Zamestnanci Ústavu patológie SZU a OÚSA, s.r.o.:

 

Pracovník: Kategória/ funkcia: Tel. č.: e-mail:
Karol KAJO, doc. MUDr., PhD.  prednosta ÚP  3224 9536  karol.kajo[at]ousa.sk
Štefan GALBAVÝ, prof. MUDr., DrSc.  lekár  3224 9579  stefan.galbavy[at]ousa.sk
Katarína MACHÁLEKOVÁ, MUDr., PhD.  lekár  3224 9518  katarina.machalekova[at]ousa.sk
Jaroslava JOZEFÁKOVÁ, MUDr., MIAC  vedúci lekár úseku cytológie  3224 9581  jaroslava.jozefakova[at]ousa.sk
Gabriel BOGNÁR, MUDr. lekár 3224 9582  gabriel.bognar[at]ousa.sk
Csaba BIRÓ, MUDr., PhD. lekár 9543  csaba.biro[at]ousa.sk
Peter ŠURAN, MUDr. lekár 9618  peter.suran@ousa.sk
Miroslava VALLOVÁ, RNDr. samostatný odborný pracovník   3224 9516
Tomáš LABOŠ, PhDr. samostatný odborný pracovník  tomas.labos@ousa.sk
Božena BÓDYOVÁ  dokumentácia  3224 9515  bozena.bodyova@ousa.sk
Jana PAULENOVÁ
Anna FELDINSZKÁ
Martina ŠTEFEKOVÁ
Dana PAULENOVÁ
Marina PAVLOV MELIH
Vladimíra MIKUŠIAKOVÁ
 laboranti - biopsia  3224 9516
Svetlana HUDECOVÁ, Mgr.
Silvia FERENCZYOVÁ
 laboranti cytológia  3224 9583
 3224 9580
Ľudmila BENČIČOVÁ  sanitárka