Zoznam lekárov Preventívneho centra a ich profesionálna kvalifikácia

Titul Meno Priezvisko Odbornosť Kvalifikácia
MUDr. Roland Wittgruber internista  
MUDr. Marcela Horak Takacsová praktický lekár  Atestácia l.stupňa
MUDr. Ivan Vážny gynekológ  
MUDr. Lucia Blašková
gynekológ
MUDr. Jozef Adámik, PhD. pracovný lekár, posudkový lekár  
MUDr. Róbert Podivinsky otolaringológ  
MUDr. Zoltán Szép dermatovenerológ  
MUDr. Simoneta Hatiarová dermatovenerológ  
MUDr. Alena Kállayová rádiodiagnostik, mamodiagnostik  Atestácia ll.stupňa
MUDr. Barbora Novotná oftalmológ  Atestácia ll.stupňa
MUDr. Dana Keblúšková
oftalmológ  
MUDr. Juraj Bečer otolaringológ  Atestácia l.stupňa
MUDr. Katarína Poláková, PhD. dermatovenerológ, onkológ
 Atestácia ll.stupňa
MUDr. Mária Hronská gynekológ, onkológ  Tri atestácie a špecializácia
MUDr. Miriam Pleváková
rádiodiagnostik, USG a mamodiagnostika  Atestácia ll.stupňa
MUDr. Jana Stanová rádiodiagnostik, USG a mamodiagnostika  Atestácia l.stupňa
MUDr. Ivana Kuderjavá internista, pneumológ  Dve atestácie a špecializácia
MUDr. Katarína Szoldová urológ, onkológ  Atestácia ll.stupňa
MUDr. Zuzana Mistríková internista, praktický lekár, posudkový lekár  Tri atestácie
MUDr. Milan Cubínek internista, gastroenterológ
 Dve atestácie