Zoznam publikačnej činnosti

Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.

 

 Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 

 1. Kubatka, Peter  - Péč, Martin - Kajo, Karol  - Ahlers, Ivan  - Ahlersová, Eva: Chemoprevencia experimentálnej mamárnej karcinogenézy inhibítormi aromatázy. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - 130 s. ISBN 978-80-223-2650-6
 2. Jurga, Ľ. M., Nováková, I., Plank, L., Kajo, K., Nekulová, M., Šimíčková, M., Valík, D. Diagnostika, staging, stratifikácia a monitorovanie chorých v onkológii. In Jurga, Ľ.M. a kol. Klinická a radiačná onkológia. 1. diel. Martin: Osveta, 2010, s. 145-185. ISBN 978-80-8063-302-8

 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

 

 1. Plank, Lukáš  - Hanáček, Ján  - Adamicová, Katarína - Adamkov, Marian  - Brozmanová, Mariana  - Kajo, Karol  - Kollárik, Marián  - Lauko, Ľudovít  - Péčová, Renáta  - Szépe, Peter  - Tatár, Miloš : Patologická anatómiaa patologická fyziológia. - 1. vyd. - Martin : Osveta, 2007. - 285 s. ISBN 978-80-8063-241-0

 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

 

 1. Maarouf, Zouheir - Kajo, Karol - Plank, Lukáš - Lauko, Ľudovít - Murgaš, Dalibor : Secondary aortoesophageal fistula as a lethal complication of continuous nasogastric sondage in a child with vater syndrome In: Annals of Saudi Medicine. - Roč. 21, č. 3-4 (2001), s. 213-215
 2. Kajo, Karol - Žúbor, Pavol - Macháleková, Katarína - Plank, Lukáš - Višňovský, Jozef : Tumor-like manifestation of endosalpingiosis in uterus: a case report In: Pathology Research and Practice. - Roč. 201, č. 7 (2005), s. 527-530
 3. Kajo, Karol - Maťoška, Jozef - Javorka, Kamil, ml. - Macháleková, Katarína - Tomaškin, Roman - Kliment, Ján, st. : Cystic dysplasia of the rete testis : case report. In: APMIS. - Roč. 113, č. 10 (2005), s. 720-723.
 4. Skálová, Alena - Ryška, Aleš - Kajo, Karol - Di Palma, S. - Kinkor, Zdeněk - Michal, Michal : Cystic hypersecretory carcinoma: rare and poorly recognized variant of intraductal carcinoma of the breast. Report of five cases. In: Histopathology. - Roč. 46, č. 1 (2005), s. 43-49.
 5. Žúbor, Pavol - Kajo, Karol - Dussan, Carlos Alberto - Szunyogh, Norbert - Danko, Ján : Rapidly growing nodular pseudoangiomatous stromal hyperplasia of the breast in an 18-year-old girl. In: APMIS. - Roč. 114, č. 5 (2006), s. 389-392
 6. Kajo, Karol - Macháleková, Katarína : Collision of invasive serous adenocarcinoma and mature cystic teratoma in the ovary. In: APMIS. - Roč. 115, č. 6 (2007), s. 769-771.
 7. Kajo, Karol - Žúbor, Pavol - Špaček, Josef - Ryška, Aleš : Carcinosarcoma of the uterus with melanocytic differentiation. In: Pathology Research and Practice. - Roč. 203, č. 10 (2007), s. 753-758. Grant: 2005/14-MFN-06, UK 46/2005,
 8. Žúbor, Pavol - Kajo, Karol - Szunyogh, Norbert - Galo, Silvester - Danko, Ján : A solitary fibrous tumor in the broad ligament of the uterus. In: Pathology Research and Practice. - Roč. 203, č. 7 (2007), s. 555-560. Grant: 2005/14-MFN,
 9. Žúbor, Pavol  - Danko, Ján  - Kajo, Karol  - Szunyogh, Norbert : Low affordability may limit the effect of cervical cancer vaccination in Central and Eastern European countries. In: Journal of Clinical Oncology. - Roč. 25, č. 34 (2007), s. 5534-5537. Grant: 2005/14-MFN, UK 46/2005,
 10. Kajo, Karol  - Macháleková, Katarína : Fibroadenoma with digital fibroma-like inclusions in neurilemmoma-like stromal component. In: Breast Journal. - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 112-113 URL: http://www.blackwell-synergy.com/toc/tbj/14/1
 11. Kubatka, Peter 4 - Sadloňová, Vladimíra  - Kajo, Karol  - Nosáľová, Gabriela  - Ostatníková, Daniela  - Adamicová, Katarína : Chemopreventive effects of anastrozole in a premenopausal breast cancer model.In: Anticancer Research. - Roč. 28, č. 5A (2008), s. 2819-2823. Grant: UK 67/2007, UK 66/2007,
 12. Žúbor, Pavol  - Kajo, Karol  - Štanclová, Andrea  - Szunyogh, Norbert  - Galo, Silvester  - Dussan, Carlos Alberto - Minárik, Gabriel - Višňovský, Jozef  - Danko, Ján : Human epithelial growth factor receptor 2 [Ile655Val]polymorphism and risk of breast fibroadenoma. In: European Journal of Cancer Prevention. - Roč. 17, č. 1 (2008), s. 33-38. Grant: UK 22/2004, 2005/14-MFN-06,
 13. Žúbor, Pavol  - Dókuš, Karol  - Kajo, Karol  - Danko, Ján 4%: Integration of polymorphic data into the clinical management of breast cancer. In: Lancet Oncology. - Roč. 9, č. 12 (2008), s. 1121-1122.
 14. Žúbor, Pavol  - Štanclová, Andrea  - Kajo, Karol  - Hatok, Jozef  - Žúborová, Daša  - Višňovský, Jozef  - Danko, Ján: The p53 codon 72 exon 4 BstUI polymorphism and endometrial cancer in Caucasian women. In: Oncology. - Roč. 73, č. 3 (2009), s. 173-183.Grant: 2005/14-MFN-06, UK 46/2005,
 15. Bojková, Bianka  - Garajová, Jana  - Péč, Martin  - Kubatka, Peter  - Kajo, Karol  - Kassayová, Monika  - Kisková, Terézia  - Orendáš, Peter  - Ahlersová, Eva  - Ahlers, Ivan : Pioglitazone in chemically-induced mammarycarcinogenesis in rats = Pioglitazón v chemicky indukovanej mamárnej karcinogenéze potkanov.Grant: Vega 1/4321/07. In: European Journal of Cancer Prevention. - Roč. 19,č. 5 (2010),s. 379-384. [Animal Physiology 2010. Valtice, 27.-28.5.2010]. POZNÁMKA: Vyšlo aj - Animal Physiology 2010. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2010. - S. 108-113. - ISBN 978-80-7375-403-7.
 16. Žúbor, Pavol  - Szunyogh, Norbert  - Dókuš, Karol  - Ščasný, Pavol  - Kajo, Karol  - Galo, Silvester  - Biringer, Kamil  - Krivuš, Štefan  - Danko, Ján : Application of uterotonics on the basis of regular ultrasonic evaluationof the uterus prevents unnecessary surgical intervention in the postpartum period. In: Archives of Gynecology and Obstetrics. - Roč. 282, č. 3 (2010), s. 261-267. Projekt: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum APVT-20-033104,
 17. Bojková, Bianka 2 - Garajová, Miroslava 1 - Péč, Martin  - Kubatka, Peter  - Kajo, Karol  - Mokáň, Marián  - Kassayová, Monika  - Orendáš, Peter  - Kisková, Terézia  - Ahlersová, Eva  - Ahlers, Ivan : Metabolic effects ofpioglitazone in chemically-induced mamary carcinogenesis in rats. In: Pathology and Oncology Research. - Roč. 17, č. 4 (2011), s. 887-892. Grant: VEGA 1/4321/07, projekt Univerzity P.J. Šafárika č. 2/2009/B,
 18. Kajo, Karol - Žúbor, Pavol : Tumour-like florid cystic endosalpingiosis of the uterus. In: Histopathology. - Roč. 51, č. 5 (2007), s. 709.
 19. Žúbor, Pavol  - Kajo, Karol  - Szunyogh, Norbert  - Danko, Ján: Autopsies and improved perinatal mortality in Slovakia. In: European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology. - Roč. 137, č. 1 (2008), s. 114-117
 20. Kubatka, Peter - Žihlavníková, Katarína - Kajo, Karol - Stollárová, Nadežda  - Péč, Martin - Bojková, Bianka - Kassayová, Monika - Orendáš, Peter - Ahlers, Ivan: Rosuvastatin in the chemoprevention of N-methyl-N-nitrosourea - induced mammary carcinogenesis in female rats. In: Acta Veterinaria (Beograd). Roč. 61, č.5-6 (2011), s. 445-460. ISSN 0567-8315.
 21. Straka, Ľubomír - Žúbor, Pavol - Novomeský, František - Štuller, František - Krajčovič, Jozej - Kajo, Karol - Danko, Ján: Fatal alcohol intoxication in women: a forensic autopsy study from Slovakia. In: BMC Public Health. Roč 11, 14. Dec.(2011), s.924-929. ISSN 1471-2458.
 22. Sebova K, Zmetakova I, Bella V, Kajo K, Stankovicova I, Kajabova V, Krivulcik T, Lasabova Z, Tomka M, Galbavy S, Fridrichova I: RASSF1A and CDH1 hypermethylation as potential epimarkers in breast cancer. In: Cancer Biomark. 2011 Jan 1;10(1):13-26.

