Zoznam ambulancií

Zobraziť všetky ambulancie
 • Ambulancia nukleárnej medicíny, KNM,

  Číslo ambulancie: A401

  Ordinačné hodiny
  Pondelok 07:00 - 14:00, 14:00 - 15:00 administratívne práce
  Utorok - piatok 07:00 - 13:00, 13:00 - 14:00 administratívne práce

  Vyšetrenia je možné objednať na našej ambulancii:

  Telefonicky: Pondelok až piatok od 9:00 do 11:00 hod. na tel. č.: 02/3224 9102 - originál prinesie pacient na vyšetrenie.

  Faxom: na č.02/3224 9131 - originál prinesie pacient na vyšetrenie.

  E-mailom: knma@ousa.sk - originál prinesie pacient na vyšetrenie

  Poštou: zaslaním originálu žiadanky

  Osobne: doručením originálu žiadanky na našu ambulanciu.

  Žiadanky sú ihneď po doručení zaraďované do programu vyšetrení, vyšetrenia sú vykonávané v čo najkratšom čase od doručenia žiadanky.
  Termín vyšetrenia oznámime pacientovi alebo indikujúcemu lekárovi (podľa dohovoru).
  Výsledok vyšetrenia bude zaslaný lekárovi, ktorý vyšetrenie požadoval.

  O dátume zaslania výsledku sa môžete informovať na tel.č. 02/3224 9130.

  Kontaktné údaje
  ,
  knma@ousa.sk, 02/3224 9102

  Informácie
  Sestra: Miriam Mančušková, Mária Gálová

  Priamy odkaz na ambulanciu