Nežiaduce účinky brachyterapie

 

Každá liečebná metóda karcinómu prostaty prináša so sebou aj nežiaduce účinky. Nežiaduce účinky z liečby môžu byť podmienené mnohými faktormi, napr.: veľkosťou tumoru, umiestnením tumoru, použitou liečebnou technikou, ochoreniami pacienta. Porozprávajte sa s lekárom o možných nežiaducich účinkoch.

 

Akútne nežiaduce účinky

Akútne nežiaduce účinky vznikajú počas alebo tesne po výkone brachyterapie. Nežiaduce účinky tejto liečby sú odlišné od chirurgickej liečby (1). Najčastejšie ide o ťažkosti vyplývajúce z podráždenia močových ciest. Po odstránení močového katétra po výkone sa môže vyskytnúť pálenie alebo rezanie pri močení, resp. krv v moči. Preto je nutné prijímať dostatočné množstvo tekutín. Po niekoľkých dňoch od aplikácie brachyterapie sa môže prechodne objaviť sťažené a nutkavé močenie, slabší prúd moču, časté močenie a malý únik moču pri naplnenom močovom mechúre (2). U menej ako 10% pacientov sa môže vyskytnúť po výkone akútna močová retencia (nemožnosť sa vymočiť), ktorú je nutné riešiť zavedením močového katétra. Z reálnych skúseností našeho centra tento výskyt nie je ani polovičný. V takomto prípade je nutné ihneď navštíviť urológa. Vážnejším nežiaducim účinkom je únik moču, ktorý je ale pri tomto výkone veľmi zriedkavý (menej ako 2%), z našich skúseností len ojedinelý.

 

Nežiaduce účinky zo strany dolnej časti tráviaceho traktu sú podmienené blízkym vzťahom tejto časti k prostate. K týmto nežiaducim účinkom patrí: nutkanie na stolicu respektíve prímes hlienu alebo krvi v stolici (3). Nežiaduce účinky v tejto oblasti nie sú časté.

 

Prímes krvi po aplikácii brachyterapie môže byť aj v ejakuláte. Nie je to nebezpečné, väčšinou po niekoľkých dňoch dôjde k úprave. Množstvo ejakulátu a jeho konzistencia môže byť po brachyterapii dlhodobo odlišné.

 

Riziko inkontinencie (trvalého úniku moču) je oproti chirurgickému výkonu veľmi nízke (cca 1-2%).

 

U určitej časti pacientov sa vyvinie aj impotencia, avšak v porovnaí s ostatnými metódami liečby karcinómu prostaty je toto riziko najnižšie. Pravdepodobnosť udržania erekcie 1 rok od ukončenia liečby nasledovná: pravdepodobnosť 0,76 po brachyterapii, pravdepodobnosť 0,60 po kombinácii externej rádioterapie a brachyterapie, pravdepodobnosť 0,55 po externej rádioterapii samotnej, pravdepodobnosť 0,34 po nervy šetriacej radikálnej prostatektómii a pravdepodobnosť 0,25 po štandardnej radikálnej prostatektómii. Po dvojročnom sledovaní sa v EAU odporúčaniach udáva pravdepodobnosť udržania erekcie 0,6, 0,52, 0,25 a 0,25 pre jednotlivé kategórie, a to s ešte väčším rozdielom medzi radiačnými technikami a chirugickými postupmi, pričom brachyterapia bola z daného hodnotenia autormi vynechaná (4).

 

 

Neskoré nežiaduce účinky

Neskoré nežiaduce účinky (vznikajú po niekoľkých mesiacoch až roku) sú pri LDR brachyterapii vzácnejšie v porovnaní s inými liečebnými možnosťami liečby (chirurgická liečba, externá rádioterapia).

 

Patria medzi ne: ťažkosti s močením (sťažené močenie, slabý prúd moču, pálenie pri močení), konečníkom (nutkavé stolice, krvácanie do stolice) a erektilná dysfunkcia (poruchy potencie).

 

Literatúra:

1.      Grills IS, Martinez AA, Hollander M, et al. J Urol 2004;171(3):1098-104.

2.      Stone NN, Stock RG. Urology 2007;69(2):338-42.

3.      Pickles T, Keyes M, Morris WJ. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76(1):43-9.

4.      EUA

5.      Pinkawa M, Asadpour B, Piroth MD, et al. Radiother Oncol 2009;91(2):225-31.

6.      Ash D, Bottomley D, Al-Qaisieh B, et al. Radiother Oncol 2007;84(2):135-9.

7.      Moule RN, Hoskin PJ. Surg Oncol 2009;18(3):255-67.

8.      Henderson A, Laing RW, Langley SE. Eur Urol. 2004 Feb;45(2):134-41.

9.      Ferrer M, Suarez JF, Guedea F, et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;72(2):421-32.

10.  Buron C, Le Vu B, Cosset JM, et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007;67(3):812-22.