 

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

 

 1. Rybárová, Silvia - Hodorová, Ingrid - Hajduková, Mária - Schmidtová, Katarína - Mojžiš, J. - Kajo, Karol - Kwiatkovská, Zuzana - Plank, Lukáš - Benický, Marián - Miroššay, Andrej - Biroš, E. - Bobrov, Nikita - Wagnerová, Mária - Berč,Alexander - Mirossay, Ladislav : Expression of MDR proteins in breast cancer and its correlation with some clinical and pathological parameters. In: Neoplasma. - Roč. 53, č. 2 (2006), s. 128-135.
 2. Žúbor, Pavol - Vojvodová, Andrea - Danko, Ján - Kajo, Karol - Szunyogh, Norbert - Lasabová, Zora - Biringer, Kamil - Višňovský, Jozef - Dókuš, Karol - Galajda, Peter - Plank, Lukáš : HER-2 [Ile655Val] polymorphism in association withbreast cancer risk: a population-based case-control study in Slovakia. In: Neoplasma. - Roč. 53, č. 1 (2006), s. 49-55. Grant: UK grant 22/2004, .
 3. Franeková, Mária - Žúbor, Pavol - Štanclová, Andrea - Dussan, Carlos Alberto - Bohušová, Tatiana - Galo, Silvester - Dobrota, Dušan - Kajo, Karol - Péč, Martin - Račay, Peter : Association of p53 polymorphisms with breast cancer: acase-control study in Slovak population. In: Neoplasma. - Roč. 54, č. 2 (2007), s. 155-161. Granty: aAV/1106/2004, UK/24/2004, UK41/2005, 2005/14-MFN-06,
 4. Kubatka, Peter 4 - Sadloňová, Vladimíra  - Kajo, Karol 12% - Nosáľová, Gabriela 8% - Fetisovová, Želmíra : Preventive effects of letrozole in the model of premenopausal mammary carcinogenesis. In: Neoplasma. - Roč. 55, č. 1 (2008), s. 42-46. Grant: UK 249/2006,
 5. Kubatka, Peter  - Sadloňová, Vladimíra  - Kajo, Karol  - Macháleková, Katarína  - Ostatníková, Daniela  - Nosáľová, Gabriela  - Fetisovová, Želmíra : Neoplastic effects of exemestane in premenopausal breast cancer model. In: Neoplasma. - Roč. 55, č. 6 (2008), s. 538-543.Grant : UK,
 6. Orendáš, Peter  - Kassayová, Monika - Kajo, Karol  - Ahlers, Ivan  - Kubatka, Peter  - Bojková, Bianka  - Péč, Martin  - Ahlersová, Eva : Celecoxib and melatonin in prevention of female rat mammary carcinogenesis. In: Neoplasma. - Roč. 56, č. 3 (2009), s. 252-258 Grant: VEGA 1/2355/05, Ro-2935/06-221,
 7. Sadloňová, Vladimíra  - Kubatka, Peter  - Kajo, Karol  - Ostatníková, Daniela  - Nosáľová, Gabriela  - Adamicová, Katarína  - Sadloňová, Jurina : Side effects of anastrozole in the experimental pre-menopausal mammary carcinogenesis. In: Neoplasma. - Roč. 56, č. 2 (2009), s. 124-129. Grant: UK 66/2007, 67/2007,,
 8. Adamkov, Marian 6 - Halašová, Erika  - Kajo, Karol  - Macháleková, Katarína  - Výbohová, Desanka  - Varga, Ivan  - Rajčáni, Július : Survivin: a promising biomarker in breast carcinoma. In: Neoplasma. - Roč. 57, č. 6 (2010), s. 572-577. Grant: AV 4/2026/08, projekt: Vytvorenie nového diagnostického algoritmu pri vybraných nádorových ochoreniach,
 9. Lasabová, Zora  - Tilandyová, Petra 2 - Kajo, Karol  - Žúbor, Pavol  - Burjanivová, Tatiana  - Danko, Ján  - Plank, Lukáš : Hypermethylation of the GSTP1 promoter region in breast cancer is associated with prognosticclinicopathological parameters. In: Neoplasma. - Roč. 57, č. 1 (2010), s. 35-40. Grant: VEGA 1/3373/06, MZ SR 2005/14-MFN-06,
 10. Kubatka, Peter  - Žihlavníková, Katarína  - Solár, Peter  - Kajo, Karol  - Valentová, Vanda  - Péč, Martin  - Bojková, Bianka  - Kassayová, Monika  - Stollárová, Nadežda  - Ahlers, Ivan : Antitumor effects of atorvastatinin the chemoprevention of rat mammary carcinogenesis. In: Biologia. - Roč. 66, č. 4 (2011), s. 727-734. VEGA 1/0029/08, VVCE-0001-07,
 11. Adamkov, Marián - Kajo, Karol - Výbohová, Desanka - Krajčovič, Jozef - Štuller, František - Rajčáni, Julius: Correlations of survivin expression with clinicopathological parameters and hormonal receptor status in breast ductal carcinoma. In: Neoplasma. Roč.59, č.1 (2012), s.30-37. ISSN 0028-2685.

