Zoznam lekárov Preventívneho centra a ich profesionálna kvalifikácia

Titul Meno Priezvisko Odbornosť Kvalifikácia
MUDr. Roland Wittgruber internista
MUDr. Ivan Vážny gynekológ
MUDr. Lucia Blašková
gynekológ
MUDr. Katarína Kanovská Pašková
pracovný lekár, vedúci tímu PZS
MUDr. Zoltán Szép dermatovenerológ
MUDr. Simoneta Hatiarová dermatovenerológ
MUDr. Monika Štítna, PhD.
dermatovenerológ
MUDr. Barbora Novotná oftalmológ  Atestácia ll.stupňa
MUDr. Dana Hrušovská
oftalmológ
MUDr. Branislav Trnavec oftalmológ
MUDr. Juraj Bečer otolaringológ  Atestácia l.stupňa
MUDr. Katarína Poláková, PhD. dermatovenerológ, onkológ
 Atestácia ll.stupňa
MUDr. Mária Hronská gynekológ, onkológ  Tri atestácie a špecializácia
MUDr. Ivana Kuderjavá internista, pneumológ  Dve atestácie a špecializácia
MUDr. Katarína Szoldová urológ, onkológ  Atestácia ll.stupňa
MUDr. Zuzana Mistríková internista, praktický lekár, posudkový lekár  Tri atestácie
MUDr. Milan Cubínek internista, gastroenterológ
 Dve atestácie