Žiadosť dotknutej osoby je možné vyplniť priamo  kliknutím na tento odkaz do online formulára, alebo si vytlačiť priložený dokument a zaslať ho poštou na adresu ústavu. Lehota na vybavenie žiadosti je jeden mesiac, v komplikovaných prípadoch je možné lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace a to aj opakovane.

Upozorňujeme žiadateľov, že neopodstatnené alebo nepirmerané žiadosti (napr. aj opakované žiadosti) sú spoplatnené podľa aktuáleho cenníka OÚSA.

 

    Žiadosť vo verzii PDF dokumentu si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Vo formulári uvádzajte čo najpresnejšie a správne údaje.