 12. Kubatka P, Kajo K, Zihlavnikova K, Adamicova K, Vybohova D, Pec M, Nosal V, Stollarova N, Bojkova B, Kassayova M, Orendas P. Immunohistochemical and histomorphological analysis of rat mammary tumors after simvastatin treatment. Neoplasma. 2012;59(5):516-23.

 13. Orendas P, Kubatka P, Kajo K, Stollarova N, Kassayova M, Bojkova B, Pec M, Nosal V, Kiskova T, Zihlavnikova K, Karsnakova R. Melatonin enhanced bexarotene efficacy in experimental mammary carcinogenesis. Neoplasma. 2012;59(4):469-74.

 

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

 

 1. Ľupták, Ján - Kajo, Karol - Javorka, Kamil, st. - Kliment, Ján, st. - Svitač, Juraj : Zmeny horných močových ciest po dilatácii terminálneho močovodu v experimente. In: Endoskopie. - Roč. 2, č. 2-3 (1993), s. 32-34
 2. Jurko, Alexander, ml. - Jurko, Alexander, st. - Bánovčin, Peter, st. - Kajo, Karol - Mišovicová, Nadežda - Hlaučová, Eva : Dvojitý výtok z pravej komory u Edwardsovho syndrómu. In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 50, č. 7 (1995), s. 400-402. POZNÁMKA: Vyšlo aj - Diagnostika a terapia v pediatrii. - Bratislava : Evian, 1994. - S. 21-22.
 3. Minariková, Eva - Adamicová, Katarína - Kajo, Karol - Strmeňová, Viera - Péč, Juraj : Cysty z potných žliaz - klinický prípad apokrinného hidrocystómu. In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 78, č. 5 (2003), s. 206-208
 4. Kinkor, Zdeněk - Boudová, Ludmila - Ryška, Aleš - Kajo, Karol - Švec, A. : Matrix produkující karcinom prsu s myoepiteliální diferenciací - popis 11 případu a přehled literatury se zaměřením na histogenezi a diferenciální diagnostiku = Matrix-producing breast carcinoma with myoepithelial differentiation - description of 11 cases and review of literature aimed at histogenesis and differential diagnosis. In: Česká gynekologie. - Roč. 69, č. 3 (2004), s. 229-236
 5. Galo, Silvester - Žúbor, Pavol - Szunyogh, Norbert - Kajo, Karol - Macháleková, Katarína - Biringer, Kamil - Višňovský, Jozef : Sérové hladiny TNF u žien s endometriózou: prospektívna klinická štúdia = TNF-alfa serum levels in women withendometriosis: prospective clinical study. In: Česká gynekologie. - Roč. 70, č. 4 (2005), s. 286-290.
 6. Galo, Silvester - Žúbor, Pavol - Kajo, Karol - Macháleková, Katarína - Szunyogh, Norbert - Višňovský, Jozef : Je diagnostická kyretáž pred abláciou endometria dostačujúca? Prípad včasného endometriálneho karcinómu = Is diagnostic curettagesufficient prior to endometrial ablation? Case of an early stage endometrial cancer. In: Česká gynekologie. - Roč. 70, č. 6 (2005), s. 449-452.
 7. Skálová, Alena - Ryška, Aleš - Kajo, Karol - Kinkor, Zdeněk : Cystický hypersekretorický karcinom: vzácná a potenciálně agresivní varianta intraduktálního karcinomu prsu = Cystic hypersecretory carcinoma: rare and potentially aggressive variantof intraductal carcinoma of the breast. Report of five cases.In: Česká gynekologie. - Roč. 70, č. 1 (2005), s. 73-78
 8. Kajo, Karol - Macháleková, Katarína - Kwiatkovská, Zuzana : Mamárny karcinóm s osteoklastoidnými obrovskými bunkami - opis dvoch prípadov. In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 42, č. 2 (2006), s. 71-75
 9. Žúbor, Pavol - Kajo, Karol - Dussan, Carlos Alberto - Szunyogh, Norbert - Galo, Silvester - Danko, Ján : Repetitive demand for radical cancer risk reduction surgery in a young BRCA1 mutation carrier with strong family history of BRCA linkedmalignancies = Powtarzajace sie žadana chirurgicznej radykalnej redukcji ryzyka u mlodych nosicielek mutacji genu BRCA1 z obciažonym wywiadem rodzinnym. In: Ginekologia Polska. - Roč. 77, č. 7 (2006), s. 51-57. Grant: UK grant 49/2005, grant MZ SR 2005/14-MFN-06,
 10. Adamicová, Katarína  - Kajo, Karol  - Kajová, Y.  - Fetisovová, Želmíra  - Mellová, Yvetta : Adenokarcinóm prsnej žľazy muža a jeho diferenciálna diagnóza. In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 82, č. 6 (2007), s. 347-351. Grant: VEGA 1/4242/07, MZ SR 2007,
 11. Kajo, Karol  - Žúbor, Pavol  - Barthová, Martina  - Plank, Lukáš : Scoring index for prediction of HER-2 status in the invasive breast carcinoma. In: Experimental Oncology. - Roč. 29, č. 4 (2007), s. 1-6. URL: http://www.exp-oncology.com.ua/en/archives/33/648.html
 12. Kajo, Karol - Lúčan, Jaroslav - Macháleková, Katarína - Berátšová, Zuzana : Kožný angiosarkóm vzniknutý po chirurgickom konzervatívnom zákroku a následnej rádioterapii pre karcinóm prsníka - kazuistika. In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 43, č. 2 (2007), s. 59-63.
 13. Kajo, Karol - Macháleková, Katarína - Kayová, Y. : Aneuryzmatický fibrózny histiocytóm kože (opis 2 prípadov). In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 82, č. 3 (2007), s. 154-157
 14. Tomaškin, Roman  - Eliáš, Boris  - Macháleková, Katarína  - Kajo, Karol  - Sopilko, Igor  - Kliment, Ján, st. : Kvalita transuretrálnej resekcie u stredne a vysoko rizikových novodiagnostikovaných svalovinu infiltrujúcich nádorovmočového mechúra. In: Endoskopie. - Roč. 17, č. 3/4 (2008), s. 59-63
 15. Višňovský, Jozef  - Žúbor, Pavol 3 - Galo, Silvester  - Žúborová, Daša  - Fiolka, Roman  - Kajo, Karol Opodstatnenosť hysteroskopie v klinickej praxi. Analýza 605 výkonov jedného centra = Validity of hysteroscopy in clinical setting:single centre analysis of 605 consecutive hysteroscopies. In: Česká gynekologie. - Roč. 73, č. 6 (2008), s. 365-369. Grant: MZ SR 2005/14-MFN-06,
 16. Kajo, Karol  - Macháleková, Katarína  - Laca, Ľudovít : Nezvyčajná klinická prezentácia pečeňového yolk sac tumoru v periapendikálnej oblasti. Kazuistika a prehľad literatúry. In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 45, č. 4 (2009), s. 1013-116. Projekt Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum,
 17. Kajo, Karol  - Žúbor, Pavol  - Krivuš, Štefan  - Danko, Ján : Angiolipoleiomyóm maternice. Kazuistika a prehľad literatúry = Angiolipoleiomyoma of the uterus. Case report and literature review
 18. In: Česká gynekologie. - Roč. 74, č. 1 (2010), s. 54-56
 19. Kajo, Karol  - Žúbor, Pavol 4 - Danko, Ján : Myoid (Muscular) harmatoma of the breast: case report and review of the literature. In: Breast Care. - Roč. 5, č. 5 (2010), s. 331-334. Grant: VEGA 1/0069/09,
 20. Tilandyová, Petra  - Kajo, Karol  - Kliment, Ján, st.  - Plank, Lukáš  - Lasabová, Zora : Detekcia hypermetylácie DNA ako potenciálny biomarker pre karcinóm prostaty. In: Klinická onkologie. - Roč. 23,č. 5 (2010),s. 293-299
 21. Kajo, Karol  - Baláž, Vladimír  - Macháleková, Katarína  - Čunderlík, Peter  - Švec, Milan  - Babeľa, Jozef : Sarkomatoidný karcinóm močového mechúra s heterológnou osteosarkomatóznou diferenciáciou. In: Česká urologie. - Roč. 15, č. 2 (2011), s. 120-125.
 22. Kubatka, Peter  - Péč, Martin  - Kajo, Karol  - Stollárová, Nadežda  - Bojková, Bianka  - Kassayová, Monika  - Orendáš, Peter : Aromatase inhibitors in breast cancer: review and possible benefits in premenopausal women. In: Praktická gynekologie. - Roč. 15, č. 3-4 (2011), s. 174-180
 23. Kubatka, Peter  - Žihlavníková, Katarína  - Kajo, Karol  - Péč, Martin  - Stollárová, Nadežda - Bojková, Bianka  - Kassayová, Monika  - Orendáš, Peter: Antineoplastic effects of simvastatin in experimental breast cancer =Antineoplastické účinky simvastatinu u experimentálnej rakoviny prsníka. In: Klinická onkologie. - Roč. 24, č. 1 (2011), s. 41-45. Grant: VEGA 1/0029/08,
 24. Kajo, Karol  - Macháleková, Katarína - Pauer, M.: Retiformný hemangioendotelióm u 8-ročného dievčaťa-kazuistika. In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 45, č. 3 (2009), s. 72-74
 25. Janušicová V, Kapustová I, Zúbor P, Slezák P, Kajo K, Lasabová Z, Plank L, Danko J. [The p16INK4A mRNA transcripts estimation in cervical smear with different degrees of cervical dysplasia]. Ceska Gynekol. 2012 Jun;77(3):245-50. Czech.

