Opatrenia v súvislosti s COVID-19

18. 05. 2020

Vážení pacienti,
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. (OUSA) v súvislosti s uvoľňovaním preventívnych opatrení na zabránenie šírenia koronavíru mení od dňa 18.05.2020 niektoré obmedzenia v poskytovaní  zdravotnej starostlivosti :

Čítať ďalej

Aktuality

 • Združenie pre onkológiu - 2% pre život

  Vážení podporovatelia,
  nakoľko Združenie pre onkológiu splnilo podmienky na zápis do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2020, je možné v roku 2021 darovať nám podiel z Vašich daní.
  Združenie pre onkológiu je občianskym združením, ktorého hlavným poslaním a cieľom je ochrana a podpora zdravia spočívajúca vo vytváraní podmienok na prevenciu, včasnú diagnostiku a efektívnu liečbu najmä onkologických ochorení a podpora vzdelávania v onkologickej oblasti.
  Bližšie informácie a potrebné formuláre (ako aj iné možnosti podpory) sú uvedené na stránke www.preonkologiu.sk

  MUDr.Miroslav Klačko, PhD.
  Predseda, štatutár  ZpO

  03. 03. 2021

 • VAKCINAČNÉ CENTRUM OÚSA

  Očkovanie na ochorenie COVID - 19

  Vážení záujemcovia o očkovanie vo vakcinačnom centre Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA)!

  Ďakujeme vám za prejavený záujem o očkovanie v našom vakcinačnom centre OÚSA.
   
  Rešpektujte, prosím, rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva, podľa ktorého prihlásenie sa na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je možné výlučne len cez portál  https://korona.gov.sk/ kde nájdete všetky potrebné informácie, vrátane voľných termínov na očkovanie.

  Ďakujeme za porozumenie.

  Vakcinačné centrum OÚSA

  06. 02. 2021

 • Informácia pre pacientov

  V zmysle § 13 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj § 44b  a § 8 ods. 8 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že:

  1. činnosť vedúcu k ožiareniu, vrátane lekárskeho ožiarenia, možno vykonávať len vtedy, ak je odôvodnená. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný vykonať lekárske ožiarenie len na základe odôvodnenej indikácie uvedenej v žiadosti o vykonanie lekárskeho ožiarenia.

  2. odporúčanie ošetrujúceho lekára špecialistu sa vyžaduje na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ak ide o poskytnutie liečby alebo ak ide o poskytnutie diagnostiky formou zobrazovacieho vyšetrenia.

  Z hore uvedeného dôvodu pacientov bez žiadanky od indikujúceho lekára nevyšetríme!

  Za pochopenie Vám ďakujeme!

  Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
  prednostka II. Rádiologickej kliniky LFUK a OÚSA

  Mgr. Žaneta Kantová
  odb. zástupca pre radiačnú ochranu

  17. 12. 2020

 • Oznam

  Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. aj za súčasnej epidemiologickej situácie poskytuje na všetkých svojich pracoviskách zdravotnú starostlivosť bez obmedzenia.

  29. 09. 2020

Zobraziť staršie aktuality

Rýchle vyhľadávanie

Zadajte názov ambulancie/lekára:

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa
Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera - zdravotná poisťovňa Union - zdravotná poisťovňa NETC@RDS European health insurance card