Zoznam ambulancií

Zobraziť všetky ambulancie
 • Poliklinické oddelenie - Psychologická ambulancia I, PhDr. KRIŽANOVÁ Andrea, PhD. - psychológ, Kolárska 12, 4. poschodie, pavilón R

  Číslo ambulancie: R406

  Ordinačné hodiny
  Utorok 8:30 - 15:30
  Streda 8:30 – 15:30
  Štvrtok 8:30 – 17:00

  Objednávanie pacientov na vyšetrenie – telefonicky a osobne:
  Utorok, streda a štvrtok od 13:00 do 15:00 hod.

  Kontaktné údaje
  Kolárska 12, 4. poschodie, pavilón R,
  andrea.krizanova@ousa.sk, 02/3224 8426

  Informácie
  INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL:

  Praktikanti:

  - študenti VŠ jednoodborová psychológia – 4. a 5. ročník
  - rozsah 40 hodín
  - spoplatnenie 10€/deň
  - vybavovanie minimálne mesiac pred začiatkom praxe (riaditeľstvo a psychologičky)
  - termín si dohodnúť najprv s psychologičkou (Križanová alebo Alakšová) a až potom sa obrátiť na riaditeľstvo OÚSA so žiadosťou.
  Prax z našej strany zahŕňa:

  - oboznámenie sa s prácou psychológa na oddeleniach a v ambulancii
  - prehľad diagnostických metód využívaných pri práci s onkologickými pacientmi
  - návšteva lôžkových oddelení (vizity)
  - psychologické vyšetrenie uchádzačov o zamestnanie (ukážka testových metód)
  - po súhlase pacienta ukážka psychoterapeutického sedenia s pacientom

  Náležitosti žiadosti:

  - uviesť meno, korešpondenčnú adresu, dátum narodenia, kontaktné údaje (email, telefónne číslo)
  - po dohovore s psychologičkou uviesť do žiadosti konkrétny termín trvania praxe
  - oficiálne tlačivo zo školy o praxi

  Priamy odkaz na ambulanciu