 

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

 

 1. Višňovský, Jozef - Kajo, Karol : Včasná ultrazvuková diagnostika vrodenej vývojovej malformácie pri viacplodovej gravidite - kazuistika. In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 1, č. 4 (1994), s. 25-27
 2. Kajo, Karol - Plank, Lukáš - Szépe, Peter : Návrh protokolu bioptického vyšetrenia karcinómu prsnej žľazy = The suggestion of bioptic breast carcinoma examination protocol. In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 8, č. 1 (2001), s. 61-66
 3. Lúčan, Jaroslav - Mištuna, Dušan - Kajo, Karol - Plank, Lukáš - Poláček, Hubert : Our experience of limited breast surgery for breast cancer. In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 1, č. 1 (2001), s. 25-28
 4. Mináriková, Gabriela - Šutovská, Martina - Hančáková, Iveta - Kajo, Karol - Hajtman, Andrej, st. : Zhubný nádor z nervových obalov pri neurofibromatóze 1 u dieťaťa - kazuistika = Malignant peripheral nerve sheath tumor in children withneurofibromatosis type 1 - Case report.In: Choroby hlavy a krku. - Roč. 11, č. 1 (2002), s. 5-7
 5. Janáková, Ľuboslava - Lasabová, Zora - Kajo, Karol - Plank, Lukáš : Amplifikácia a nadmerná expresia HER2 v karcinómoch mliečnej žľazy a klinický význam ich detekcie = HER2 amplification and its overexpression in breast cancer and clinicalsignificance of their detection. In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 11, č. 3 (2004), s. 141-147
 6. Kinkor, Zdeněk - Boudová, Ludmila - Ryška, Aleš - Kajo, Karol - Švec, A. : Matrix produkující karcinom prsu s myoepiteliální diferenciací - popis 11 případu a přehled literatury se zaměřením na histogenezi a diferenciální diagnostiku =Matrix-producing breast carcinoma with myoepithelial differentiation - description of 11 cases and review of literature aimed at histogenesis and differential diagnosis. In: Česká gynekologie. - Roč. 69, č. 3 (2004), s. 229-236
 7. Kajo, Karol - Žúbor, Pavol - Szunyogh, Norbert - Macháleková, Katarína - Kwiatkovská, Zuzana - Danko, Ján : Prognostické faktory v karcinómoch prsnej žľazy = Prognostic factors in breast cancer. In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 12, č. 2 (2005), s. 74-79
 8. Kajo, Karol - Macháleková, Katarína : Bioptické vyšetrenie prostaty II. Histomorfologické ukazovatele pri karcinóme prostaty. In: Klinická urológia. - Roč. 1, č. 1 (2005), s. 13-17
 9. Kajo, Karol : Bioptické vyšetrenie prostaty I. Punkčná biopsia, transuretrálna resekcia a radikálna prostatektómia. In: Klinická urológia. - Roč. 1, č. 1 (2005), s. 8-11
 10. Kajo, Karol - Žúbor, Pavol - Macháleková, Katarína - Galo, Silvester : Assessment of the in situ component in ductal invasive carcinomas by Van Nuys classification.In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 5, č. 3 (2005), s. 21-29. URL: http://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/Fyziologia_Files/AMM/AMM_2005-5-3.pdf
 11. Kajo, Karol - Szépe, Peter - Plank, Lukáš : Peroperačná biopsia indikácie, podmienky jej realizácie a interpretácia z pohľadu patológa.In: Slovenská chirurgia. - Roč. 2, č. 5 (2005), s. 25-29
 12. Skálová, Alena - Ryška, Aleš - Kajo, Karol - Kinkor, Zdeněk : Cystický hypersekretorický karcinom: vzácná a potenciálně agresivní varianta intraduktálního karcinomu prsu = Cystic hypersecretory carcinoma: rare and potentially aggressive variantof intraductal carcinoma of the breast. Report of five cases. In: Česká gynekologie. - Roč. 70, č. 1 (2005), s. 73-78
 13. Kajo, Karol - Macháleková, Katarína - Plank, Lukáš : Pohľad patológa na problematiku neuroendokrinných nádorov GIT-u: terminológia, klasifikácia a diagnostika podľa princípov klasifikácie SZO. In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 5, č. 2 (2006), s. 88-94.
 14. Kajo, Karol - Macháleková, Katarína - Plank, Lukáš : Patológia nádorov tenkého čreva. In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 5, č. 3 (2006), s. 153-158
 15. Mirossay, Ladislav - Rybárová, Silvia - Hodorová, Ingrid - Hajduková, Mária - Plank, Lukáš - Böör, Andrej - Kajo, Karol - Biroš, E. - Mojžiš, J. : Expresia proteínov mnohopočetnej liekovej rezistencie v karcinómoch pľúc a prsníka. In: Acta chemotherapeutica. - Roč. 16, č. 3-4 (2006), s. 5-10
 16. Plank, Lukáš - Kajo, Karol - Macháleková, Katarína : Celoštátny program bioptickej diagnostiky neuroendokrinných tumorov gastrointestinálneho traktu v Slovenskej republike. In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 5, č. 2 (2006), s. 75-76.
 17. Kajo, Karol  - Bartoš, Vladimír  - Plank, Lukáš : Karcinóm prostaty a neuroendokrinná diferenciácia. In: Klinická urológia. - Roč. 3, č. 3 (2007), s. 139-143
 18. Macháleková, Katarína  - Kajo, Karol : Bioptická diagnostika pankreatických endokrinných tumorov. In: Onkológia. - Roč. 2, č. 6 (2007), s. 345-348
 19. Sadloňová, Vladimíra  - Kubatka, Peter  - Švecová, Iveta  - Kajo, Karol  - Nosáľová, Gabriela  - Sadloňová, Jurina : Tumour suppressive effect of letrozole in mammary carcinogenesis of female rats. In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 7, č. 2 (2007), s. 9-12. Grant: UK/66/2007, UK/67/2007, ESP-project SOP LZ/NP1-027-,
 20. Tomaškin, Roman  - Macháleková, Katarína  - Slávik, Pavol  - Eliáš, Boris  - Kajo, Karol  - Kliment, Ján, st.: Prognostický význam expresie Ki-67 a PCNA pri Ta-T1 urotelových nádoroch močového mechúra. In: Klinická urológia. - Roč. 3, č. 3 (2007), s. 123-128
 21. Janáková, Ľuboslava  - Barthová, Martina  - Kajo, Karol  - Plank, Lukáš : Testovanie stavu HER2 v karcinóme prsníka v rámci národného programu SR. In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 15, č. 3 (2008), s. 105-112
 22. Lasabová, Zora  - Tilandyová, Petra  - Vaňochová, Andrea - Burjanivová, Tatiana  - Minárik, Gabriel  - Szépe, Peter  - Kajo, Karol  - Macháleková, Katarína  - Plank, Lukáš : Detection of hypermethylation of p16 promoter regionin gastrointestinal stromal tumors by methylation - specific PCR. In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 8, č. 2 (2008), s. 16-22. Grant: VEGA 1/3376/06, .
