O prostate

   

Predstojnica, predstojná žľaza (lat. prostata) je nepárový žľaznatý orgán muža uložený na svalovom dne panvy, kde svojou hornou plochou zrastá so spodinou močového mechúra. Celou žľazou prechádza vretenovite rozšírená časť močovej rúry. Prostata má tvar gaštana, je široká asi 4 cm, vysoká 3 cm a hrubá 2 cm, má hmotnosť priemerne 20 g. Prostata sa skladá zo žľaznatého tkaniva a svalovej zložky a je obalená tuhým puzdrom – kapsulou. Sekrét prostaty je tvorený vylučovaním drobných prostatických žliazok. Úlohou tohto sekrétu skvapalniť ejakulát a vytvoriť primerané prostredie pre spermie, pričom tento sekrét tvorí väčšinu objemu celého ejakulátu spolu so sekrétom semenných vačkov .

 

 

 Anatomia 

 

            Takmer u každého druhého muža staršieho ako 50 rokov sa začína prostata zväčšovať. Takýto stav je väčšinou podmienený nezhubným nádorom, ktorý sa volá benígna hyperplázia prostaty. Toto ochorenie nebýva životu nebezpečné, ale môže spôsobiť ťažkosti s močením.

             Okrem benígnej hyperplázie prostaty môžu prostatu postihnúť aj zhubné nádory, ktoré majú schopnosť šíriť sa mimo oblasti, kde prvýkrát vznikli. Môžu sa prejavovať  podobne ako nezhubné ochorenia prostaty: častým močením, nočným močením,  slabším prúdom moču, prerušovaným močením, bolesťami i alebo pocitom pálenia pri močení, krvácaním do moču alebo ejakulátu, až nemožnosťou  vymočiť sa. Avšak v počiatočných fázach ochorenia môžu byť pacienti bez príznakov.

             Zhubný nádor prostaty (rakovina prostaty) je jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich zhubných ochorení u mužov a pokiaľ sa zachytí v skorom štádiu môže byť efektívne vyliečený (včasný záchyt ochorenia u väčšiny pacientov znamená úplné vyliečenie). V porovnaní s väčšinou iných druhov rakoviny rastie rakovina prostaty pomaly a nádoru trvá veľa rokov pokým sa z mikroskopickej poruchy vytvorí klinicky zistiteľný karcinóm, ktorý sa dá diagnostikovať.

             Skoré zistenie ochorenia vo včasnom štádiu je kľúčové pre začatie správnej liečby, ktorá dokáže zabezpečiť vysokú mieru vyliečenia. Ak je rakovina prostaty ohraničená na prostatu je šanca na dosiahnutie vysokej miery kontroly ochorenia (1). Ak sa rakovina prostaty rozšíri mimo prostatickú žľazu, ochorenie sa kontroluje ťažšie. Odporúča sa, aby každý muž po 50. roku života bol pravidelne preventívne vyšetrený urológom.

            V roku 2007 bolo do Národného onkologického registra SR (NOR SR) hlásených 1585 nových prípadov zhubných nádorov prostaty u mužov (96,3% bolo potvrdených histologicky), to predstavuje incidenciu 44,6/100 000 (WSR - prepočítané na svetovú štandardnú populáciu). To ich s 11,2% z celkového počtu zhubných nádorov u mužov zaraďuje na 3. miesto, bez zhubných nádorov kože je to 2. miesto (1).

            V hodnotách incidencie sa zaznamenáva dlhodobo stúpajúci trend, v posledných rokoch pomerne dosť výrazný (od roku 2000 nárast o 57% (z 28,4/100 000), oproti roku 2006 o 14% (z 39,1/100 000), dynamika vzostupu sa zvýrazňuje zvlášť vo vekových skupinách nad 60 rokov. S ďalším vzostupom incidencie karcinómov prostaty v SR treba podľa predikčných modelov vzhľadom na starnutie populácie počítať i v budúcnosti, podobne ako vo všetkých vyspelých krajinách (2). Predikcia pre SR na r. 2012: 1934 nových prípadov; štandardizovaná incidencia (WSR) 50,0/100 000).Dá sa teda očakávať, že zhubné nádory prostaty budú predstavovať stále významnejší nielen zdravotnícky, ale i celospoločenský problém.

           Rakovina prostaty nemá v počiatočnom štádiu žiadne prejavy ochorenia. Základným predpokladom pre včasné rozpoznanie nádoru je skorá návšteva u odborníka. Vďaka tomu má záchyt včasných štádií ochorenia stúpajúci trend. Tesná väčšina všetkých karcinómov prostaty sa zistí v čase, kedy je ochorenie ohraničené na prostatu. Zastúpenie klinických štádií v čase diagnózy podľa hlásení do NOR SR bolo v r. 2007 nasledovné: 1. št. 5,9%,  2.št. 48,6%,  3.št. 14%,  4.št. 15,9%;  neznáme št. 15,6%. (Na porovnanie: priemer za r. 2004-2006 bol: 1. št. 9%,  2.št. 38,5%,  3.št. 14%,  4.št. 17,3%;  neznáme št. 21,2%). V tomto prípade sa očakáva, že takmer 100% týchto pacientov bude žiť najmenej päť rokov po určení diagnózy. Celkové 5-ročné prežívanie pre včasne diagnostikované  štádiá karcinómu prostaty je prakticky 100% (3).

 

Literatúra:

1. Incidencia ZN v SR 2007; NOR SR, NCZI Bratislava, 2012

2. GLOBOCAN 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012:

3. http://www.cancer.org/cancer/prostatecancer/detailedguide/prostate-cancer-survival-rates

4.  EUA guidlines