Detail aktuality

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

KONTROLA REŽIMU OTP NA VSTUPOCH

Vážení pacienti,

v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou v šírení ochorenia COVID-19 a prijatím legislatívnych zmien (zákon č. 412/2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19) sme boli nútení zaviesť určité opatrenia aj v našom zdravotníckom zariadení.

Mnohé z nich predstavujú pre Vás určité obmedzenia, ale sú nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti Vás, našich pacientov ako i personálu OÚSA.

Vstup do OÚSA pre pacientov zostáva nezmenený, t. j. je možný z ulice Heydukova 10, Heydukova 8 a Špitálska.

V rámci všetkých vstupov je zavedená kontrola prekrytia horných dýchacích ciest a režimu OTP (očkovanie/test/prekonanie ochorenia).

Kontrola režimu OTP znamená, že osoba musí predložiť potvrdenie o očkovaní, prekonaní ochorenia alebo potvrdenie o negatívnom výsledku testu (COVID PASS, papierové potvrdenie, sms výsledok testu). Z dokladu musí byť určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

PACIENTI

§  kontrola režimu OTP sa netýka pacientov vstupujúcich do areálu OÚSA za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti

Pacient vstupujúci do areálu OÚSA sa preukáže registračnou kartičkounekontroluje sa u neho OTP režim.

V rámci každého ambulantného vyšetrenia pacient vypíše čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je informácia o očkovaní, prekonaní COVID-19, testovaní ako i zisťovanie epidemiologickej a cestovateľskej anamnézy. 

Pred vyšetrením v odborných ambulanciách sa od pacientov nepožaduje negatívny test na COVID-19. Test sa môže požadovať v prípade respiračných, príp. iných príznakov COVID-19 na  vylúčenie alebo potvrdenie diagnózy (ambulancie praktických lekárov, pneumologická ambulancia, ORL ambulancia a pod.).

Každý pacient (očkovaný/neočkovaný/po prekonaní COVID-19) sa musí pred prijatím na hospitalizáciu preukázať negatívnym PCR testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín (3 dni) od dátumu odberu.

Všetci pacienti sú počas hospitalizácie na lôžkových oddeleniach pravidelne testovaní antigénovými testami.

Na lôžkových oddeleniach OÚSA platí aj naďalej zákaz návštev. Návštevy sú povolené v prípade návštev pacientov v paliatívnej starostlivosti a terminálnom štádiu ochorenia.

Výnimku zo zákazu návštev je možné pripustiť vo výnimočnom prípade (zlý psychický stav pacienta a pod.) na základe vopred dohodnutého povolenia od primára lôžkového oddelenia.

Pre návštevy sa vzťahuje kontrola režimu OTP.

Kontrola OTP režimu sa týka zamestnancov, študentov, osôb sprevádzajúcich pacientov (doprovod) a iných osôb vstupujúcich do areálu OÚSA z iných dôvodov ako je poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

Kontrola režimu OTP vyžaduje určitý čas, prosíme Vás týmto o trpezlivosť a ohľaduplnosť.

§  do jednotlivých vchodov vstupujte jednotlivo, dodržiavajte odporúčanú vzdialenosť

§  vstupujte len so správne nasadeným respirátorom (prekrytie nosa a úst)

§  preukážte sa registračnou kartičkou pacienta, čipovou kartou zamestnanca, v prípade iných osôb predložte na kontrolu potvrdenie o očkovaní, prekonaní ochorenia, testovaní

§  vydezinfikujte si ruky, hygienu rúk dodržiavajte prosím v rámci celého areálu OÚSA (dávkovače sú dostupné vo vestibuloch, na chodbách)

Za osobu v režime OTP sa považuje osoba:

a)      kompletne očkovaná

§  14 dní po podaní II. dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou (platnosť 1 rok po podaní poslednej dávky)

§  21 dní po podaní jednodávkovej vakcíny (platnosť 1 rok)

§  14 dní po podaní akejkoľvek vakcíny, ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania COVID-19 (platnosť 1 rok)

§  osoba do 2 rokov veku

§  osoba od 2 do 12 rokov a 2 mesiacov veku s negatívnym výsledkom testu (PCR/LAMP test nie starší ako 72 hodín od dátumu odberu, antigénový test nie starší ako 48 hodín od dátumu odberu)

 

b)     osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu

§  PCR/LAMP test nie starší ako 72 hodín (3 dni) od dátumu odberu

§  antigénový test nie starší ako 48 hodín (2 dni) od dátumu odberu

c)      osoba, ktorá prekonala COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami (6 mesiacov) a je schopná uvedenú skutočnosť preukázať (potvrdenie od lekára, pozitívny výsledok testu).


vypracoval: MUDr. Erika Böhmová, nemocničný epidemiológ

(23. 11. 2021)

Archív aktualít