 23. Višňovský, Jozef 6 - Galo, Silvester  - Žúbor, Pavol  - Kajo, Karol  - Janíček, František  - Cuľbová, Martina  - Danko, Ján: Sérové hladiny Ca 125 pri diagnostike endometriózy. In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 15, č. 1 (2008), s. 10-13. Grant: VEGA 1/3374/06,
 24. Kajo, Karol  - Žúbor, Pavol 2 - Krivuš, Štefan  - Danko, Ján : Torakálna ektopia srdca = Thoracic cardiac ectopy. In: Praktická gynekológia. - Roč. 16, č. 1 (2009), s. 29-33
 25. Kajo, Karol  - Macháleková, Katarína  - Tilandyová, Petra  - Lasabová, Zora  - Tomaškin, Roman: Molekulová patológia karcinómu prostaty (1. časť). In: Onkológia. - Roč. 4, č. 3 (2009), s. 178-180
 26. Kajo, Karol  - Macháleková, Katarína  - Tilandyová, Petra  - Lasabová, Zora  - Tomaškin, Roman : Molekulová patológia karcinómu prostaty (2. časť). In: Onkológia. - Roč. 4, č. 4 (2009), s. 229-232
 27. Macháleková, Katarína  - Kajo, Karol  - Žúbor, Pavol 1 - Galo, Silvester : Neskorá rekurencia granulózobunkového tumoru ovária-kazuistika. In: Onkológia. - Roč. 4, č. 5 (2009), s. 304-306
 28. Tomaškin, Roman 7 - Eliáš, Boris  - Slávik, Pavol  - Kajo, Karol  - Macháleková, Katarína  - Kliment, Ján, st. : Kvalita transuretrálnej resekcie a výskyt reziduálneho nádoru pri primárnych stredne a vysoko rizikových svalovinuneinfiltrujúcich nádorov močového mechúra. In: Klinická urológia. - Roč. 5, č. 3 (2009), s. 123-128. Projekt: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum,
 29. Bojková, Bianka  - Garajová, Miroslava 1 - Orendáš, Peter  - Kassayová, Monika  - Kisková, Terézia  - Kubatka, Peter  - Péč, Martin  - Kajo, Karol  - Ahlersová, Eva  - Ahlers, Ivan : The perspectives of peroral antidiabeticsin mammary carcinogenesis prevention. In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 10, suppl. 1 (2010), s. 43-49. Grant: VEGA 1/4321/07,
 30. Kajo, Karol  - Žúbor, Pavol : Prognostické a prediktívne faktory pri karcinóme prsnej žľazy - súčasný stav poznatkov a ich uplatnenie v praxi. In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 17, č. 3-4 (2010),s. 146-151. Projekt: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum č. 26220120016,
 31. Kassayová, Monika 1 - Orendáš, Peter 1 - Ahlers, Ivan 1 - Bojková, Bianka 1 - Kubatka, Peter 1 - Kisková, Terézia  - Ahlersová, Eva  - Péč, Martin  - Kajo, Karol : Melatonin in breast cancer chemoprevention and treatment. In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 10, suppl. 1 (2010), s. 35-42.
 32. Kubatka, Peter  - Bojková, Bianka  - Orendáš, Peter  - Kassayová, Monika  - Péč, Martin  - Kajo, Karol  - Stollárová, Nadežda  - Žihlavníková, Katarína  - Ahlers, Ivan  - Ahlersová, Eva : Selective oestrogen receptormodulators and retinoids in the chemoprevention of breast cancer. In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 10, suppl. 1 (2010), s. 6-17. URL: http://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/Fyziologia_Files/AMM/AMM-2010-Supp-1.pdf
 33. Orendáš, Peter 12, - Ahlers, Ivan 12, - Kubatka, Peter 12, - Bojková, Bianka 12, - Kassayová, Monika 12, - Ahlersová, Eva 12, - Kajo, Karol 12, - Péč, Martin 12,: Protective role of non-steroidal antiinflammatory drugs inexperimental mammary carcinogenesis. In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 10, suppl. 1 (2010), s. 18-25.
 34. Žihlavníková, Katarína  - Kubatka, Peter  - Péč, Martin  - Kassayová, Monika  - Bojková, Bianka  - Orendáš, Peter  - Ahlers, Ivan  - Kajo, Karol  - Stollárová, Nadežda : Statins: their potential use for cancer preventionand treatment. In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 10, suppl. 1 (2010), s. 26-34.
 35. Žúbor, Pavol  - Kajo, Karol  - Janušicová, Veronika  - Danko, Ján : Rozsiahle condylomata accuminata (Buschke-Löwensteinov tumor) v adolescentnom veku sú ďalším dôvodom na systémovú implementáciu národnej HPV-vakcinácie mladých žien. In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 17, č. 2 (2010), s. 89-94. Projekt: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum,
 36. Žúbor, Pavol  - Kajo, Karol  - Žúborová, Daša  - Kapustová, Ivana  - Michaligová, Eva : BRCA-1 a BRCA-2 asociovaný karcinóm prsníka. In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 17, č. 3-4 (2010),s. 136-145. Projekt: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum č. 26220120016,
 37. Plank, Lukáš  - Kajo, Karol  - Macháleková, Katarína : Neuroendokrinné nádory: bioptická (patologická) klasifikácia a jej klinický význam. In: Onkológia. - Roč. 6, č. 4 (2011), s. 189-193. Grant: OPaV-2008/2.1/01-SORO, projekt Centra excelentnosti pre perinatologický výskum 26220120016, projekt Centra excelentnosti pre perinatologický výskum II 26220120036,
 38. Kajo, Karol - Žúbor, Pavol : Súčasné pohľady na evolúciu karcinómu prsníka = Current opinions on breast cancer evolution. In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 14, č. 2 (2007), s. 70-73. POZNÁMKA: Vyšlo aj - 11. Celoštátna pracovná konferencia SEKCAMA [elektronický dokument]. - Bratislava : SLS, 2006. - S. (III.9). -
 39. Hruboň, Antonín  - Urban, Miroslav  - Bestvina, Dušan  - Kajo, Karol  - Straka, Ľubomír: Poinfarktová ruptúra interventrikulárneho septa ako príčina fulminantného srdcového zlyhania. In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 17, č. 1 (2008), s. 39-45
 40. Kajo, Karol: Patológia karcinómu prsnej žľazy. In: Praktická medicína. - Roč. 2, č. 2 (2008), s. 12-16.
 41. Kajo, Karol  - Plank, Lukáš: Význam analýzy génovej expresie v predpovedi prognózy a liečebnej odpovede pri karcinóme prsnej žľazy. In: Onkológia. - Roč. 3, č. 4 (2008), s. 224-229
 42. Kajo, Karol - Scheerová, Karla: Testovanie stavu HER2: súčasný stav detekcie a problémové okruhy. In: Gynekológia pre prax. Roč. 9,č.4 (2011), s.198-203. ISSN 1336-3425.
 43. Kliment, Ján, ml - Eliáš, Boris - Ľupták, Ján - Švihra, Ján - Kajo, Karol - Javorka, Kamil - Sopilko, Igor - Jonáš, Martin - Kliment, Ján, st.: Výsledky radikálnej prostatektómie , u pacientov s vysokorizikovým karcinómom prostaty. In: Klinická Urológia. Roč. č.2-3 (2011), s.57-63. ISSN 1336-7579.

