Archív aktualít

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Vstup Heydukova 10 dočasne uzavretý

(13. 10. 2022)

Dovoľujeme si informovať, že vstup Heydukova 10, Bratislava  do OÚSA bude v ďnoch 15.10.2022 a 16.10.2022 z technických príčin uzavretý. Pre vstup do objeku OÚSA použite vchod - Heydukova 8, Bratislava, Klinika maxilofaciálnej chirurgie a stomatológie LF UK a OÚSA.
Ďakujeme za pohochopenie a ospravedľnujeme sa za vniknuté komplikácie

Lehotská Tatiana

Viac

Oznam - zaokrúhľovanie platieb v hotovosti cez e-kasy od 01.07.2022

(01. 07. 2022)

V zmysle novely zákona č. 18/1996 o cenách sme povinný od 01.07.2022  zaokrúhľovať platby v hotovosti cez e-kasy na najbližších 5 eurocentov matematicky. Zaokrúhľuje sa len výsledná suma (celková suma k úhrade) a zaokrúhľuje sa len platba v hotovosti. Nezaokrúhľuje sa platba platobnými kartami ani poukážkami. V prípade, ak platba v hotovosti je menej ako 0,05 €, platbu sme povinný zaokrúhliť smerom hore na 0,05 €.
Aj napriek zaokrúhľovaniu sme povinný prijať platby 1 a 2 centovými mincami. Zákazníkom sa nebudú vydávať 1 a 2 centové mince.

Viac

Informácia pre pacientky objednané na mamografické vyšetrenie v OÚSA

(28. 06. 2022)

Dovoľujeme si informovať klientky/pacientky, ktoré sú objednané na termín skríningového/preventívneho mamografického vyšetrenia v OÚSA, že v prípade, ak posledné mamografické vyšetrenie absolvovali v inom zdravotníckom zariadení (mimo OÚSA), je potrebné si doniesť so sebou dokumentáciu z tohto vyšetrenia  - obrazovú dokumentáciu nahratú na CD nosiči a nález.


Viac

Zákaz návštev na lôžkových oddeleniach OÚSA

(28. 06. 2022)

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie vo výskyte COVID-19 a s tým súvisiacou prevenciou šírenia COVID-19 sú s účinnosťou od 28.6.2022 až do odvolania zakázané návštevy na lôžkových oddeleniach OÚSA.
So zákazom návštev platí aj zákaz priepustiek pacientov.

Viac

Režim na vstupe do nemocnice

(02. 05. 2022)

Vstup do priestorov OÚSA je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest (správne nasadený respirátor zakrývajúci nos a ústa).

Kontrola režimu OTP sa pri vstupe nevykonáva.

- pred vyšetrením v odborných ambulanciách OÚSA sa od pacientov nevyžaduje negatívny test na COVID-19

- pred prijatím na hospitalizáciu sa od 2.5.2022 nevyžaduje PCR test

Vzhľadom na skutočnosť, že OÚSA poskytuje zdravotnú starostlivosť onkologickým pacientom ako vysoko rizikovej skupine pacientov, z rozhodnutia vedenia platí na lôžkových oddeleniach OÚSA aj naďalej zákaz návštev.

Návštevy sú povolené v prípade návštev pacientov v paliatívnej starostlivosti a terminálnom štádiu ochorenia a vo výnimočnom prípade na základe vopred dohodnutého povolenia od primára lôžkového oddelenia.

Návšteva musí:
- byť bez príznakov akútneho respiračného ochorenia
- dodržiavať protiepidemické opatrenia (prekrytý nos a ústa respirátorom, dezinfekcia rúk pri vstupe).

U návštevy sa nekontroluje OTP režim (potvrdenie o očkovaní, prekonaní alebo testovaní).


vypracoval: MUDr. Erika Böhmová, nemocničný epidemiológ
Bratislava, 02.05.2022


Viac

OZNAM – zmena praktického lekára

(04. 04. 2022)

Dovoľujem si Vám oznámiť, že od 04.04.2022 ORDINUJE MUDr. Jana PAVLOVOVÁ namiesto MUDr. JANY FÜLÖPOVEJ

Kontakty na ambulanciu:
Objednávanie:
Telefonický kontakt: 02/3224 8819, 02/3224 8818
E-mail: adriana.szelleova@ousa.sk
Osobne: Kolárska 12, prízemie, Pavilón R

Konzultácie:
E-mail: jana.pavlovova@ousa.sk


MUDr. Roland Wittgruber
Primár Preventívneho centra OÚSA

Viac

Onkologický ústav sv. Alžbety – najlepší špecializovaný onkologický ústav na Slovensku v roku 2021!

(24. 03. 2022)

Každý rok VšZP pozorne sleduje spokojnosť svojich poistencov so zdravotníckymi službami v rámci jednotlivých nemocníc prostredníctvom prieskumu spokojnosti.

Ako vyplýva z prieskumu spokojnosti hospitalizovaných pacientov v kategórii štátne univerzitné a fakultné nemocnice dostala najvyššiu známku od poistencov Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica. Tesne za ňou sa umiestnila Univerzitná nemocnica Martin a Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina.

Viac

Očkujeme proti COVID-19

(22. 11. 2021)

Momentálne je Vakcinačné centrum OÚSA na Kolárskej 12 uzatvorené.
V prípade znovuotvorenia vás budeme včas informovať.

Viac

OZNAM: Skríningové/ Preventívne mamografie

(18. 11. 2021)


Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

      II. Rádiologická klinika LF UK a OÚSA sa v súvislosti s mamografickým skríningom žien obracia na vás s nasledovným usmernením. K indikácii na mamografické vyšetrenia musia byť splnené nasledovné požiadavky:  

Viac

Združenie pre onkológiu - 2% pre život

(03. 03. 2021)

Vážení podporovatelia,
nakoľko Združenie pre onkológiu splnilo podmienky na zápis do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2020, je možné v roku 2021 darovať nám podiel z Vašich daní.
Združenie pre onkológiu je občianskym združením, ktorého hlavným poslaním a cieľom je ochrana a podpora zdravia spočívajúca vo vytváraní podmienok na prevenciu, včasnú diagnostiku a efektívnu liečbu najmä onkologických ochorení a podpora vzdelávania v onkologickej oblasti.
Bližšie informácie a potrebné formuláre (ako aj iné možnosti podpory) sú uvedené na stránke www.preonkologiu.sk

MUDr.Miroslav Klačko, PhD.
Predseda, štatutár  ZpO

Viac

Zobraziť stránku:1 2 3 4 5 6