr. Eva Fialková

lekár - klinický genetik

3224 8575

eva.fialkova@ousa.sk

MUDr. Denisa Timková

lekár - klinický genetik

3224 8575

denisa.timkova@ousa.sk

Jana Štohlová

úseková vedúca laborantka

3224 8578, 8579

jana.stohlova@ousa.sk

Beatrix Jánošová

laborantka

 

3224 8579, 8576

beatrix.janosova@ousa.sk

Iveta Glozneková

laborantka

 

3224 8578

 

Bc. Viktória Strapková

laborantka

 

 

Bc. Annamária Ághová

laborantka

 

 

Ružena Kozlová

laborantka

3224 8576

ruzena.kozlova@ousa.sk

Mgr. Žofia Szabóová /Svoreňová

laborantka

3224 8578

zofia.szaboova@ousa.sk

Jana Némethová

laborantka

3224 8578