 

 

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 

 1. Kubatka, Peter 1 - Kajo, Karol 1 - Žihlavníková, Katarína  - Péč, Martin 1 - Stollárová, Nadežda 1 - Bojková, Bianka  - Kassayová, Monika  - Orendáš, Peter : The chemoprevention of N-methyl-Nitrosourea induced rat mammarycarcinogenesis by simvastatin: the effects on plasma lipid metabolism. In: Sraga, Monika : La science et la formation du troisiéme millénaire. - Fribourg : Association Internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions, 2010. - S. 195-203. - ISBN 978-2-9700716-8-6
 2. Kubatka, Peter  - Solár, Peter  - Žihlavníková, Katarína  - Valentová, Vanda , - Péč, Martin 7, - Stollárová, Nadežda , - Kajo, Karol , - Bojková, Bianka , - Kassayová, Monika ,: Pro-apoptotic effects of atorvastatin inexperimental mammary carcinogenesis. In: New Trends in Humanities and Science in the Eastern European Region. - Moscow : Academy of Professional Development and Re-Training of Educators, 2010. - S. 79-87. - ISBN 978-5-8429-617-9. Grant: Vega 1/0029/08, VVCE-0001-07,
 3. Kubatka, Peter  - Žihlavníková, Katarína  - Kajo, Karol  - Stollárová, Nadežda  - Péč, Martin : 3-hydroxy-3 methylglutaryl coenzyme A reductase inhibitor atorvastatin in the experimental breast cancer - a preliminary report. In: Miche, Francois : Dialogue interdisciplinaire entre la théologie, la pédagogie, la médecine et le travail social. - Fribourg : Association Internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions, 2010. - S. 87-95. - ISBN 978-2-9700690-5-8

