PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÝ VÝBOR


Doc. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.

RNDr. Michal Konečný, PhD.

RNDr. Zdena Bartošová, CSc.

MUDr. Patrik Víťazka, PhD., DABMG

Mgr. Ján Markus, PhD.

RNDr. Katarína Závodná, PhD.

Ing. Ľudmila Vavrová, PhD.

Doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.

MUDr. Olívia Hamidová

 

TÉMY KONFERENCIE

Molekulárna genetika
Onkogenetika
Klinická genetika
Cytogenetika
Prenatálna genetika
Trendy a výskum