Diagnostika karcinómu prostaty

 

 

Diagnostika karcinómu prostaty patrí do rúk urológa. Najviac využívanými vyšetreniami sú: hodnota PSA – prostatického špecifického antigénu, palpačné vyšetrenie prostaty cez konečník, vyšetrenie transrektálnym ultrazvukom, biopsia prostaty a niektoré ďalšie zobrazovanie vyšetrenia.

 

  

Hladina PSA

 • ide o jednoduchý odber krvi
 • PSA (prostata špecifický antigén) je bielkovina produkovaná v prostate a uvoľňovaná do krvi.
 • hodnota PSA u pacientov s karcinómom prostaty je vyššia (taktiež však aj pri iných ochoreniach prostaty, preto je potrebné urologické vyšetrenie)
 • hodnota PSA umožňuje zatrieďovať pacientov do jednotlivých štádií ochorenia

 

 

DRV (digitálne rektálne vyšetrenie)

 • vyšetrenie prostaty pohmatom cez konečník
 • prostata zmenená karcinómom je na pohmat zväčšená a môžu byť v nej hmatné tuhšie uzly
 • v prípade nálezu hmatných uzlov je pacient odoslaný na doplňujúce vyšetrenia

 

 

Biopsia

 • odber malých vzoriek z prostaty pomocou ihly pod kontrolou ultrazvuku
 • ide väčšinou o ambulantný výkon
 • v biopsii patológ hľadá pod mikroskopom výskyt nádorových buniek

 

 

Magnetická rezonancia

 • zobrazovacie vyšetrenie bez použitia rádioaktívneho žiarenia
 • nádorovo zmenená prostata môže vykazovať špecifický nález pri tomto vyšetrení

 

 

TRUS (transrektálna sonografia)

 • jednoduché ultrazvukové vyšetrenie prostaty cez konečník
 • nádorovo zmenená prostata môže vykazovať špecifický nález pri tomto vyšetrení

 

 

Gamagrafia kostí

 • vyšetrenie kostí celého tela s použitím rádioaktívnej látky
 • vyšetrenie potvrdí alebo vyvráti postihnutie kostí pri karcinóme prostaty

 

Literatúra:

Spracované podľa aktuálnych odporúčaní pre liečbu karcinómu prostaty (EAU)