 

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 

 1. Kajo, Karol - Plank, Lukáš - Beseda, Andrej : Bioptické zhodnotenie karcinómov prsnej žľazy : sledovanie vybraných prognosticky relevantných ukazovateľov = Bioptic evaluation of the breast carcinoma : follow-up of selected prognostic relevantfactors. Grantová úl. MFN 1/99.In: Opera hospitalis Martiniensis, roč. 1, č. 1. - Martin : Osveta, 2001. - S. 7-17. - ISBN 80-8063-073-9
 2. Mišovicová, Nadežda - Kršiaková, Jana - Zibolen, Mirko - Hudecová, Janka - Maťašová, Katarína - Kajo, Karol - Macháleková, Katarína : Zvláštne fenotypy Downovho syndrómu. In: Aktuality v neonatológii. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2004. - S. 33-35
 3. Sadloňová, Vladimíra  - Kubatka, Peter  - Kajo, Karol  - Macháleková, Katarína  - Nosáľová, Gabriela : Účinky exemestanu v modeli premenopauzálnej rakoviny prsníka = Effects exemstane in the model premenopausal breast cancer. In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 3. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2008. - S. 83-87. - ISBN 978-80-89197-70-5. Grant: UK 66/2007, UK 67/2007 a ESF,
 4. Sadloňová, Vladimíra  - Kubatka, Peter  - Kajo, Karol  - Nosáľová, Gabriela : Anastrozol v modeli premenopauzálnej rakoviny prsníka = Anastrozole in the model of premenopausal breast cancer. In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 44-49. - ISBN 978-80-223-2742-8 [Memoriál prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc. 13. ročník. Bratislava, 13.11.2008]. Grant: UK 66/2007, UK 67/2007, ESF,
 5. Tilandyová, Petra  - Kajo, Karol  - Plank, Lukáš  - Kliment, Ján, st.  - Lasabová, Zora : Dvojkroková metylačne-špecifická PCR na detekciu hypermetylácie promótorovej oblasti génu GSTP1. In: Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu IV. - Bratislava : Asklepios, 2009. - S. 43-46. - ISBN 978-80-7167-148-0. Grant: UK/54/2009, Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum,
 6. Brieniková, Petra  - Kapustová, Ivana  - Kajo, Karol  - Michaligová, Eva  - Hatok, Jozef 1 - Žúbor, Pavol 1 - Danko, Ján : Využitie Bax, Bcl-2 a p53 mRNA expresie v tkanive prsnej žľazy ako nového markera rozvoja nádorovéhopostihnutia. In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 181-186. - ISBN 978-80-88866-84-8. Projekt: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum 26220120016, VEGA 1/0069/09, . POZNÁMKA: Vyšlo aj - 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 13. -
 7. Janušicová, Veronika 6 - Lasabová, Zora  - Kajo, Karol  - Dókuš, Karol  - Žúbor, Pavol  - Danko, Ján : Prevencia karcinómu krčka maternice pomocou detekcie nukleových kyselín a expresie E6 a E7 mRNA HPV. In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 201-204. - ISBN 978-80-88866-84-8. Projekt: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum 26220120016, UK 71/2010, . POZNÁMKA: Vyšlo aj - 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 12-13. -
 8. Kajo, Karol  - Žúbor, Pavol 3 - Janušicová, Veronika  - Plank, Lukáš  - Danko, Ján : p16INK4a v léziách krčka maternice = Immunohistochemical detection of p16NK4a in precancerous lesions and cervical carcinomas. In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 47-49. - ISBN 978-80-88866-84-8. Projekt: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum 26220120016, UK 71/2010, POZNÁMKA: Vyšlo aj - 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010S. 5. Vyšlo aj - 13th Biennal Meeting of the International Gynecologic Cancer Society [elektronický dokument]. - Prague : IGCS, 2010. - č. 604. -
 9. Kajo, Karol  - Žúbor, Pavol : Hodnotenie biopsií tumorov prsníka po neoadjuvancii. In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 76-81. - ISBN 978-80-88866-84-8. Projekt: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum 26220120016, VEGA 1/0069/09, POZNÁMKA: Vyšlo aj - 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 2. -
 10. Kajo, Karol  - Lúčan, Jaroslav  - Žúbor, Pavol : Angiosarkómy prsníka po konzervatívnych chirurgických zákrokoch a následnej rádioterapii. In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 73-75. - ISBN 978-80-88866-84-8. Projekt: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum 26220120016, VEGA 1/0069/09, . POZNÁMKA: Vyšlo aj - 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 19. -
 11. Kajo, Karol  - Žúbor, Pavol : Histomorfologické charakteristiky kolumnárnych lézií a ich význam v evolúcii karcinómu prsníka. In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 82-84. - ISBN 978-80-88866-84-8. Projekt: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum 26220120016, VEGA 1/0069/09, POZNÁMKA: Vyšlo aj - 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 17. -
 12. Kajo, Karol  - Žúbor, Pavol 2 - Slávik, Pavol  - Plank, Lukáš  - Danko, Ján : Hodnotenie core biopsií tumorov prsníka z pohľadu patológa. In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 85-87. - ISBN 978-80-88866-84-8. Projekt: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum 26220120016, VEGA 1/0069/09,  POZNÁMKA: Vyšlo aj - 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 18. -
 13. Michaligová, Eva  - Kapustová, Ivana  - Brieniková, Petra  - Lasabová, Zora  - Kajo, Karol  - Žúbor, Pavol  - Danko, Ján : Hypermetylácia PITX2 a RASSF1A manažmente pacientok s karcinómom prsníka. In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 211-213. - ISBN 978-80-88866-84-8. Projekt: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum 26220120016, VEGA 1/0069/09, UK156/2010, POZNÁMKA: Vyšlo aj - 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 13. -
 14. Žúbor, Pavol  - Kajo, Karol 1 - Žúborová, Daša  - Grígerová, Martina  - Brieniková, Petra  - Kapustová, Ivana  - Danko, Ján : Korelácia predoperačného zobrazovacieho BIRADs nálezu s definitívnou histológiou pri nádoroch prsníka. In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 111-119. - ISBN 978-80-88866-84-8. Projekt: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum 26220120016, VEGA 1/0069/09, . POZNÁMKA: Vyšlo aj - 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 2. -
