Archív aktualít

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

KONTROLA REŽIMU OTP NA VSTUPOCH

(23. 11. 2021)

Vážení pacienti,

v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou v šírení ochorenia COVID-19 a prijatím legislatívnych zmien (zákon č. 412/2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19) sme boli nútení zaviesť určité opatrenia aj v našom zdravotníckom zariadení.

Mnohé z nich predstavujú pre Vás určité obmedzenia, ale sú nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti Vás, našich pacientov ako i personálu OÚSA.

Vstup do OÚSA pre pacientov zostáva nezmenený, t. j. je možný z ulice Heydukova 10, Heydukova 8 a Špitálska.

V rámci všetkých vstupov je zavedená kontrola prekrytia horných dýchacích ciest a režimu OTP (očkovanie/test/prekonanie ochorenia).

Kontrola režimu OTP znamená, že osoba musí predložiť potvrdenie o očkovaní, prekonaní ochorenia alebo potvrdenie o negatívnom výsledku testu (COVID PASS, papierové potvrdenie, sms výsledok testu). Z dokladu musí byť určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Viac

Očkujeme proti COVID-19

(22. 11. 2021)

vakcína: Comirnaty (spol. Pfizer/BioNTech)
termíny:
31.01.2022 od 8:00- 13:00 hod. len registrovaných pacientov
01.02.2022 od 8:00- 13:00 hod. len registrovaných pacientov
02.02.2022 od 8:00- 13:00 hod. len registrovaných pacientov
03.02.2022 od 8:00- 13:00 hod. len registrovaných pacientov
04.02.2022 od 8:00- 13:00 hod. len registrovaných pacientov

veková kategória: dospelí  (od 18 rokov)


miesto: Vakcinačné centrum OÚSA, Kolárska 12, Bratislava

Buďte zodpovední, chráňte sa pred COVID-19

Viac

OZNAM: Skríningové/ Preventívne mamografie

(18. 11. 2021)


Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

      II. Rádiologická klinika LF UK a OÚSA sa v súvislosti s mamografickým skríningom žien obracia na vás s nasledovným usmernením. K indikácii na mamografické vyšetrenia musia byť splnené nasledovné požiadavky:  

Viac

Združenie pre onkológiu - 2% pre život

(03. 03. 2021)

Vážení podporovatelia,
nakoľko Združenie pre onkológiu splnilo podmienky na zápis do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2020, je možné v roku 2021 darovať nám podiel z Vašich daní.
Združenie pre onkológiu je občianskym združením, ktorého hlavným poslaním a cieľom je ochrana a podpora zdravia spočívajúca vo vytváraní podmienok na prevenciu, včasnú diagnostiku a efektívnu liečbu najmä onkologických ochorení a podpora vzdelávania v onkologickej oblasti.
Bližšie informácie a potrebné formuláre (ako aj iné možnosti podpory) sú uvedené na stránke www.preonkologiu.sk

MUDr.Miroslav Klačko, PhD.
Predseda, štatutár  ZpO

Viac

VAKCINAČNÉ CENTRUM OÚSA

(06. 02. 2021)

Očkovanie na ochorenie COVID - 19

Vážení záujemcovia o očkovanie vo vakcinačnom centre Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA)!

Ďakujeme vám za prejavený záujem o očkovanie v našom vakcinačnom centre OÚSA.
 
Rešpektujte, prosím, rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva, podľa ktorého prihlásenie sa na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je možné výlučne len cez portál  https://korona.gov.sk/ kde nájdete všetky potrebné informácie, vrátane voľných termínov na očkovanie.

Ďakujeme za porozumenie.

Vakcinačné centrum OÚSA

Viac

Informácia pre pacientov

(17. 12. 2020)

V zmysle § 13 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj § 44b  a § 8 ods. 8 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že:

1. činnosť vedúcu k ožiareniu, vrátane lekárskeho ožiarenia, možno vykonávať len vtedy, ak je odôvodnená. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný vykonať lekárske ožiarenie len na základe odôvodnenej indikácie uvedenej v žiadosti o vykonanie lekárskeho ožiarenia.

2. odporúčanie ošetrujúceho lekára špecialistu sa vyžaduje na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ak ide o poskytnutie liečby alebo ak ide o poskytnutie diagnostiky formou zobrazovacieho vyšetrenia.

Z hore uvedeného dôvodu pacientov bez žiadanky od indikujúceho lekára nevyšetríme!

Za pochopenie Vám ďakujeme!

Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
prednostka II. Rádiologickej kliniky LFUK a OÚSA

Mgr. Žaneta Kantová
odb. zástupca pre radiačnú ochranu

Viac

Oznam

(29. 09. 2020)

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. aj za súčasnej epidemiologickej situácie poskytuje na všetkých svojich pracoviskách zdravotnú starostlivosť bez obmedzenia.

Viac

Zákaz návštev na lôžkových oddeleniach OÚSA

(28. 08. 2020)

Z dôvodu stúpajúceho počtu prípadov COVID-19 v Bratislavskom kraji platí zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach OÚSA od 02. septembra 2020 až do odvolania

Viac

Poďakovania z celého sveta zdravotníkom Onkologického ústavu sv. Alžbety

(12. 06. 2020)

Do Onkologického ústavu sv. Alžbety prišlo adresné poďakovanie, aké v týchto dňoch smerujú na celom svete ku zdravotníkom, ktorí chránia v prvej línii ohrozených ľudí. Zdravotníkom ústavu, rovnako ako aj ďalších nemocníc, ich sprostredkuje iniciatíva Ďakujeme zdravotníkom / Thank You Care Takers/. Iniciatíva od bežných ľudí zbiera a zdravotníkom odovzdáva poďakovania, okrem iného, tiež v jedenástich európskych štátoch, vrátane Slovenska.

Viac

Informácia pre pacienta

(10. 03. 2020)

Vážení pacienti, sprevádzajúce osoby, vážení návštevníci,
     Onkologický ústav sv. Alžbety sa špecializuje na diagnostiku a liečbu onkologických pacientov. Pacienti trpiaci rakovinou patria medzi rizikové skupiny pacientov, ktorí sú vďaka základnému ochoreniu ako aj liečby oslabujúcej imunitný systém, vystavení vyššiemu riziku infekcie ako i komplikácií prípadnej infekcie.
V súvislosti so situáciou v šírení ochorenia COVID-19 Vás prosíme, dodržiavajte nižšie uvedené odporúčania, správajte sa zodpovedne a buďte ohľaduplní k sebe aj ostatným pacientom.

Viac

Zobraziť stránku:1 2 3 4 5