Detail aktuality

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

OZNAM: Skríningové/ Preventívne mamografie

Žiadanky so správnymi kódmi diagnóz

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

      II. Rádiologická klinika LF UK a OÚSA sa v súvislosti s mamografickým skríningom žien obracia na vás s nasledovným usmernením. K indikácii na mamografické vyšetrenia musia byť splnené nasledovné požiadavky:   

1. Mamografický skríning sa indikuje ženám vo veku 50 - 69 rokov

2. V žiadanke na mamografický skríning treba uviesť nasledovné kódy diagnóz:

   Z01.6
   Z80.3 a
   Z87.7.

3 Nepoužívajte kód diagnózy Z01.4. Podľa pokynov VšZP výkon skríningovej mamografie v tejto vekovej skupine žien nebude poisťovňa akceptovať, ak na žiadanke na mamografický skríning v rámci gynekologickej prevencie bude uvedený kód diagnózy Z01.4.Nakoľko sa revízni lekári poisťovne budú zameriavať na kontrolu vykazovaných kódov pre mamografický skríning nebudeme môcť akceptovať tie žiadanky, ktoré budú mať uvedený nesprávny kód diagnózy, a preto na žiadankách uvádzajte výlučne kódy Z01.6, Z80.3 a Z87.7.

 

Prosíme, aby ste v predmetnej vekovej skupine žien (50-69 rokov) bez príznakov ochorenia prsníkov neuvádzali na žiadanke požiadavku na mamografické preventívne vyšetrenie  prsníkov, ale špecifikovali ho ako skríningové mamografické vyšetrenie s vyššie uvedenými kódmi diagnóz.

 

     Veríme, že chápete naliehavosť tohto Oznamu, a že budete akceptovať usmernenia poisťovne v prospech vašich pacientok. 

 

S pozdravom,

prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

prednostka, II. Rádiologická klinika LF UK a OÚSA  

(18. 11. 2021)

Archív aktualít