Slovenská rádiologická spoločnosť
 
Sympózium
Diagnostika a manažment karcinómu prsníka vysokorizikových pacientiek
 
Odborný garant: Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
Termín konania: 15. október 2015, 14,00 (13,00)
Miesto konania: zasadačka Onkologického ústavu sv. Alžbety, s.r.o., Blok C, Heydukova 10, Bratislava

Viac informácií: www.slovakradiology.sk