Štádium rakoviny prostaty

 

Na základe rozsahu karcinómu prostaty sa toto ochorenia klasifikuje do niekoľkých štádií (viď tabuľka).

 

 

Štádiá rakoviny prostaty

 

 

lokalizovaný karcinóm

 

rakovina je obmedzená na prostatu, hmatateľná alebo nehmatateľná cez konečník

 

lokálne pokročilý karcinóm

 

rakovina prerastá cez puzdro prostaty

 

metastazujúci karcinóm

 

rakovina sa šíri do panvových lymfatických uzlín alebo vzdialených orgánov

 

 

 

Medzi lokalizovaný karcinóm zaraďujeme ochorenie v rozsahu T1 a T2.

 

Karcinóm prostaty tiež rozdeľujeme podľa viacerých znakov na ochorenie s nízkym, stredným a vysokým rizikom.

 

 

 

 

Literatúra:

Spracované podľa aktuálnych odporúčaní pre liečbu karcinómu prostaty (EAU)