 15. Žúbor, Pavol  - Kajo, Karol  - Žúborová, Daša  - Kapustová, Ivana  - Brieniková, Petra  - Michaligová, Eva  - Danko, Ján : Predoperačný manažment a diagnostika kolumnárnych lézií prsníka. In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 120-126. - ISBN 978-80-88866-84-8. Projekt: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum 26220120016, VEGA 1/0069/09, POZNÁMKA: Vyšlo aj - 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 17. -
 16. Žúbor, Pavol  - Kajo, Karol 2 - Danko, Ján  - Žúborová, Daša  - Janušicová, Veronika  - Biringer, Kamil : Rozsiahle Condylomata accuminata u mladých žien. In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 58-62. - ISBN 978-80-88866-84-8. Projekt: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum 26220120016, UK 71/2010, . POZNÁMKA: Vyšlo aj - 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 20. -
 17. Žúbor, Pavol  - Žúborová, Daša  - Poláček, Hubert  - Kajo, Karol  - Krivuš, Štefan  - Danko, Ján : Využitie CT zobrazenia ako nadradenej metódy voči mamografii pri detekcii migrujúceho lokalizačného vodiča pri léziách prsníka. In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 107-111. - ISBN 978-80-88866-84-8. Projekt: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum 26220120016, VEGA 1/0069/09, . POZNÁMKA: Vyšlo aj - 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 19. -
 18. Žúbor, Pavol  - Kajo, Karol  - Brieniková, Petra  - Kapustová, Ivana  - Michaligová, Eva  - Danko, Ján : Myoidný (Muskulárny) Hamartóm prsníka: kazuistika. In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 126-130. - ISBN 978-80-88866-84-8. Projekt: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum 26220120016, VEGA 1/0069/09,  POZNÁMKA: Vyšlo aj - 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 18. -
 19. Žúbor, Pavol  - Kajo, Karol 1 - Žúborová, Daša  - Brieniková, Petra  - Kapustová, Ivana  - Danko, Ján : Ultrazvukom kontrolovaná hruboihlová biopsia nádorov prsníka v primárnom manažmente pacientky. In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 99-106. - ISBN 978-80-88866-84-8. Projekt: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum 26220120016, VEGA 1/0069/09,  POZNÁMKA: Vyšlo aj - 17. Kongres SGPS SLS. - Martin : JLF UK-Gynekologicko-pôrodnícka klinika, 2010. - S. 2. -
 20. Dókuš, Karol 3 - Žúbor, Pavol 1 - Kajo, Karol  - Žigo, Imrich  - Krkoška, Milan  - Višňovský, Jozef  - Danko, Ján : Tamponáda panvy - metóda zástavy závažného retroperitoneálneho krvácania v oblasti panvy po gynekologickej operácii. In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2011. - S. 116-121. - ISBN 978-80-89544-01-1. [18. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. Nitra, 12.-14.5.2011]. Projekt Dobudovanie Centra excelentnosti pre perinatologický výskum 26220120036, Projekt Centra excelentnosti pre perinatologický výskum č. 26220120016, . POZNÁMKA: Vyšlo aj - 18. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - Nitra : UKF, 2011. - S. 34. -
 21. Kapustová, Ivana  - Žúbor, Pavol  - Móricová, Petra  - Žúborová, Daša  - Mendelová, Andrea  - Kajo, Karol  - Janušicová, Veronika  - Danko, Ján : Tehotnosť komplikovaná karcinómom prsníka
 22. Janušicová, V. spoluautorka len abstraktu. In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2011. - S. 122-126. - ISBN 978-80-89544-01-1. [18. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. Nitra, 12.-14.5.2011]. Grant: VEGA 1/0069/09, Projekt Centra excelentnosti pre perinatologický výskum č. 26220120016, UK 450/2011, POZNÁMKA: Vyšlo aj - 18. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - Nitra : UKF, 2011. - S. 43. -
 23. Móricová, Petra  - Kapustová, Ivana  - Žúbor, Pavol  - Slávik, Pavol  - Kajo, Karol  - Danko, Ján : Granulomatózna mastitída - zriedkavé ochorenie prsníkov. In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2011. - S. 127-131. - ISBN 978-80-89544-01-1. Projekt Centra excelentnosti pre perinatologický výskum č. 26220120016, VEGA č. 1/0069/09,
 24. Žúbor, Pavol  - Dókuš, Karol  - Kajo, Karol  - Fiolka, Roman  - Žúborová, Daša  - Krivuš, Štefan  - Danko, Ján  - Korňan, Jozef : Subinvolúcia ciev v mieste uloženia placenty a sekundárne postpartálne krvácanie = Ložiskovásubinvolúcia ciev v mieste placentácie s rozvojom koagulopatie ako zdroj rekurentného akútneho sekundárneho postpartálneho krvácania = Vessel subinvolution of the placental site as the cause of reccurent postpartum hemorhage. In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2011. - S. 37-43. - ISBN 978-80-89544-01-1. [18. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. Nitra, 12.-14.5.2011]. projekt Centra excelentnosti pre perinatologický výskum 26220120016, .POZNÁMKA: Vyšlo aj - 18. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - Nitra : UKF, 2011S. 25. Vyšlo aj - 9th Congress of the European Society of Gynecology. - Copenhagen : European Society of Gynecology, 2011. - S. 208. -

 

Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 

 1. Kališ, Adrian - Beseda, Andrej - Kajo, Karol - Slávik, Pavol : Diagnostika a diferenciálna diagnostika maloacinárnych premalígnych lézií prostaty = Bioptic diagnosis and differential diagnosis of the smallacinar premalignant lesions of theprostate gland. In: Opera hospitalis Martiniensis, roč. 2, č. 2. - Martin : Martinská fakultná nemocnica, 1999. - S. 11-19. - ISBN 80-88866-26-X.Grantová úloha MFN 2/1999,
 2. Poláček, Hubert - Košová, Nina - Belejová, Zita - Lúčan, Jaroslav - Kajo, Karol - Buocik, Pavol - Korňan, Jozef - Tomková, Lenka - Cisáriková, Viera : Možnosti farebného dopplerovského zobrazenia v diagnostike tumorov prsníka =Possibilities of colour Doppler imaging in the diagnostics of the breast tumours. In: Opera hospitalis Martiniensis, roč. 2, č. 2. - Martin : Martinská fakultná nemocnica, 2003. - S. 58-67. - ISBN 80-88866-26-X. Grantová úloha MFN 6/2000,