Voľné pozície

Vážení záujemcovia o prácu v našom ústave, dovoľujeme si vás informovať, že plánujeme obsadiť nasledovné pozície:

Pozícia: Lekár/Zubný lekár

Pracovisko: Klinika stomatógie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

Druh pracovného pomeru: plný úväzok,

Termín nástupu: dohodou

Kvalifikačné požiadavky:  - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
                                         - špecializácia v špecializačnom odbore maxilofaciállna chirurgia


Pozícia: Lekár/ka


Pracovisko: Gynekologická ambulancia

Druh pracovného pomeru: plný úväzok,

Termín nástupu: dohodou

Kvalifikačné požiadavky:  - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

                                          - špecializácia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo


Pozícia: Sestra


Druh pracovného pomeru: plný úväzok, jednozmenná, nepretržitá prevádzka

Termín nástupu: dohodou

Náplň práce:  komplexná odborná ošetrovateľská starostlivosť na klinikách, oddeleniach a ambulancii

Kvalifikačné požiadavky:  - stredoškolské s maturitou

                                              - vyššie odborné vzdelanie, dipl. všeobecná sestra

                                              - vysokoškolské I. st. – odbor ošetrovateľstvo

                                              - vysokoškolské II. st. – odbor ošetrovateľstvo

                                              - špecializácia v príslušnom odbore (výhoda, nie podmienka)


Pozícia: Sanitár/ka


Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: dohodou

Náplň práce: sanitár/ka na lôžkových  oddeleniach

Kvalifikačné požiadavky:   - SO – odbor sanitár

                                          - USO – odbor zdravotnícky asistent


Pozícia: Servírka


Druh pracovného pomeru: plný úväzok, nerovnomerne  rozvrhnuté pracovné zmeny: 12 hodinová 

        pracovná zmena

Termín nástupu: dohodou

Náplň práce: servírka na lôžkových  oddeleniach


Pozícia: Upratovačka


Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: dohodou

Náplň práce: upratovanie nemocničných, ambulantných a administratívnych priestorov


Pozícia: Robotník v práčovni


Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: dohodou

Náplň práce: práca v práčovni, pranie, žehlenie, distribúcia


Pozícia: Vrátnik/čka


Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: dohodou

Náplň práce: bežná práca vrátnikaŽiadosti o prijatie do zamestnania s krátkym  profesijným životopisom zasielajte na adresu:
Elena Čilijaková, Odd. personálne a mzdové, Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, 812 50 Bratislava (elena.cilijakova[at]ousa.sk).