Ako ďalej po brachyterapii?

 

Hladina žiarenia vychádzajúca z tela pacienta po LDR brachyterapii prostaty je len o niečo málo vyššia ako je rádioaktivita pozadia, preto je riziko ožiarenia okolitých osôb veľmi nízke. Napriek tomu je vhodné dodržiavať niekoľko bezpečnostných  zásad:

 

  • po dobu 8 týždňov sa vyhýbať dlhšie trvajúcemu telesnému kontaktu (menej ako 1-2 metre a viac minút) s osobami do 18 rokov a tehotnými ženami (napr. spánok s tehotnou ženou alebo dieťaťom v jednej posteli)
    • dlhodobé sedenie detí v lone alebo na kolenách
    • po dobu 8 týždňov pri pohlavnom styku používať kondóm (riziko vylúčenia zrna do ejakulátu)
    • v prípade operačného zákroku v oblasti panvy v čase aktívneho žiarenia upovedomiť lekárov, že máte v prostate implantované rádioaktívne zrná (hrozí ožiarenie rúk operačného tímu)
    • v prípade náhleho úmrtia (do 2 rokov od brachyterapie) by mali pozostalí informovať pracovisko brachyterapie (nie je možný pohreb kremáciou)

 

Pacient sa môže veľmi skoro zaradiť do bežného života. Nie je nutné meniť stravovacie návyky ani svoje zaužívané fyzické aktivity. Je vhodné piť po aplikácii zvýšené množstvo tekutín. Moč ani semeno (ejakulát) u pacienta po LDR brachyterapii nie je rádioaktívne.

 

Pacienta opúšťajúceho pracovisko brachyterapie nie je nutné považovať za rádioaktívneho. Veľmi citlivé radiačné detektory (na letiskách, na hraničných prechodoch) môžu zaznamenať niekoľko mesiacov po implantácii nízku hladinu rádioaktivity u pacienta po implantácii LDR brachyterapie. Preto je nutné, aby pri sebe nosil potvrdenie o implantácii rádioaktívneho materiálu (zabezpečí pracovisko, kde pacient bol liečený).

 

Po prepustení z nemocnice pacient pokračuje v odporučenej liečbe (antibiotiká približne 1 týždeň, lieky na zníženie opuchu prostaty, lieky na zlepšenie močenia zväčša raz denne  dlhodobo, podľa potreby lieky na tlmenie bolesti).

 

 

Sledovanie pacienta po liečbe

          Po realizácii LDR brachyterapie pacient prichádza na kontrolné vyšetrenie po 1 mesiaci. V prípade ťažkostí s močením pred týmto termínom samozrejme pacient prichádza na kontrolu skôr (podľa potreby).

 

          Kontrolné vyšetrenie po 1 mesiaci obsahuje bežné vyšetrenie pacienta (konzultácia ťažkostí pacienta, klinické vyšetrenie) a CT vyšetrenie, ktoré slúži na porovnanie polôh jednotlivých zŕn v prostate (toto vyšetrenie má skôr „technický“ charakter a nezávisí od výsledku tohto vyšetrenia ďalší liečebný postup).

 

Ďalšie kontroly (klinické a laboratórne) prebiehajú v 3-6 mesačných intervaloch. V prípade, že má pacient akékoľvek ťažkosti v medziobdobí, je vhodné kontaktovať pracovisko brachyterapie alebo urológa. Pravidelné kontroly u urológa  sú samozrejmosťou

 

 

Kontakt:

Oddelenie brachyterapie Kliniky radiačnej onkológie OÚSA

Onkologický ústav sv. Alžbety
Heydukova 10
812 50 Bratislava

Telefónne čísla:

+421 2 3224 9294 - Ambulancia: MUDr. Pavol Lukačko, MUDr. Alena Závodská

 Objednávanie nových pacientov na konzultáciu alebo kontrolu:

  • telefonicky denne medzi 13:00 až 14:00 hod


Kde nás nájdete:

Oddelenie sídli na Heydukovej 10 (vstup je z Heydukovej ulice, poschodie –1, číslo dverí 170)