Voľné pozície

Vážení záujemcovia o prácu v Onkologickom ústave sv. Alžbety, dovoľujeme si vás informovať, že plánujeme obsadiť nasledovné pozície:


Pozícia: účtovník/účtovníčka:

Pracovisko: Ekonomické oddelenie

Pracovná oblasť: ekonomika, financie, účtovníctvo

Miesto práce: Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.,

Druh pracovné pomeru:
plný úväzok

Termín nástupu: september 2018

Kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa

Vzdelanie v odbore: odbor účtovníctvo, príp. účtovníctvo a audítorstvo

Základná zložka mzdy (brutto): minimálny základný plat 920,00€ + príplatky

Iné požiadavky: minimálna prax v odbore  5 rokov
Pozícia: Lekár/Zubný lekár


Pracovisko: Klinika stomatógie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

Druh pracovného pomeru: plný úväzok,

Termín nástupu: dohodou

Kvalifikačné požiadavky:  - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
                                         - špecializácia v špecializačnom odbore maxilofaciállna chirurgia

Mzda:     od 1 140,00€    bez špecializácie

               od 2 098,00€    so špecializáciou


Pozícia: Lekár


Pracovisko: Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Oddelenie brachyterapie

Druh pracovného pomeru: plný úväzok,

Termín nástupu: dohodou

Kvalifikačné požiadavky:      vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
                                                  špecializácia v špecializačnom odbore radiačná onkológia
Mzda:     od 1 140,00 €  bez špecializáciu
                od 2 098,00 €  so špecializáciouPozícia:  Pôrodná asistentka


Druh pracovného pomeru:
plný úväzok,  nepretržitá prevádzka

Termín nástupu: dohodou

Náplň práce:  komplexná odborná ošetrovateľská starostlivosť na klinike a ambulancii

Kvalifikačné požiadavky:  -   stredoškolské s maturitou – ženská sestra
                                              -    vyššie odborné vzdelanie, dipl. pôrodná asistentka
                                              -    vysokoškolské  – odbor pôrodná asistencia
                                              -    špecializácia v príslušnom odbore (výhoda, nie podmienka)
Mzda:    od 739,00€


Pozícia: Rádiologický technik

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: dohodou

Kvalifikačné požiadavky:     stredoškolské s maturitou – rádiologický laborant,
                                                 vyššie odborné vzdelanie, dipl. rádiologický asistent,
                                                 vysokoškolské  – I. st. rádiologická technika,
                                                 špecializácia v príslušnom odbore (výhoda, nie podmienka)
Mzda:    od 739,00 €


Pozícia: Sanitár/ka


Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: dohodou

Náplň práce: sanitár/ka

Kvalifikačné požiadavky:   - SO – odbor sanitár

                                          - USO – odbor zdravotnícky asistent

Mzda:
  od 650,00€Pozícia: Servírka


Druh pracovného pomeru: plný úväzok, nerovnomerne  rozvrhnuté pracovné zmeny: 12 hodinová 

        pracovná zmena

Termín nástupu: dohodou

Náplň práce: servírka na posteľových oddeleniach

Mzda:  od 515,00€


Pozícia: Upratovačka

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: dohodou

Náplň práce: upratovanie nemocničných, ambulantných a administratívnych priestorov

Mzda: od 505,00€


Pozícia: Robotník v práčovni

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu:
dohodou

Náplň práce:
práca v práčovni, pranie, žehlenie, distribúcia

Mzda: od 560,00€

Pozícia: kuchár/kuchárka

Pracovisko: Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, na dobu určitú

Termín nástupu:
dohodou

Kvalifikačné požiadavky: výučný list, prípadne rekvalifikácia v odbore kuchár

Mzda: od 785,00€Pozícia: pomocná sila v kuchyni

Pracovisko: Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Druh pracovného pomeru:
plný úväzok

Termín nástupu:
dohodou

Mzda: od 670,00€


Žiadosti o prijatie do zamestnania s krátkym  profesijným životopisom zasielajte na adresu:
Elena Čilijaková, Odd. personálne a mzdové, Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, 812 50 Bratislava (elena.cilijakova[at]ousa.sk).