REGISTRÁCIA

Registrácia je ukončená. Pre veľký záujem a plne využitú kapacitu konferenčných sál nebude možná registrácia na mieste.

 

ABSTRAKTY:

Aktívna účasť vrátane abstraktu: do 2.7.2012.
Pasívna účasť: do 17.8.2012.


POPLATKY

Do 2.7.2012: 35 EUR
Po 2.7.2012 a na mieste: 45 EUR

Spoločenská večera: bez poplatku. Účasť je však nutné vyznačiť na registračnom formulári.

Platba v SR:
Bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti
VÚB Bratislava
Číslo účtu: 4532 012/0200
VS: 12100527

Platba zo zahraničia:
Bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti
VÚB Bratislava
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
SWIFT: SUBA SKBX
VS: 12100527

Do správy pre prijímateľa uveďte meno registrovanej osoby. Potvrdenie o zaplatení predložte pri registrácii.